ANNONSE

Avrevet leddbånd ankel

Ankelskader i forbindelse med overtråkk er blant de aller vanligste skader, ofte vil leddbåndene som stabiliserer ankelen kunne bli skadet ved overtråkk.

Vanligvis vil skader på leddbåndene i ankelen gro av seg selv innen 6 uker og du vil gjennvinne normal balanse og stabilitet i ankelleddet.

I enkelte tilfeller er det derimot nødvendig med operasjon hvor kirurgen (ortopeden) reparerer skaden på leddbåndet.

Avrevet leddbånd ankel
Illustrasjon: Avrevet leddbånd ankel
Sist oppdatert: 13. Okt. 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Avrevet leddbånd ankel, operasjon»

Overtråkk med avervet leddbånd i ankelen

De alle fleste har opplevd overtråkk i ankelen en eller flere ganger i løpet av livet. Dersom ankelen blir hoven, vond og stiv i etterkant, har du mest sannsynlig utviklet en forstuing i ankelen hvor en eller flere av leddbåndene er blitt strukket eller revet over. Ved større skader kan det også ha oppstått brudd i ankelen eller skade på brusken i leddet.

På utsiden av ankelen sitter det tre leddbånd mens innsiden av ankelen har ett leddbånd. Funksjonen til leddbåndene er å stabilisere ankelleddet ved å forbinde beinene i foten med beinene i leggen. Det er vanligvis det fremste av de tre leddbåndene på utsiden av ankelen som skades ved overtråkk.

Ved korrekt behandling med tidlig avlastning og senere opptrening av balanse og styrke, vil de aller fleste gjenvinne normal funksjon i ankelleddet innen en periode på ca. 6 uker. Dersom leddbåndene i ankelen ikke gror tilstrekkelig godt og forblir slakke, kan du derimot oppleve vedvarende smerter i ankelen og risikere gjentagende overtråkk og instabilitet. I så fall kan operasjon av leddbåndene i ankelen være nødvendig for å gjenvinne normal funksjon.

Oversikt over klinikker og deres priser for operasjon ved avrevet leddbånd

Hvordan oppstår skade på leddbånd i ankelen i forbindelse med overtråkk?

Overtråkk i ankelen er en svært vanlig skade som kan oppstå i forbindelse med ulike idrettsaktiviteter, ved normal gange i ulent terreng og ved fall fra høyde over bakken. Spesielt gir idretter som krever brå retningsendringer, eller hvor du risikerer å sette foten på eller lande på en motspiller, økt risiko for overtråkk.

Jo mer kraft som er involvert i skaden, jo større er risikoen for et kraftig overtråkk hvor leddbåndene i ankelen ikke bare strekkes, men faktisk rives helt over. Ved spesielt kraftige skader kan det også oppstå skade på skjelettet (brudd) eller ankelbrusken.

Når bør man oppsøke lege?

Ved mistanke om betydelig skade av ankelen er det lurt å oppsøke lege straks for nærmere utredning og behandling. Spesielt er det viktig å utelukke at det er oppstått brudd i ankelen. Selv dersom du ikke har brudd, er det viktig med god tidlig behandling for å gjenvinne normal funksjon i ankelen raskest mulig.

(Tjenester / behandlinger)

Utredning hos legen etter skaden

Legen vil undersøke ankelen for å finne ut om det foreligger mistanke om brudd. Ved mistanke om brudd vil legen henvise deg videre til røntgen av ankelen.

Enkelte symptomer og funn ved undersøkelse tyder derimot på at du kan ha brukket ankelen:

 • lokal hevelse
 • trykkømhet når man kjenner på ankelen
 • blødning i huden som ofte siger med tyngdekraften nedover foten
 • feilstilling (ankelen kan få en unormal vinkel som følge av bruddet)
 • smerter
 • varme
 • nedsatt funksjon i ankel og fot

Røntgenundersøkelsen vil kunne påvise eller utelukke brudd i ankelen med høy grad av sikkerhet. Ved tvil om diagnosen kan det være nødvendig med CT som kan kartlegge beinstrukturene i enda større detalj.

Ved vedvarende smerter og ustabilitet i ankelleddet vil man gjerne gjøre MR av ankelen for å se etter skade på leddbåndene og samtidig se etter andre skader som blant annet skade på brusken.

(Tjenester / behandlinger)

Hvordan behandler man skade av leddbånd i ankelen?

Ved overtråkk i ankelen med skade av leddbånd vil man kunne gjenvinne normal funksjon i ankelleddet i de aller fleste tilfeller. For raskest mulig tilheling og best mulig resultat, er tidlig og god behandling derimot nødvendig. De viktigste elementene i behandlingen etter skade av leddbånd i ankelen er:

 • Strakstiltak: Ro, nedkjøling, kompresjon og elevasjon - RICE
 • Smertestillende og betennelsesdempende medisiner
 • Tidlig mobilisering
 • Gradivs opptrening av styrke og balanse
 • Eventuelt veieldning hos fysioterapeut
 • Taping av ankelen de første månedene
 • Eventuelt operasjon

Behandling rett etter skaden

Umiddelbart etter en ankelskade bør man behandle ankelen etter RICE prinsippet, det vil si

 • Ligge eller sitte i ro med den skadde foten høyt
 • Kjøle ned ankelen for å redusere hevelsen og smertene i ankelen. Det er viktig å ha et plagg mellom isen og huden for å unngå frostskade.
 • Komprimerende bandasje reduserer hevelsen i ankelen og gjør at tilhelingen tar kortere tid

Ved sterke smerter kan smertestillende og betennelsesdempende medisiner som paracetamol og NSAIDs (ibux, voltaren, voltarol) være nyttig inntil smertene avtar.

Videre opptrening av ankelen

Inntil du kan belaste ankelen med egen kroppsvekt er det gjerne nødvendig med krykker. Det er derimot anbefalt at du belaster ankelen forsiktig også i denne perioden, lett sykling på ergometersykkel er spesielt nyttig tidlig i opptreningsfasen. Aktiviteten øker sirkulasjonen i foten og bidrar til å fjerne blod og hevelse.

Etter hvert kan du begynne å belaste foten forsiktig ved gange. Tidlig opptrening av balansen i ankelleddet er svært viktig. Innebygget i leddbåndene er det sensorer (proprioseptorer) som er avgjørende for god ballanse i ankelen og foten. Daglig trening på balansebrett er en svært god måte å gjenvinne balansen og styrken i ankelleddet på.

I enkelte tilfeller kan det være lurt å få veiledning av fysioterapeut i opptreningen, dette gjelder spesielt dersom du opplever ankelen som mer ustabil enn forventet etter skaden. Manglende stabilitet i ankelleddet kan skyldes at leddbåndene ikke er grodd, eller at leddsansen i ankelen (propriosepsjonen) ikke er gjenvunnet.

Hvor lang tid tar tilhelingen og opptreningen etter ankelskade?

Etter 6-8 uker er det vanlig at ankelskaden er tilhelet, men det er ikke uvanlig med lettgradig hevelse inntil 3-4 måneder etter skaden. Spesielt dersom du driver idrett, kan det være lurt å beskytte ankelen ved taping de første 2-3 månedene for å redusere risikoen for å skade leddbåndene i ankelen på nytt.

I enkelte tilfeller gjenvinner man derimot ikke helt stabiliteten i ankelleddet etter skaden, dette kan blant annet skyldes at leddbåndene i ankelen ikke har grodd tilstrekkelig bra. Leddbåndene er svært viktige for å sikre en stabil ankel.

Andre opplever smerter og hevelse i ankelleddet etter belastning. Det kan da være lurt å gjøre supplerende undersøkelser som røntgen av ankelen eller MR av ankelen for å se etter skade på leddbåndene og eventuelt andre skader som bruskskade eller skade på skjelettet.

Bruskskade i ankelen vil i mange tilfeller kunne både påvises og behandles med artroskopi (kikkhullsundersøkelse) av ankelen.

Operasjon av leddbånd i ankelen

De aller fleste blir fullt restituert etter ankelskade og oppnår en frisk og stabil ankel. I enkelte tilfeller vil man derimot oppleve at ankelen ikke gjenvinner sin normale stabilitet. I slike tilfeller vil operasjon med reparasjon av leddbåndene i ankelen kunne være nyttig. Under operasjonen sys leddbåndene sammen og strammes opp for å gjenvinne normal funksjon.

Operasjonen gjøres somregel i narkose, det vil si at du sover under inngrepet. Etter operasjonen vil foten være gipset i en periode på ca. 2 uker. Etter ca. 6 uker kan du starte opptrening av ankelen hos fysioterapeut.

Behandling ved brudd

Dersom det oppstår ankelbrudd vil legen anbefale behandling med stabiliserende gips eller operasjon, avhengig av hvor omfattende bruddskadene er.

Akutt nedkjøling er viktig ved skade

ANNONSE