Del dette!
◄  RETNINGSLINJER

Generelle brukervilkår  

Her finner du en oversikt over de gjeldende vilkår for bruk av HelseSmart.no, inkludert rettigheter for innholdet på HelseSmart.no. Brukervilkårene gjelder både nettsiden (www.helsesmart.no) og eventuelle underdomener, og enhver relatert web eller mobiltjeneste eid av Helsesmart.

Ved å aksessere denne websiden, aksepterer du de følgende brukervilkår. Dersom du ikke aksepterer disse har du som bruker ikke anledning til å benytte deg av vår tjeneste.

Ansvar og rettigheter vedr innholdet på HelseSmart.no 

HelseSmart.no jobber kontinuerlig med innsamling og oppdatering av informasjon om klinikker, helsetjenester og ansatte for at informasjonen til enhver tid skal være mest mulig oppdatert og korrekt. HelseSmart.no kan derimot ikke garantere at all informasjon til enhver tid er korrekt, dersom du vurderer å bestille en tjeneste hos klinikk ber vi deg derfor om at du dobbeltsjekker informasjonen direkte med klinikken.

HelseSmart.no er eier av innholdet i databasen og kan uten samtykke slette innholdet eller deler av innholdet, inkludert tilbakemeldinger fra publikum, oppføring av helsetjenester, samt klinikkinformasjon (kontaktinfo, ansatte osv.).

Av hensyn til ønsket om å lage en best mulig tjeneste for brukerne (publikum) åpner HelseSmart.no i utgangspunktet ikke for at det er mulig å reservere seg mot oppføring på HelseSmart.no. Ved ønske om å reservere seg mot oppføring vil dette vurderes av HelseSmart.no i hvert enkelt tilfelle.

Booking av time/tjeneste 

All informasjon du oppgir i våre skjemaer sendes direkte til klinikken du ønsker å kontakte. HelseSmart.no lagrer ikke dine personopplysninger eller annen informasjon, med unntak av din mail adresse. HelseSmart.no vil ikke oppgi din epost til tredjepartsleverandører eller bruke den til annet enn i forbindelse med selve bookingen/timebestilling. Dersom du ønsker at vi senere sletter din mailadresse kan du kontakte oss.

Brukererfaringer 

(gjelder for ventetid, anbefaling av helsepersonell og vurdering av helsetjeneste)

Det er mulig å legge inn erfaringer av tjenester. For å kunne gjøre dette må du selv ha førstehånds kjennskap til tjenesten. Erfaringen kan ikke være basert på annen hånds informasjon, og du kan ikke være i nær relasjon med tjenesteyter (ansatt, eier, nær familie). Brukererfaringene kan ikke inneholde personlig identifiserbar informasjon, for eksempel navn på pasient, epost-adresse, telefonnr, personnr osv. De kan heller ikke inneholde lenker (url), useriøs ordbruk, banneord, sjikane, hatmeldinger, osv. Når du registrerer en brukererfaring må du oppgi en epost slik at vi kan få verifisert den. Den oppgitte epost-adressen vil ikke bli publisert. Vi lagrer IP-adresse ifm innleggelse av erfaring. Enhver brukererfaring som ikke følger retningslinjene vil bli slettet.

For å kunne legge inn en tilbakemedling på HelseSmart.no må du registrere og verifisere din email adresse. Denne lagres av HelseSmart.no, men du kan be om at vi sletter den på et senere tidspunkt om du ønsker dette. Vi anbefaler at du ikke opplyser om informasjon som kan avsløre din identitet når du gir din brukerevaluering, men dersom du likevel gjør dette vil HelseSmart.no la være å publisere slik informasjon. HelseSmart.no vil ikke benytte din epost til annet enn å verifisere din brukererfaring.

Når du gir en tilbakemelding på HelseSmart.no aksepterer du at denne kan bli offentliggjort av HelseSmart.no, på vår nettside og andre publiseringsplattformer vi benytter (eks app for smarttelefon). Du tillater også at HelseSmart.no og HelseSmart.no´s kunder fritt kan benytte vurderingen.

Hvem leverer tjenestene på HelseSmart.no? 

HelseSmart.no samler inn og formidler helsetjenester, helsepersonell og helse klinikker, men HelseSmart.no leverer ikke selv noen helsetjenester. 

Begrenset bruk 

Helsesmart kan ikke garantere nøyaktighet i priser, ventetider eller annen informasjon publisert angående produkter, klinikker eller brukererfaringer. Priser og ventetider representerer tjenesten på det tidspunktet informasjonen ble hentet inn. Slik informasjon kan endre seg uten at vi har fått oppdatert dette i vårt system. Som bruker må du derfor alltid forsikre deg om korrekt ventetid, pris og innhold i tjenesten ved evt bestilling av tjenesten. Helsesmart har ingen ansvar, direkte eller indirekte, dersom vi har feil eller unøyaktige opplysninger i vår database.

Med mindre det er avtale om det, er det ikke tillatt systematisk bruk eller kopiering av data fra helsesmart.no. Det være seg bruk av script, roboter, crawlere, cron-jobber, eller manuell kopiering. Grov missbruk av tjenesten, sabotasje, hacking og/eller forsøk på hacking vil bli politianmeldt.

Din konto 

(denne funksjonaliteten er foreløpig ikke tilgjengelig)

Dersom du registrerer deg hos oss, er du selv ansvarlig for å holde ditt brukernavn og passord skjult. Du er også ansvarlig for all informasjon registrert og publisert under din konto. Helsesmart forbeholder seg retten til å kunne stenge ute, blokkere og slette useriøse kontoer, og kontoer som misbruker vår tjeneste.

Annet innhold 

Registrerte brukere (klinikker) har mulighet til å legge inn sine helsetjenester og klinikker og avdelinger i vår database. Tjenestene som registreres må være reelle og relevante i forhold til segmentet helsetjenester i privat sektor. Det er ikke lov å laste opp hatefullt, rasistisk, truende, eller pornografisk innhold. Spam, dobbeltregistreringer av tjenester og multi-kontoer er heller ikke tillatt.

Bruk av informasjonsjonskapsler (cookies) 

For å gi deg en god brukeropplevelse benytter vi informasjonskaplser. Vi lagrer aldri personlig data i disse informasjonskapslene, men benytter dem til å identifisere sesjoner og tidligere besøkte brukere. Informasjonskapselen kan også benyttes til reklameformål og for å lage anonymisert statistikk.

Les mer om vår bruk av informasjonskaplser og personvernregler

Reklame og 3. parts annonser. 

Noen av seksjonene vil innehold reklame fra eksterne / 3. parts leverandører. Utover våre avtaler om å vise annonser, har vi ingen kontroll på eksternt innhold. HelseSmart tar derfor ikke ansvar for feil eller mangler ved disse sidene (feil pris, feil produktinfo, nedetid, etc).