ANNONSE

Hallux valgus

Hallux valgus er en tilstand hvor det utvikler seg en kul på innsiden av stortåen, samtidig som den ytterste delen av stortåen blir skjev og peker utover mot de andre tærne på foten.

Bruk av riktig skotøy er viktigste behandling. I noen tilfeller er det nødvendig med operasjon.

Hallux valgus
Illustrasjon: Hallux valgus
Sist oppdatert: 14. Okt. 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Hva er hallux valgus?

Stortåen er satt sammen av to ledd, ett ytterledd i selve stortåen (IP leddet) og ett grunnledd (MTP leddet) i overgangen mellom forfoten og tåen. Hallux valgus er en tilstand hvor det har oppstått en kul eller klump på innsiden av grunnleddet til stortåen, samtidig som den ytterste delen av stortåen har blitt skjev og peker utover mot de andre tærne.

Tilstanden, som også kalles jark, er svært vanlig hos kvinner, men ses også hos menn. Hallux valgus er ikke farlig, men vil i de fleste tilfeller utvikle seg over tid og kan etter hvert medføre smerter og hevelse i stortåen.

I de fleste tilfeller vil eventuelle smerter og plager som følge av hallux valgus gå tilbake dersom du benytter passende skotøy som ikke klemmer på tærne. Ved uttalt feilstilling eller manglende effekt av annen behandling, kan derimot operasjon bli nødvendig. Hensikten med operasjonen er å rette opp feilstillingen i stortåen og slik redusere smerter og stivhet i stortåen.

Hva er årsaken til hallux valgus?

Hallux valgus oppstår når beinene som danner stortåens grunnledd (MTP leddet) kommer ut av posisjon i forhold til hverandre. Det første beinet i forfoten (metatarsal beinet) vil peke unormalt mye innover mens det første benet i stortåen (phalangen) vil peke utover mot de andre tærne.

Tidligere mente man at en viktig årsak til utvikling av hallux valgus var bruk av trange og spesielt høyhelede sko, dette har ikke vist seg å kunne bekreftes ved senere forskning. Man er derfor nå usikker om feil skotøy i realiteten bare kan forverre hallux valgus når tilstanden allerede har inntruffet.

Man antar at hovedårsaken til hallux valgus er medfødte fotstillinger som plattfot og hulfot. Også personer som har mer elastiske og bøyelige ledd kan være disponert.

Faktorer som kan forverre hallux valgus:

En rekke faktorer kan bidra til å forverre hallux valgus:

 • Trange sko som gir økt trykk på forfoten
 • Sko med høye hæler
 • Å stå rett opp og ned over lengre tid
 • Artrose eller artritt

Hvilke symptomer er vanlige ved hallux valgus?

Hallux valgus utvikler seg i de fleste tilfeller gradvis over tid. I tidlige stadier er det uvanlig med smerter eller andre symptomer. Mange legger heller ikke merke til at det begynner å utvikle seg en liten kul på innsiden av stortåen, eller at vinklingen til stortåen begynner å endre seg i retning av de andre tærne.

Tilstanden har derimot en tendens til å forverre seg over tid. Hvor raskt dette skjer, er det derimot ikke mulig å si noe om på forhånd. Etter hvert som feilstillingen blir større er det vanligere at man utvikler symptomer.

Vanlige symptomer ved hallux valgus er:

 • Hevelse og kul på innsiden av stortåen
 • Feilvinkling av stortåen utover mot tå nummer to
 • Fortykket hud, kallus og liktorn under stortåen
 • Smerter i foten som kommer og går
 • Stivhet i stortåen

Det er vanlig at symptomene forverres dersom du står over lengre perioder, eller dersom du benytter feil skotøy.

Når bør du kontakte lege? 

Hallux valgus er ikke en farlig tilstand. Likevel er det lurt å kontakte lege dersom du har:


 • Vedvarende smerter i storetåen eller foten
 • Oppdaget en kul på foten eller stortåen
 • Redusert bevegelighet i stortåen

 • Har vansker med å finne sko som passer som følge av hallux valgus


Også fotterapeut, som har spesialkompetanse innen forebygging og behandling av sykdommer og plager i føtter, kan hjelpe deg med tilpassing av skotøy.

(Tjenester / behandlinger)

Utredning ved hallux valgus 

Oftest vil lege kunne stille diagnosen etter samtale og vanlig klinisk undersøkelse. Legen vil gjerne vite hvor lenge du har hatt plagene, hvor mye de påvirker deg i dagliglivet og hvilke behandlinger du allerede har forsøkt.

Ved undersøkelse vil legen se nærmere på foten og tåen din. Spesielt vil han eller hun se etter hevelse i stortåens grunnledd og forsøke å vurdere feilstillinger i foten som kan disponere for hallux valgus.

Ofte vil legen henvise deg til røntgen av foten. Ved røntgen får legen bekreftet diagnosen. Samtidig vil man kunne måle hvor stor vinkelfeilstillingen i foten er og påvise eventuelle bakenforliggende årsaker som platfot eller hulfot. I mange tilfeller vil hallux øke risikoen for utvikling av slitasjegikt (artrose) i stortåen. Røntgen av foten vil kunne fremstille eventuelt begynnende slitasjeforandringer. Dersom man vurderer behandling med operasjon, må man alltid utføre røntgen i forkant.

(Tjenester / behandlinger)

Behandling av hallux valgus

Hallux valgus er en svært vanlig tilstand som ikke farlig. Tidlig behandling, spesielt med tilpassing av skotøy, er derimot viktig for å unngå at tilstanden forverres og gir deg økte plager på sikt. Dersom du har uttalte symptomer som ikke avhjelpes av annen behandling, kan operasjon bli nødvendig.

De vanligste behandlingene ved hallux valgus er:

 • Bruk av korrekt skotøy
 • Smertestillende medisiner
 • Nedkjøling med is
 • Polstring og padding av stortåen
 • Spesialtilpasset skotøy
 • injeksjonsbehandling
 • Operasjon

Bruk riktig skotøy

Bruk av riktig skotøy er kanskje den aller viktigste behandlingen dersom du begynner å utvikle hallux valgus. Sko som er spisse på fremsiden, sko som er for trange, eller sko med høye hæler vil alle øke trykket på forfoten og storetåen. Bruk av feil skotøy vil slik både forverre hallux valgus feilstillingen og øke dine symptomer og plager.

Mange opplever derfor at tilstanden stabiliserer seg og at smerter og plager avtar ved bruk av riktig skotøy. Blant de viktigste faktorene når du skal velge skotøy er at de må være tilstrekkelig store, at de ikke har for høy hæl og at de har en myk såle. Du kan lese mer om dette under (under forebygging).

Smertestillende medisiner og nedkjøling

Ved akutte forverringer kan smertestillende og betennelsesdempende medisiner som paracetamol og NSAIDs (ibux, voltaren, voltarol) dempe smertene og den verste betennelsen.

Daglig nedkjøling av stortåen med is vil også kunne dempe både betennelse og smerter. Når du kjøler ned foten er det viktig at du legger tøy mellom huden og isen, slik at du unngår frostskade.

Polstring og padding av stortåen

Det finnes en rekke polstringer og paddinger som er ment å beskytte stortåen mot trykk og belastning hos personer med hallux valgus. Hensikten med polstringen er å redusere smerter og hevelse i tåen.

Spesialtilpasset skotøy

Dersom du har medfødte fotstillinger som hulfot eller platfot som kan forverre eller utløse hallux valgus, kan spesialtilpassede sko eller såler være nyttig.

Injeksjonsbehandling

Injeksjonsbehandling av blant annet kortison inn i stortåens grunnledd kan redusere hevelse og smerter i leddet.

Operasjon

De fleste som utvikler hallux valgus har små plager, eller blir kvitt plagene av konservativ behandling (behandling uten operasjon). Dersom du har betydelige plager som påvirker mulighetene dine til å utføre daglige aktiviteter til tross for konservativ behandling, eller dersom du opplever feilstillingen som kosmetisk skjemmende, kan det være at operasjon er det beste behandlingsalternativet.

Det finnes en rekke ulike operasjonsmetoder ved behandling av hallux valgus. De aller fleste inngrepene gjøres enten i lokalbedøvelse eller i lett narkose, og du kan reise hjem samme dag. Opptreningen kan derimot ta inntil 6 måneder, noe avhengig av operasjonsmetode.

Hensikten med operasjonen er i de fleste tilfeller å gjenopprette den normale vinkelen i stortåen. Den vanligste metoden kirurgen (ortopeden) benytter for å oppnå dette et inngrep som kalles for osteotomi. Ved denne metoden vil kirurgen skjære bort deler av benet i forfoten slik at vinkelen i stortåen blir normal.

(Tjenester / behandlinger)

Riktig valg av sko kan forebygge hallux valgus

Korrekt skotøy kan trolig ikke forhindre utvikling av hallux valgus, men kan i mange tilfeller effektivt motvirke eller forsinke utvikling av sykdommen. De aller fleste blir kvitt evnetuelle symptomer som smerter og hevelse i foten dersom de benytter riktige sko.

Viktige ting du bør tenke på når du skal velge sko er:

 • Ikke velg skostørrelse basert på oppgitt størrelse inne i skoen alene. Størrelsen kan variere betydelig mellom ulike merker og stiler.
 • Velg sko som passer best mulig til formen av foten din
 • Mål skostørrelsen din regelmessig. Føttene har nemlig en tendens til å endre størrelse etter som vi blir eldre.
 • Mål skostørrelsen på begge føtter, og velg skostørrelsen som passer den største foten.
 • Mål skostørrelsen på slutten av dagen, føttene er nemlig større da som følge av hevelse opparbeidet gjennom dagen
 • Husk å stå og gå når du prøver skoene, det er ikke tilstrekkelig å prøve skoene sittende
 • Ikke kjøp sko som føles litt trange og forvent at de vider seg ut etter hvert
 • Helen skal passe godt inn i skoen uten at den glipper
 • Ikke benytt sko med høye hæler. Jo høyere hælen er jo mer belastning legger du på forfoten og tærne.

Hvordan er langtidsutsiktene ved hallux valgus?

Hallux valgus er både en svært vanlig og en ufarlig tilstand. De fleste som rammes opplever at skjevheten i stortåen gradvis kan forverre seg over tid. I hvor stor grad og hvor raskt dette skjer, er det derimot ikke mulig å fastslå på forhånd. Bruk av riktig skotøy er derimot svært viktig for å begrense utviklingen.

De aller fleste som opereres for hallux valgus opplever operasjonen som vellykket.

ANNONSE