ANNONSE

Fettsuging

Fettsuging er en operasjon hvor kirurgen fjerner lokaliserte fettansamlinger ved hjelp av et vakumsug som føres inn gjennom små snitt i huden.

Behandlingen er en god metode for å fjerne overflødig fettvev som kan oppleves som vanskelig eller umulig å slanke bort.

Fettsuging foregår enten i lokalbedøvelse eller med lett narkose. Normalt kan man begynne på jobb etter et par dager til inntil 10 dager etter inngrepet.

Fettsuging
Illustrasjon: Fettsuging
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Fettsuging»

Hva er fettsuging?
Illustrasjon: Hva er fettsuging?

Hva er fettsuging?

Fettsuging (liposkulptur) er en kosmetisk behandling som egner seg til å fjerne lokaliserte fettansamlinger på kroppen. Behandlingen regnes som en kirurgisk prosedyre og utføres oftest av spesialist i plastisk kirurgi. Prosedyren utføres vanligvis mens du er i narkose, det vil si at du sover under inngrepet.

Behandlingsteknikken ble oppfunnet i 1974 av en italiensk gynekolog, Dr. Giorgio Fisher. De første årene opplevde man en del vanskeligheter med alvorlige komplikasjoner og behov for blodoverføring. Etter hvert ble metoden utviklet videre, og kan nå utføres trygt og enkelt av trenede hender. Fettsuging er nå den mest populære kosmetiske operasjonen i USA med over 400 000 inngrep i 2016.

Hvem egner seg for fettsuging?

Fettsuging er en kirurgisk behandlingsmetode for å fjerne fettansamlinger på kroppen som det kan være vanskelig å slanke bort gjennom diett og/eller mosjon.

Ideelle kandidater for å gjennomgå fettsuging er de som har en forholdsvis normal vekt, men har fettlagre i lokaliserte områder som de ønsker å fjerne. Dersom du har betydelig overvekt og ikke klarer å redusere denne, kan behandling med såkalt slankeoperasjon være indisert. Det er også en fordel om området som skal behandles har stram og elastisk hud, områder med appelsin hud og slapp hud kan bli verre dersom man utfører fettsuging. I så fall er andre behandlinger som laser lipolyse bedre egnet.

For best mulig resultat er det også viktig med sunn livsstil. Røyking og snusing bør opphøre noen uker før inngrepet siden nikotinen hemmer sårtilhelingen i kroppen og kan øke risiko for kompliksjoner etter inngrepet.

(Tjenester / behandlinger)

Behandlingseffekt

Etter puberteten utvikler du ikke flere nye fettceller i kroppen. Vektoppgang og vektnedgang skyldes at de eksisterende fettcellene henholdsvis øker eller reduserer innholdet av fett (og dermed størrelsen sin).

Under fettsuging fjernes en stor andel av fettcellene og deres fettinnhold. Mengden fettvev i denne kroppsregionen reduseres derfor som følge av behandlingen, og siden kroppen ikke danner nye fettceller gir behandlingen også en permanent reduksjon i antall fettceller. Behandlingen gir derfor i utgangspunktet et varig resultat og en vedvarende endirng av kroppsfasongen (figurforming).

Dersom du får en betydelig vektoppgang etter behandlingen vil derimot mengden fett i de gjenværende fettcellene øke, fettsuging er derfor ikke en egnet behandling for generell vektnedgang. Dersom du sliter med overvekt er et sunt kosthold i kombinasjon med regelmesig mosjon den beste behandlingen. Ved ekstrem overvekt kan slankeoperasjon være gunstig.

Siden fettceller og vettvev fjernes under fettsuging er det viktig at kroppsområdet som behandles har stram, frisk hud med god muskulatur under fettvevet. Områder med hudoverskudd eller cellulitter er derfor ikke spesielt godt egnet til fettsuging.

Hvor lenge varer resultatet etter fettsuging?

Fettsuging gir i utgangspunktet et varig resultat siden fettcellene fjernes helt fra området som behandles. Den endrede kroppsfasongen er derfor i prinsippet permanent.

For best mulig resultat er det en fordel om området som behandles har stram, frisk hud og god muskeltonus under huden. Det er også viktig at du har sunn livsstil og sunt kosthold i etterkant. Dersom du får en betydelig vektoppgang etter behandlingen vil også mengden fettvev i behandlingsområdet kunne øke.

Forberedelse til fettsuging

Før selve behandlingen vil du ha en forundersøkelse eller samtale med kirurgen som skal gjennomføre operasjonen. Dette er viktig for å finne ut av hvilke ønsker du har og hvilke behandling(er) som er best egnet for deg. I tillegg til å avgjøre hvilken behandling som skal gjennomføres, blir du informert om forberedelser, selve inngrepet og forventninger du kan ha til operasjonen.

Det er vanlig å ta bilder av behandlingsområdene slik at man bedre kan vurdere behandlingseffekten i etterkant.

Medisiner som kan gi økt blødningstendens eller økt risiko for blodpropp bør avbrytes før operasjonen, dersom dette er mulig. Røyking og snus bør også avsluttes noen uker før inngrepet siden begge reduserer blodets evne til å frakte oksygen og dermed hemmer sårtilhelingen i kroppen.

Hvordan foregår fettsuging?
Illustrasjon: Hvordan foregår fettsuging?

Hvordan foregår fettsuging?

Fettsuging er et kirurgisk inngrep som gjøres på operasjonsstuen. Vanligvis utføres prosedyren av plastisk kirurg og gjøres i narkose, det vil si at du sover under inngrepet. I noen tilfeller kan fettsuging også gjøres i lokalbedøvelse.

  • Første steget i behandlingen er at plastikkirurgen setter lokalbedøvelse i området som skal fettsuges. Bedøvelsesmedisinene motvirker smerter og ubehag og reduserer samtidig blodtapet og hevelsen under og etter operasjonen.
  • Kirurgen vil jobbe gjennom små snitt i huden, vanligvis ca 5 mm lange. De små snittene gjør at arrdannelsen i forbindelse med fettsuging er relativt liten. Nå kan kirurgen løsne fettcellene ved hjelp av enten høyfrekvente vibrasjoner, en laser eller gjennom vann-jet.
  • Etter at fettcellene er løsnet fra bindevevet legger kirurgen inn et tubeformet sug gjennom det lille snittet i huden. Ved å sette et vakum på suget transporteres de løsnede fettcellene ut av kroppen. Dersom området som skal fettsuges er stort vil man gjerne måtte lage flere små kutt i huden.
  • Mot slutten av inngrepet suges resterende væske og blodansamlinger ut før kirurgen syr sammen de små snittene i huden og bandasjerer og komprimerer området for å gjøre hevelsen etter inngrepet minst mulig.

Hvor lang er nedetiden (tilhelingstiden) etter fettsuging?

Etter at selve behandlingen er ferdig vil du gjerne være bandasjert med elastiske bandasjer i området som er fettsuget. Bandasjen komprimerer operasjonsområdet og motvirker slik uønsket hevelse og ikke minst blødning i området som er behandlet. I noen tilfeller har kirurgen også lagt inn dren i operasjonsområdet for å drenere ut væske fra sårområdet.

Det er vanlig å få smertestillende tabletter etter inngrepet og i mange tilfeller også antibiotika for å forebygge mot infeksjon med bakterier.

Stingene fjernes normalt ca 1 uke etter operasjoenen, dersom det ikke er brukt selvoppløsende sting.

De første dagene etter operasjonen er det vanlig å oppleve noe ømhet og ubehag i operasjonsområdet. Vanligvis tar det fra et par dager til 10 dager før du kan gå tilbake på jobb, dette kommer an på hvor stort område som er behandlet og på hvilket yrke du har. Siden fettsuging er et kosmetisk inngrep får du ikke sykmelding fra jobben, du må derfor søke om fri.

Etter noen dager kan man fjerne den komprimerende bandasjen midlertidig, mens du dusjer. Du må derimot regne med å bruke bandasjen i inntil 1-2 måneder etter operasjonen, for å forebygge hevelse og for å gi et best mulig resultat.

Det tar ofte tid før det endelige resultatet etter fettsugingen "har satt seg", i noen tilfeller helt inntil 6 måneder. I mellomtiden er det vanlig med litt hevelse i operasjonsområdet.

Hva bør du gjøre etter behandlingen?

For best mulig resultat, og for å unngå bivirkninger og komplikasjoner, er det viktig at du følger instruksjonene til klinikken hvor du behandles.

Vanligvis anbefaler man at du

  • kommer deg i bevegelse så raskt som mulig etter operasjonen, for å unngå komplikasjoner som blodpropp og hevelse
  • benytter avkjølende kompresser og elastisk bandasje for å redusere hevelsen
  • unngår tung fysisk aktivitet ca. 1 måned etter operasjonen
  • kontakt behandler eller annen lege dersom du opplever tegn til infeksjon (rødme, økende hevelse, feber eller smerter) eller blødning i behandlingsområdet.

Risiko og bivirkninger ved fettsuging

Det er vanlig med litt ubehag og hevelse i behandlingsområdet etter operasjonen. Ubehaget kan vanligvis enkelt kontrolleres med smertestillende tabletter de første dagene. Hevelsen og blodutredelsen under huden tas opp av kroppen i løpet av noen dager. For å forebygge mot hevelse vil du behandles med komprimerende bandasje i denne perioden. I samme periode foreligger det også en viss risiko for infeksjon, i enkelte tilfeller behandles du derfor med forebyggende antibiotika.

I sjeldne tilfeller kan det oppstå litt ujevnhet i behandlingsområdet. For å forebygge mot dette benyttes komprimerende bandasje en god periode etter operasjonen.

Arrdannelsene etter inngrepet er vanligvis svært beskjedne, siden kirurgen jobber gjennom små snitt i huden (ca. 5 mm).

Som ved alle operasjoner foreligger en lav risiko for alvorlige komplikasjoner som blodpropp, større blødning og alvorlige infeksjoner. Denne risikoen er derimot svært lav.

Hvilke del av kroppen kan man behandle med fettsuging

Kirurgisk fettsuging kan i prinsippet benyttes til å behandle alle områder med lokaliserte fettansamlinger på kroppen. Lokaliserte fettansamlinger i ansiktet (utenom haken), samt områder med cellulitter eller slapp hud, egner seg derimot ikke uten videre for denne behandlingen. Ved slike problemstillinger kan metoder som gir hudoppstramming og fettfjerning i samme seanse være nyttig, som laser lipolyse og fettfrysing. Dersom man hovedsakelig ønsker behandling av cellulitter eller slapp hud kan hudoppstramming og figurforming (feks med Ultherapy) være nyttig.

Hvilke behandlingsalternativer finnes for fettfjerning?

Den aller mest effektive behandlingsmetoden for fettfjerning er fremdeles operasjon.

De seneste årene er det derimot tilkommet flere andre behandlinger for fettfjerning som ikke er invasive, det vil si behandlinger som foregår uten et inngrep (operasjon). Blant de mest populære er:

Fordelene med disse mindre omfatttende behandlingene er at de gir mindre bivirkninger og kortere tilhelingstid enn fettsuging, i tillegg til at de kan benyttes også på områder med slapp hud og cellulitter. Ulempen er blant annet at de gjerne ikke er like effektive og at det endelige resultatet ofte opppstår en periode på flere måneder etter behandlingen.

ANNONSE