ANNONSE

Kjemisk peeling

Kjemisk peeling er kosmetiske behandlinger som benytter ulike syrer til å revitalisere huden og motvirke aldersforandringer som rynker, porer, pigmentflekker og arr.

Noen av de mest kjente typene kjemisk peeling er Blue peel fra Obagi, Green peel og ZO medical.

Kjemisk peeling
Illustrasjon: Kjemisk peeling
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Kjemisk peeling»

Hva er kjemisk peeling?

Kjemisk peeling er en gruppe med effektive og populære kosmetiske behandlinger som benytter ulike syrer til å gi en hudforyngende effekt og reduserer rynker, porer, pigmentflekker og kviser.

Peelene kan grovt inndeles i milde (overfladiske), middels kraftige og kraftige (dype). Generelt kan man si at jo kraftigere en peeling er, jo mer dramatisk effekt kan man forvente, men jo lengre er nedetiden i etterkant. Ved bruk av milde peelinger er resultatet gjerne mer beskjedent, men til gjengjeld er det ingen nedetid overhodet. Du kan lese mer om inndeling av kjemisk peeling under.

Hvordan foregår behandlingen?

Behandlingene utføres av hudterapeut, kosmetiske sykepleier eller lege, avhengig av hvilke peeling som skal utføres. Ofte kan det være nødvendig med enkelte forberedelser før behandlingen, for å sikre best mulig resultat og for å redusere risikoen for uønskede bivirkninger (se under).

Terapeuten smører peelingen på hudområdet som skal behandles og lar det ligge på alt fra få minutter til inntil ca. en halv time. De vanligste peelene består av kjemiske blandinger som inneholder en eller flere av fruktsyre, melkesyre, A vitamin syre og TCA. Ved behandling med fleste typer kjemisk peeling kjenner du kun en lett kribling eller kløe mens syreblandingen ligger på huden din. Ved kraftigere peelinger kan det i noen tilfeller være nødvendig med smertestillende medisiner i forkant, for å sikre at det hele er mest mulig behagelig for deg.

Nedetid

Ved behandling med milde peelinger (micropeel eller luch peel) er det gjerne ingen såkalt nedetid i etterkant - det vil si at du kan gå rett på jobb eller ut og treffe venner. Ved behandling med kraftigere typer kjemisk peeling, kan nedetiden derimot vedvare fra noen dager til et par uker.

Hva kan behandles?

Det finnes en rekke peelinger på markedet som er spesialiserte til ulike behandlingsformål. Blant de viktigste områdene hvor kjemisk peeling kan være nyttig er ved:

Generelt kan man si at de kraftigste peelene har størst effekt på rynker og solskadet hud, mens mildere peelinger først og fremst er kjent for å ha en revitaliserende effekt og øke hudens glød og ungdommelighet. Peelinger med BHA syre er spesielt godt egnet til behandling av kviser.

(Tjenester / behandlinger)

Egner du deg til behandling med kjemisk peeling?

Kjemisk peeling kan være en effektiv og trygg måte å forbedre hudens utseende på. De fleste peelinger krever også gjerne kortere tilhelingstid enn mange andre kosmetiske behandlinger, inkludert laserbehandlinger og plastisk kirurgi.

I tillegg er risikoen for bivirkninger, spesielt ved behandling med de milde formene for kjemisk peeling, svært lav.

(Tjenester / behandlinger)

Bør du få kjemisk peeling på profesjonell klinikk eller gjøre det hjemme?

Det finnes svært mange ulike kjemiske peelinger på dagens marked. De milde overfladiske behandlingene anses ofte som trygge å bruke hjemme. Moderate og dype behandlinger kan derimot gi uønskede bivirkninger dersom de brukes feil, og bør derfor ikke benyttes hjemme.

De fleste hudterapeuter og kosmetiske sykepleiere vil uansett anbefale at du får utført kjemisk peeling på en profesjonell klinikk. Dette skyldes at det kan være vanskelig for deg å ikke bare finne ut hvilken type peeling som er aller best egnet til din hud og dine ønsker, men også fordi det finnes en rekke andre kosmetiske behandlinger med lignende effekter som kjemisk peeling. For å velge best mulig behandling(er), kan det derfor ofte være fornuftig å konsultere profesjonelle klinikker. I mange tilfeller kan en hudanalyse i forkant også være nyttig for å skreddersy behandlingen.

Dersom du velger behandling hos klinikker med erfarne terapeuter og godt omdømme, sikrer du også at muligheten for vellykket resultat uten bivirkninger er best mulig.

(Tjenester / behandlinger)

Forberedelser før kjemisk peeling

Selv om kjemisk peeling er en trygg, effektiv og populær kosmetisk behandling, vil du ofte anbefales å gjøre litt research og forberedelser før behandlingen starter. Spesielt gjelder dette dersom du velger en av de mest effektfulle behandlingene.

Velg riktig klinikk

Det er viktig at du velger en klinikk med god erfaring og mye kunnskap innen kosmetiske behandlinger generelt og kjemisk peeling spesielt. Særlig gjelder dette dersom du skal ha behandling med de litt kraftigere og effektfulle peelene.

Basert på dine ønsker og behov, og basert på terapeutens vudering av huden din, vil dere sammen komme frem til hvilke behandling(er) som er best egnet for deg. De fleste klinikker har flere ulike peelinger å velge mellom, i tillegg til andre kosmetiske behandlinger som kan benyttes i steden for- eller i tillegg til peeling.

Ofte vil terapeuten teste en mildere peeling på huden før man går videre til en mer effektfull behandling. I noen tilfeller velger man å teste en kraftigere peeling på et lite hudområde, før man skalerer opp og gjennomfører behandlingen i større skala.

Forberedelser for huden

Det er lurt å begynne forberedelsene til kjemisk peeling allerede 2-3 uker før selve behandlingen skal finne sted.

Gjerne vil du bli anbefalt å rense huden to ganger daglig og påføre fuktighetsgivende kremer. Dette gjør at peelingen vil få en gjevnere effekt over hele hudområdet som behandles. I tillegg vil gjerne huden tilhele raskere etterpå.

Det viktig å unngå soling i de siste ukene før behandlingen. Bruk gjerne solkrem med høy solfaktor og unngå direkte soleksponering midt på dagen om sommeren. Dersom huden utsettes for mye sollys før behandlingen, øker risikoen for at det kan oppstå pigmentforandringer i etterkant.

Hvilke bivirkninger kan oppstå ved kjemisk peeling?

Kjemisk peeling kan være både en effektiv og relativt risikofri behandlingsmetode dersom du ønsker å redusere aldringstegn i huden og generelt forbedre hudens utseende. Spesielt er de overfladiske peelene forbundet med svært liten risiko for bivirkninger, og kort eller ingen nedetid i etterkant.

De milde peelingene har derimot også mindre effekt enn de dypere peelingene og må gjerne gjentas flere ganger for ønsket effekt.

De vanligste bivirkningene som kan oppstå som følge av behandling med kjemisk peeling er først og fremst pigmentforandringer og arrdannelse.

Pigmentforandringer

Pigmentforandringer hvor områder av huden blir lysere enn omgivenede hud, såkalt hypopigmentering, kan en sjelden gang ses etter behandlingen. Pigmenforandringene er i så fall i de fleste tilfeller midlertidige og går tilbake av seg selv.

Risikoen for hypopigmentering gjelder først og fremst ved behandling med de sterkeste peelene slik som fenol peel. Risikoen er også større hos personer med mørkere hud enn personer med lysere hud.

Arrdannelse

Milde til middels dype peelinger virker normalt sett bare på det ytterste hudlaget, og gir derfor svært lav risiko for arrdannelse.

De kraftige peelene har derimot en effekt på ikke bare den overfladiske delen av huden, men også på de dypere hudlagene. Dette gjør at man i noen tilfeller kan oppleve utvikling av arr i huden etter behandlingen. Arrdannelse er likevel sjeldent, og ses hovedsakelig i forbindelse med fenol peel (den aller kraftigeste kjemiske peelingen på markedet).

Ved å benytte erfarne terapeuter sikrer du at risikoen for bivirkninger er lav. I de fleste tilfeller kan eventuelle pigmentforandringer eller arrdannelser behandles på en god måte i etterkant.

(Tjenester / behandlinger)

Hvilke typer peeling finnes?

Det finnes etter hvert svært mange ulike former for kjemisk peeling på dagens skjønnhets- og kosmetikkmarked. Behandlingseffekten, tilhelingstiden (nedetiden) og risikoen for bivirkninger er svært forskjellig avhengig av hvilken type peeling man velger, det er derfor lurt å vite noe om forskjellene mellom de ulike produktene.

I tillegg til styrken på peelingen, vil mengden og hvor lenge man lar den ligge på huden, være med på å avgjøre hvor stor behandlingseffekten blir.

De ulike formene for kjemisk peeling kan inndeles etter:

Hvilke kjemiske virkestoffer som benyttes

  • AHA syrer
  • BHA syrer
  • TCA
  • Fenol

De fleste kjemiske peelinger kan inndeles i enten AHA syrer, BHA syrer, TCA og fenolsyre. Peeling produkter basert på AHA syrer og BHA syrer regnes som lette eller overfladiske peelinger. TCA basert peeling regnes som middels dyp mens fenolsyre regnes som en dyp og kraftig peeling.

Styrke på behandlingen

  • Mild (overfladisk) peel
  • Medium peel
  • Kraftig (dyp) peel

Som en tommelfingerregel kan man si at jo kraftigere en peel er, jo mer dramatisk effekt kan du forvente, men jo lengre blir gjerne også nedetiden i etterkant. Også risikoen for bivirkninger er gjerne høyere ved kraftigere peelinger enn ved de milde behandlingene.

(Tjenester / behandlinger)

Overfladisk peel (micro peel)

Overfladisk peel, også kalt micropeel er den letteste formen for kjemisk peeling. Behandlingen gir betydelig større effekt på huden enn andre "vanlige hudprodukter", men gir klart mindre dramatisk effekt enn dyp og middels dyp peeling.

Samtidig gir derimot overfladisk peeling også svært lav risiko for bivirkninger, kan gjerne brukes på alle hudtyper og ikke minst er "nedetiden" er vanligvis null. Det vil si at du kan oftest gå rett fra behandlingen og videre på jobb eller ut blant venner. Såkalte "party peels" er typisk av denne typen behandlinger.

(Litteratur)

Middels dyp peel

Middels dyp peel er kraftigere og mer effektfulle enn micropeel, og kan derfor ha en god effekt på mindre rynker og linjer i huden, pigmentforandringer og misfarginger. Effekten på større rynker og porer er derimot ikke tilstrekkelig god.

Behandlingen også svært lav risiko for bivirkninger som arrdannelse og pigmentflekker i huden. Tilhelingstiden er relativt kort, man er gjerne klar for sosiale aktiviteter innen ca. 7 dager etter behandlingen.

(Litteratur)

Dyp kjemisk peeling

Dyp kjemisk peeling utføres først og fremst med fenol. Dette er den klart mest effektive kjemiske peelingen på markedet. Resultatet er gjerne dramatisk, man kan forvente svært store utbedringer av aldersforandringer og solskadet hud.

Ulempen med dyp kjemisk peeling er at behandlingen gir en permanent avbleking av huden. I tillegg er risikoen for arrdannelse større enn ved de mildere peelingene. Dersom man vurderer fenol behandling bør man derfor diskutere fordeler og ulemper med ansvarlig lege på forhånd.

(Litteratur)

AHA peeling

AHA baserte kjemiske peelinger består av syretyper som fremstilles av blant annet melk eller frukt. Glykolsyre og fruktsyre er AHA syrer som er viktige ingredienser i glykolsyrepeeling og fruktsyrepeeling. Behandling med AHA syrer er generelt å regne som overfladiske peelinger.

Behandlingseffekt av AHA peeling

AHA peelingene gjør at huden kaster det ytterste døde hudlaget, slik at ny frisk hud kommer til syne. I tillegg vil behandlingen stimulere produksjon av kroppens bindevevsprotein kollagen, som gir huden og vevet større elastisitet og hold. AHA syren stimulerer også økt dannelse av hyaluronsyre som er med å binde vann i huden, økt mengde hyaluronsyre gjør huden mer ungdommelig.

Hva kan behandles?

AHA peeling egner seg til behandling av mindre furer og ujevnheter i huden. Behandlingen er også egnet ved enkelte pigmentforandringer. I tillegg har peelingen en revitaliserende effekt og gir huden økt glød.

Hvordan foregår behandling?

AHA peeling er en såkalt overfladisk peeling behandling som gjerne bare trenger å ligge på huden i ca 5-10 minutter før den fjernes.

Behandlingen er uten større bivirkninger, men kan gi noe ubehag eller svie i huden mens den sitter på. Man trenger oftest ingen form for smertestillende medisiner under terapien. Enkelte klinikker tilbyr en avkjølende vifte for å lette den litt sviende følelsen.

Hvor lang er nedetiden?

Etter en mild AHA peeling vil du oftest kunne returnere til vanlige aktiviteter rett etter behandlingen. I noen tilfeller kan huden være litt rød den første tiden, som ved lett solbrendthet. Det er ikke problematisk å benytte sminke umiddelbart etter behandlingen om man ønsker det.

Hvor mange behandlinger er nødvendig?

I noen tilfeller kan man oppnå ønsket effekt på huden allerede etter én behandling. Men siden AHA peeling er en mild behandling vil det ofte være nødvendig med flere behandlingssekvenser for tilfredsstillende resultat, gjerne inntil 4 sekvenser.

For vedlikeholdsbehandling kan det være nyttig med ca 1 behandling per måned.

(Tjenester / behandlinger)

BHA peeling

BHA syre eller salicylsyre har svært lik effekt som AHA syrer.

Blant egenskapene som skiller BHA basert peeling er at den kan virke litt uttørrende på huden. I tillegg har BHA peeling en bakteriedrepende effekt og en betennelsesdempende effekt som skiller den fra AHA peelinger. Samlet gjør disse egenskapene at BHA syrer er svært godt egnet til behandling av kviser.

AHA syrer er derimot å foretrekke dersom man ønsker en overfladisk eller lett peeling og har en tørr hudtype.

(Litteratur)

TCA peel

TCA peel inneholder trikloreddiksyre, som er en svært sterk syreblanding. Til bruk innen medisinsk peeling benyttes derfor fortynnede løsninger av TCA. Avhengig av hvor mye fortynnet TCA blandingen er, regnes peelingen som overfladisk til middels sterk.

Hva kan behandles?

TCA peel egner seg til behandling av rynker i huden, pigmentforandringer og solskadet hud. TCA er også mye benyttet innen såkalt spot peel, hvor man behandler små pigmentforandringer, fregner og melasmer.

Hvordan utføres TCA peel?

TCA peelingen sitter gjerne på noe lengre enn AHA-syre og BHA syre peeling, gjerne i ca 20-30 minutter.

I motsetning til ved helt overfladisk behandling, vil TCA peel ofte gi betydelig svie og ubehag i huden under selve behandlingen, det er derfor vanlig at man får smertestillende medisiner i forkant.

Hvor lang er nedetiden?

TCA peelingen virker dypere enn fruktsyrepeelinger og er derfor ikke bare mer effektiv, men gir også lengre tilhelingstid.

De første 2-3 dagene etter behandlingen er gjerne huden rosa og rødlig på farge. Etter hvert blir huden brunere før den begynner å flasse av. Innen en uke vil den nye huden komme frem, men i enkelte tilfeller kan tilhelingen ta noe lengre tid.

Det er derfor vanlig å ta fri fra jobb de første dagene etter behandlingen. I de fleste tilfeller vil huden være helt tilhelet etter en uke.

(Litteratur)

Fenol peel

Peelinger som inneholder fenolsyre regnes som kraftige og dype behandlinger, siden fenolsyre er et svært sterkt kjemisk stoff.

Hva kan behandles?

Fenol peel egner seg først og fremst til behandling av milde til moderate rynker. Behandlingen trekker dypere ned i huden enn alle andre former for kjemisk peeling, og stimulerer slik huden til økt produksjon av kollagen. Samtidig stimuleres huden til å lage ny hud på overflaten. Effekten av fenolsyrepeeling er svært kraftig og kan sammelignes med mange laserbehandlinger.

Fenolsyre kan også benyttes til behandling av pigmentflekker og til å etse bort små hudtumorer.

Hvordan foregår behandlingen?

Fenol peel har en etsende effekt på huden, behandlingen gjøres derfor med lokalbedøvelse dersom man behandler mindre hudområder. Ved behandling av større hudområder kan det være aktuelt med narkose.

Selve terapien tar gjerne ca 1-2 timer, avhengig av hvor stort område som skal behandles. Hele ansiktet kan ta nærmere 2 timer, mens behandlinger av små områder som overleppen gjerne tar ca. 30 minutter.

Hvor lang er nedetiden?

Behandling med fenolsyre har sterk effekt på huden. Like etter behandlingen vil det utvikle seg en generell hevelse i hudområdet som er behandles. Vanligvis pakkes huden inn med bandasje eller en gelemasse som beskytter huden i denne perioden.

Etter ca 10-14 dager vil ny hud vokse ut. Vanligvis er huden svært rød inntil tre uker etter behandlingen, i enkelte tilfeller inntil 2 måneder. Det tar gjerne inntil flere måneder før huden er fullstendig tilhelet.

(Tjenester / behandlinger)

Hvilke produkter er mest brukt innen kjemisk peeling?

Blant de mest benyttede produktene innen kjemisk peeling er Obagi blue peel og ZO Medical. I tillegg er det flere andre leverandører av kjemisk peeling produkter i Norge, blant de mest benyttede er blant annet:

Hvilke alternativer finnes det til kjemisk peeling?

Kjemisk peeling utgjør sammen med blant annet laser behandling, diamantsliping, og microneedling de mest benyttede behandlingene som endrer hudens overflatestruktur og øker produksjon av kollagen i underhuden. Hensikten er å forbedre hudens utseende, gi huden mer ungdommelig preg og reduserer rynker og fine linjer.

Fillere (som Restylane, Teosyal og Juvederm), og injeksjon med Botox glatter rynker og linjer i huden ved å henholdsvis øke volumet under huden og å relaksere muskulatur som bidrar til rynkedannelse.

Hvilke behandling(er) som passer best for deg kan du diskutere med en erfaren kosmetisk sykepleier, plastisk kirurg eller annen lege med erfaring innen kosmetisk medisin.

ANNONSE