ANNONSE

Bestille time

Du kan nå bestille time til stadig flere helsetjenester direkte inne på HelseSmart.no. Dette gir deg muligheten til å finne helsetjenesten du ønsker, velge blant alle helseaktørene som tilbyr denne helsetjenesten på HelseSmart.no og bestille time i samme seanse!

Velg klinikk eller Velg tjeneste

Hvilke helsetjenester kan du bestille direkte på HelseSmart.no?

Stadig flere helseklinikker har avtale med HelseSmart.no, dette gir deg muligheten til å bestille time til utredning eller behandling hos disse klinikkene mens du er inne på HelseSmart.no!

Du kan derimot kun bestille time på HelseSmart.no hos klinikkene som har avtale med oss. Siden denne tjenesten er ny er det derimot ikke alle klinikkene på HelseSmart.no som har avtale med oss.

Hvilke helsetjenester kan du ikke bestille direkte hos på HelseSmart.no?

Helsetjenester som krever henvisning, det vil si utredning og behandling hos klinikker med offentlig avtale, kan du ikke bestille direkte på HelseSmart.no. Dette skyldes nettopp det faktum at helsetjenesten krever henvisning fra din behandler (lege, psykolog, manuellterapeut eller kiropraktor) og at denne henvisningen må leveres til klinikken du henvises til.

Det samme gjelder enkelte bildediagnostiske undersøkelser som CT, MR og røntgen, siden også disse krever henvisning, uavhengig av om du skal undersøkes hos privat eller offentlig klinikk.

Hvordan bestiller du time på HelseSmart.no?

1- Velg klinikk og tjeneste

Når du har funnet helsetjensten du ønsker å bestille og klinikken du ønsker å booke helsetjenesten hos den, kan du sende forespørsel om time direkte til klinikken mens du er på HelseSmart.no

2 - Fyll ut kontaktskjema

Dette gjør du ved å trykke på "Bestill nå" knappen som tar deg videre til et skjema du fyller ut. Her oppgir du når du ønsker timen, samt enkelte personopplysninger som navn, kjønn og alder, kontaktinformasjon som email og telefonnummer og eventuell tilleggsinformasjon.

Utfylling av kontaktskjema er viktig slik at klinikken raskest mulig kan finne time til deg på ditt ønskede tidspunkt!

3 - Informasjonen bearbeides av klinikken som gir deg endelig dato og tidspunkt

Informasjonen i skjemaet sendes så direkte til en kontaktperson hos klinikken slik at man så raskt som mulig kan finne en time som passer deg. Det er verdt å merke seg at innsending av kontaktskjema ikke er en endelig bestilling, men en forespørsel om time. Endelig bestilling bekreftes mellom deg og klinikken, uavhengig av HelseSmart.no.

Lagerer HelseSmart AS informasjonen du fyller inn?

Med ditt samtykke lagrer HelseSmart AS informasjonen du fyller ut i skjema. Personopplysningene lagres på en måte som gir en tilfredsstillende sikkerhet og beskyttelse av innholdet. Informasjonen krypteres, er fysisk sikret og tilgang til informasjonen krever autentisering og autorisering. HelseSmart AS sine ansatte er underlagt taushetsoplikt. Tilgang til informasjonen hos klinikken du søker kontakt hos med, krever også autorisering og autentisering. All tilgang loggføres. Din kontaktinformasjon slettes fem måneder etter registreringen. For mer informasjon se dine personvernrettigheter.

Sist oppdatert: 10. Jun. 2019
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Avbestille time?

For avbestilling gjelder klinikkens egne rutiner. Hos de fleste klinikker er det mulig å avbestille timen inntil 1-2 dager før timen, men dette må du sjekke hos den aktuelle klinikken det gjelder. Eventuell avbestilling må kommunieseres direkte med klinikken, ikke via HelseSmart.no.

ANNONSE