ANNONSE

Hammertå

Hammertå er en feilstilling hvor en eller flere tær bøyes nedover i det midtre tåleddet, i steden for å peke rett fremover. Hyppigst er det den andre eller tredje tåen som er rammet.

I starten er tærne gjerne bøyelige, men etter hvert kan de bli låst i hammertåfeilstilling. Tilstanden er ikke farlig, men kan gi smerter og hard hud på tærne.

Ofte behandles hammertå med tilpasset skotøy. I noen tilfeller er det nødvendig med operasjon.

Hammertå
Illustrasjon: Hammertå
Sist oppdatert: 14. Okt. 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Hva er hammertå?

Tærne våre (med unntak av stortåen) består av tre ledd;

 • grunnleddet, i overgangen mellom foten og tåen (MTP leddet)
 • midtleddet (PIP leddet)
 • ytterleddet (DIP leddet)

Ved hammertå utvikler tåen en bøy eller knekk i midtleddet som gjør at tåtuppen peker nedover i steden for å peke rett frem som normalt. Feilstillingen gjør at tåen ligner litt på en hammer, derav navnet hammertå.

Hammertåfeilstilling rammer aller vanligst tå nummer 2, det vil si tåen nærmest stortåen. Det er derimot ikke uvanlig at også tå nummer 3 og 4 rammes. Man kan ha plager fra en eller begge føtter.

Tilstanden er i seg selv ikke farlig, men kan etter hvert gjøre at du utvikler plager i foten og tærne. I tidlig fase er gjerne tærne bøyelige og fleksible, men etter hvert kan de låse seg fast i hammertåstillingen. Den krummede stillingen gjør at tærne lettere utsettes for trykk og press, både på oversiden av midtleddet og på tåtuppen. Feilstillingen kan slik medføre utvikling hard hud med kallusdannelse og smerter i tærne.

Viktigste behandling i tidlig fase er tilpasning av skotøy og eventuelt polstring av tærne for å unngå unødig belastning. Ved uttalte plager kan det bli nødvendig med operasjon hvor kirurgen (ortoped) korrigerer feilstillingen og retter ut tærne på nytt.

(Litteratur)

Hva er årsaken til hammertå?

Man antar at tilstanden skyldes en ubalanse mellom sener og muskulatur i tærne. Musklene jobber i par for å sikre en balansert posisjon i leddene i kroppen. Dersom det oppstår en ubalanse, vil stillingen i leddene kunne påvirkes . Ved hammertåfeilstilling er muskler og sener som bøyer midtleddet i tåen overaktive i forhold til musklene som skal strekke tåen ut. Den eksakte årsaken til hvorfor denne ubalansen oppstår, er derimot ikke kjent.

Det finnes flere risikofaktorer for utvikling og forverring av hammertå:

 • Dersom tå nummer to er lengre enn storetåen
 • Kvinner har større risiko enn menn
 • Trange sko og høyhælte sko øker trykket og belastningen på tærne og kan slik øke risikoen for utvikling av hammertå. Feil skotøy kan også forverre tilstanden dersom den allerede har oppstått.
 • Høy fotbue
 • Ved hallux valgus kan storetåen presse på tå nummer to og medføre utvikling av hammertåfeilstilling.
 • Leddgikt
 • Diabetes
(Litteratur)

Symptomer på hammertå

Dersom du får en eller flere hammertær, vil disse tærne peker nedover i steden for rett frem. Ut over feilstillingen er det vanlig å ikke ha symptomer eller plager i starten. I tidlige stadier er tærne gjerne også fleksible og bøyelige og kan rettes ut i normal posisjon.

Etter hvert er det derimot vanlig å utvikle symptomer som:

 • Smerter i tærne og foten. En av de vanligste plagene ved hammertær er smerter i tærne og foten. Typisk er smertene verst når du benytter trangt skotøy og høye hæler. Mange med hammertå opplever etterhvert vansker med å finne sko som passer dem.
 • Hard ut. Som følge av økt trykk på huden er det vanlig å utvikle hard hud, også kalt kallus og liktorn. Den harde huden kan oppstå på oversiden av det bøyde midtleddet på tåen, under tærne og under tåballen.
 • Sårdannelse. I uttalte tilfeller kan det oppstå sårdannelser i huden på de affiserte tærne.
 • Stive tær. Dersom feilstillingen i tærne vedvarer over tid, vil posisjonen i leddene kunne bli mer eller mindre permanent og man kan utvikle en kontraktur.
 • Hevelse og betennelse i tærne. Som følge av økt friksjon og belastning på tærne kan det oppstå rød og irritert hud.

Når bør du oppsøke lege?

Hammertå er ikke en farlig tilstand, men feilstillingen og plagene kan forverres dersom du ikke tilpasser skotøy og utbedrer eventuelt andre utløsende årsaker. Dersom du har symptomer på hammertå, bør du derfor oppsøke lege for undersøkelse og eventuelt behandling.

Fotterapeut, som har spesialkompetanse innen forebygging og behandling av sykdommer og plager i føtter, kan hjelpe deg med tilpassing av skotøy.

Dersom du har plager som ikke blir bedre av konservativ behandling, bør du undersøkes av ortoped for å vurdere behandling med operasjon.

(Tjenester / behandlinger)

Hvordan stiller man diagnosen?

Legen stiller gjerne diagnosen hammertå basert på samtale og vanlig klinisk undersøkelse. Legen vil være interessert i å vite om tilstanden gir deg smerter eller andre plager, og i hvilken grad den påvirker deg i dagliglivet. Ved undersøkelse vil han eller hun se på tærne og foten din. Spesielt vil legen se etter hard hud, sårdannelse og om tærne er låst i hammertåstilling eller om de er bøyelige. I tillegg vil legen se etter andre tilstander i foten, slik som hallux valgus.

Ofte vil legen henvise deg til røntgen av foten. Røntgenundersøkelsen kan bidra til å avsløre eventuelt utløsende årsaker som høy fotbue. I tillegg er røntgen nødvendig dersom man planlegger operasjon.

(Tjenester / behandlinger)

Behandling av hammertå

Hammertåfeilstilling er ingen farlig tilstand, men kan gi plager i foten og tærne som påvirker evnen til å utføre daglige aktiviteter. Selv om feilstillingen i tærne ofte utvikler seg videre, er tidlig behandling viktig for å unngå at sykdommen utvikler seg raskere enn nødvendig.

De viktigste behandlingene av hammertå er:

 • Bruk riktig skotøy. Trange sko, spesielt sko som har liten plass i fremfoten, øker trykket og belastningen på tærne og forverrer symptomene ved hammertå. Det samme gjelder høyhælede sko. Bruk av behagelige og romslige sko uten høye hæler reduserer plagene og gir tærne bedre plass i skoen.
 • Puter og polstring av tærne. Puter, plaster og padding kan redusere trykk og friksjon på utsatte områder av de påvirkede tærne og slik redusere smerter og hard hud.
 • Spesialtipassede sko og såler. Dersom du har høy fotbue kan spesialtilpassede såler eller sko være nyttig. Det samme gjelder dersom du sliter med å finne sko som er behagelige.
 • Strips og skinner. Strips og skinner kan benyttes til å fiksere tåen i korrekt posisjon slik at belastningen og friksjonen mot tåen blir mindre. Denne behandlingen kan gjerne diskuteres med legen i forkant.
 • Tøyeøvelser og styrkeøvlser av forfoten kan bidra til å unngå at leddene stivner til. En god øvelse er å løfte opp små gjenstander fra gulvet med tærne, gjenta gjerne øvelsen flere ganger per dag.
 • Smertestilllende medisiner. Smertestillende medisiner som paracetamol og NSAIDs (ibux, voltaren, voltarol) kan redusere smerter og betennelse.
 • Kortisoninjeksjon. Ved betennelse og smerter i leddet kan injeksjon med den betennelsesdempende medisinen kortison være aktuelt. Behandlingen kurerer ikke feilstillingen, men kan redusere plagene i noen tilfeller.
 • Operasjon. Dersom andre tiltak ikke gir tilstrekkelig symptomlindring, er operasjon av hammertærne ofte den mest egnede behandlingen. Det samme gjelder dersom du har andre tilstander i foten som hallux valgus eller haglunds hæl, i så fall kan kirurgen reparere flere tilstander i samme seanse.

Operasjon av hammertå

Operasjon av hammertå gjøres gjerne dagkirurgisk, det vil si at du kan reise hjem samme dag, vanligvis innen 3 timer etter operasjonen. Selve operasjonen kan gjøres enten i narkose, med lokalbedøvelse eller ryggmargsbedøvelse.

Kirurgen (ortopeden) vil gjerne fjerne en del av tåen og stabilisere knokkelen med en stålpinne som kan fjernes etter 4-6 uker. Etter operasjonen har ståen fått en mer normal stilling der den peker rett frem.

Det er vanlig at du får en spesialsko de første 2 ukene etter operasjonen. Spesialskoen gjør at du kan belaste forsiktig på hælen, men samtidig unngå belastning på forfoten og tærne.

Etter ca 4-6 uker fjernes pinnene som stabiliserer det opererte beinet.

Kan man forebygge utvikling av hammertå?

Det beste man kan gjøre for å unngå utvikling av hammertå er å bruke sko som passer foten godt. Dersom skoene er for trange øker risikoen for utvikling av feilstillinger i foten som både hammertå og hallux valgus. Det kan også være lurt å unngå overdreven bruk av høye heler, siden slike sko øker trykket på tærne og gjør at de bøyer seg.

Dersom du har høy fotbue, vil bruk av spesialtipassede innleggssåler kunne redusere risikoen for å utvikle komplikasjoner slik som hammertåfeilstilling.

ANNONSE