ANNONSE

Personvern

HelseSmart AS er behandlingsansvarlig for personopplysningene som behandles på HelseSmart.no.

Dette dokumentet utgjør personværnerklæringen og omhandler hvordan HelseSmart AS samler, bruker, vedlikeholder og beskytter informasjon innhentet fra brukerne på HelseSmart.no. Dokumentet gjelder videre for alle websider, apper og tjenester Helsesmart tilbyr.

Sist oppdatert: 21. Sep. 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Type opplysninger og hensikten med disse

Brukerne av HelseSmart.no er de som besøker nettsiden eller benytter tjenestene HelseSmart.no tilbyr. Informasjonen som lagres kan med fordel deles inn i informasjon som HelseSmart AS innhenter automatisk, og informasjon som du selv velger om du vil avgi.

Informasjon som hentes automatisk

IP-adresse, nettleser, operativsystem og lokasjon for IP-adressen lagres automatisk. Lagring av IP-adresse er blant annet nødvendig for at HelseSmart AS skal sikre seg mot misbruk av tjenester som timebestilling og tilbakemelding på helsetjenester, klinikker og helsepersonell.

Informasjon som du kan velge å gi

Telefonnummer eller epost

Kontaktopplysninger er nødvendig å samle inn både dersom du ønsker å bestille time via HelseSmart.no og dersom du ønsker å gi en tilbakemelding på en klinikk, helsetjeneste eller et helsepersonell. Dersom du ønsker å gi tilbakemelding, benytter vi din epost i tillegg til teknisk informasjon til å avgjøre om din tilbakemedling er reell. Dersom du ønsker å bestille time, benytter vi din kontaktinformasjon slik at klinikken skal komme i kontakt med deg. Den enkelte klinikk har et selvstendig ansvar for videre behandling av dine personopplysninger.

Vurdering av helsetjeneste, klinikk og helsepersonell

Dersom du ønsker å vurdere en klinikk, et helsepersonell eller en helsetjeneste, lagres og publiseres tekstinnholdet i vurderingen du avgir, i tillegg til karakteren du gir (antall stjerner). Dersom du oppgir ventetiden før du fikk time, lagres og publiseres også denne. Denne informasjonen er nødvendig for at andre brukere av HelseSmart.no skal ha muligheten til å dra nytte av dine publiserte erfaringer. Vurderingen publiseres først etter manuell gjennomgang og publiseres alltid anonymt.

Bestilling av time

Dersom du ønsker å kontakte klinikk for timebestilling, lagres i tillegg til din kontaktopplysninger også informasjon om hvilken klinikk du ønsker time hos, hvilken helsetjeneste du ønsker å bestille og prisen på denne helsetjenesten. Denne informasjonen er nødvendig for at du skal komme i kontakt med ønsket klinikk.

Helseopplysninger

Helseopplysninger om deg selv kan fremkomme indirekte ved koblinger mellom helsetjenesten du gir tilbakemelding om og kontaktopplysninger du registrerer. HelseSmart AS anbefaler at du ikke oppgir unødige helseopplysninger når du gir tilbakemeldinger på en helsetjeneste, en klinikk eller et helsepersonell. Alle tilbakemeldinger blir manuelt gjennomgått av ansatte hos HelseSmart AS før de publiseres. Vurderingen blir slettet dersom den inneholder unødig innhold om brukerens egen helse.

Hensikten med innsamling av informasjon


HelseSmart AS kan samle inn og bruke brukernes informasjon til følgende formål:


  • Til å forbedre brukeropplevelsen og kundeservicen på våre tjenester; 
Informasjon du gir hjelper oss å svare på henvendelser mer effektivt, og vi kan tilpasse våre tjenester til deres ønsker.
  • For å gi deg en personlig tilpasset tjeneste; Vi kan bruke aggregert informasjon til å analysere og forstå hvordan brukere som en gruppe bruker vår tjeneste.
  • Til å forbedre nettsiden og våre tjenester; 
Vi kan bruke tilbakemeldinger du gir oss til å forbedre vårt produkt.
  • For å tilby deg en tjeneste du etterspør; Dersom du ønsker å bestille tima via HelseSmart.no må vi samle informasjon som kan videreformidles til riktig klinikk. Dersom du ønsker å publisere en vurdering av klinikk, helsepersonell eller helsetjeneste du har benyttet, må HelseSmart AS lagre informasjonen både for å kunne verifisere og publisere den.

Hvor lenge lagres informasjonen?

Opplysninger knyttet til timebestilling

Opplysninger knyttet til timebestilling inkluderer både dine kontaktopplysninger og informasjon om helsetjeneste og klinikk du ønsker kontakt med. Denne informasjonen lagres av HelseSmart AS i inntil fem måneder fra de ble registrert. Etter maksimalt fem måneder blir kontaktopplysningene slettes permanent. Opplysningene lagres i fem måneder for å sikre at klinikken har mottatt og bearbeidet kontaktforespørselen, og for å sikre at HelseSmart AS kan dokumentere forespørselen ovenfor klinikken.

Behandlingen av personopplysninger knyttet til timebestilling er basert på ditt aktive og frivillige samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake dette samtykket, men det vil da medføre at du ikke kan benytte deg av denne tjenesten.

Du har også til enhver tid rett til innsyn i informasjonen vi har lagret om deg i forbindelse med timebestilling. Du har også rett til å be om at informasjonen rettes, sperres eller slettes. For at du skal kunne få muligheten til dette, må du derimot identifisere deg med de samme kontaktopplysningene som du benyttet ved aktivering av tjenesten i første omgang, eller du må identifisere deg på annet vis.

Opplysninger knyttet til tilbakemelding

Tilbakemelding om helsepersonell, klinikker og helsetjenester lagres i maksimalt 15 år. Dette er nødvendig for å avdekke feilaktig bruk av tjenesten, for at du skal kunne endre eller justere din tilbakemelding og for at kvaliteten på innholdet på HelseSmart.no skal bli best mulig.

Informasjonen tilknyttet tilbakemelding kan du når som helst endre eller slette.

Sikker behandling av personopplysningene

HelseSmart AS behandler dine personopplysninger på en forsvarlig måte. Det betyr blant annet at vi vil sørge for adekvat fysisk sikring, kryptering, sikkerhetskopiering og tilgangskontroll av personopplysningene. All tilgang til personopplyninger loggføres. Ansatte hos HelseSmart AS som har tilgang til personopplysningene må ha signert taushetserklæring og dokumentere behandlingsgrunnlag.

Informasjonskapsler (cookies)

Vår webside kan bruke cookies for å forbedre brukeropplevelsen. Brukerens webleser lagrer en informasjonskapsel (cookie) på harddisken for å spore informasjon og lagre opplysninger. Brukere kan stille inn sin webleser til å nekte informasjonskapsler, eller gi en advarsel når en informasjonskapsel blir sendt/lagret. Dersom dette blir gjort kan deler av vår tjeneste slutte å fungere. 


Samtykke til bruk av cookies

Ved å bruke HelseSmart.no samtykker du i at vi kan sette cookies i din nettleser (ref Ekomlova § 2-7). Du kan selv velge å endre innstillingene i nettleseren slik at informasjonskapsler/cookies ikke blir akseptert. Les mer om vår bruk av cookies.

Reklame

I tidsbegrensede perioder kan det vises r
eklame på alle eller utvalgte seksjoner på HelseSmart.no. Slik reklame vil bli levert av ekstern tredjepart.

Reklame og IP

I henhold til EU-retningslinjene våre for brukersamtykke kan annonser uten personlig tilpasning målrettes geografisk basert på IP-adresse mot generelle plasseringer (på bynivå). Vi anser bruk av geografisk målretting basert på IP-adresse for annonser uten personlig tilpasning som innenfor kategorien for legitime interesser, og at dette derfor ikke krever brukersamtykke.Ikke personlige annonser (no personalized ads)

Ditt besøk på dette nettstedet påvirker ikke annonsene du ser andre steder. Dette nettstedet bruker informasjonskapsler, men ikke for tilpassing av reklame.

Hvordan samler vi inn informasjon?

Personlig identifiserbar informasjon

Vi kan samle personling informasjon fra våre brukere på ulike måter, f.eks ved at en bruker registrerer seg i vårt system, fyller ut et skjema, eller i forbindelse med bruk av visse deler av vår webside. Brukere kan bli spurt om å oppgi sin epostadresse, navn og/eller annen informasjon. Vi vil kun innhente slik informasjon ved at brukerne frivillig og aktivt sender oss dette, f.eks via skjemar eller epost. Brukere kan alltid nekte å opplyse/gi oss denne type informasjon, men det kan medføre at deler av tjenesten ikke vil fungere optimalt eller være utilgjengelig for bruk.

Ikke-personlig identifiserbar informasjon

Vi kan samle ikke-personlig identifiserbar informasjon når en bruker besøker vår webside. Ikke-personlig identifiserbar informasjon kan inkludere nettleser-navn, operativsystem, teknisk informasjon, isp, ip-adresse og annen lignende informasjon.

Hvem deles informasjonen med?

HelseSmart AS kan dele personopplysninger om deg med tredjeparter som vi samarbeider med for å kunne levere våre tjenester. Vi kan dele generell aggregert demografisk informasjon som ikke er knyttet til en spesifikk bruker. Slik informasjon kan bli benyttet til å analysere besøksstatistikk for å forbedre vår tjeneste.

Dersom du aktivt bestiller time gjennom HelseSmart.no, vil HelseSmart AS dele din kontaktinformasjon samt informasjon om hvilken tjeneste du ønsker med klinikken(e) du aktivt har samtykket at du ønsker å motta tjenesten fra.

HelseSmart AS benytter seg i tillegg av enkelte underleverandører (databehandlere). Databehandlerne er underlagt HelseSmart AS sin instruksjonsmyndighet og er pålagt til å behandle personopplysningene etter egne avtaler med HelseSmart AS.

Vi vil også kunne måtte levere ut personopplysninger i medhold av norsk lov, slik som etter forespørsel fra offentlige myndigheter. Det samme gjelder dersom dette skulle være nødvendig for å forsvare et rettskrav knyttet til våre tjenester.

Tredjeparts websiderBrukere kan finne reklame eller innhold på vår webside som lenker til eksterne tjenester. Vi har ikke kontroll på slikt eksternt innhold og kan ikke holdes ansvarlig dette. Innholdet på slike eksterne sider kan også bli endret ofte. Slike sider kan ha sine egne personvern policies.


Endringer av personvern policyHelseSmart AS kan oppdatere dette dokumentet når som helst. Når vi gjør dette vil vi oppdatere datoen nederst på denne siden. Vi oppfordrer brukere til å regelmessig sjekke for endringer og å holde seg oppdatert på hvordan vi beskytter personlig informasjon vi samler inn. Du aksepterer at det er ditt ansvar og lese dette personvern dokumentet regelmessig, og å holde deg oppdatert på endringer.

Kontakt ossDersom du har spørsmål knyttet til vår personvern policy, vennligst kontakt oss på support@helsesmart.no.

HelseSmart AS
www.helsesmart.no
support@helsesmart.no

ANNONSE