ANNONSE

Hallux valgus, operasjon

Operasjon av hallux valgus kan være nødvendig spesielt dersom tilstanden gir deg smerter og hemmer mulighetene dine til å utføre daglige aktiviteter.

Under inngrepet vil kirurgen rette opp feilstillingen i stortåen. Operasjonen gjøres i lokalbedøvelse eller narkose. Du kan oftest reise hjem samme dag.

Hallux valgus, operasjon
Illustrasjon: Hallux valgus, operasjon
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Hallux valgus, operasjon»

Når er det aktuelt med operasjon av hallux valgus?

Hallux valgus er en både vanlig og ufarlig tilstand som i de aller fleste tilfeller ikke krever behandling ut over bruk av riktig skotøy og eventuelt smertestillende medisiner.

I noen tilfeller vil behandling uten operasjon derimot ikke være tilstrekkelig, dette gjelder spesielt dersom:

 • Du har smerter i stortåen som hemmer deg i dine daglige gjøremål
 • Du ikke kan gå mer enn et par kvartaler uten å oppleve betydelige smerter i foten
 • Stortåen er stiv og lite bevegelig
 • Stortåen peker mye innover mot nærmeste tå. Dette kan i noen tilfeller medføre utvikling av hammertå feilstilling i de andre tærne.
 • Smertestillende medisiner som paracetamol og ibux ikke har tilstrekkelig effekt
 • Andre behandlinger som bruk av skotøy og spesialtillpassede såler ikke gir godt nok resultat
 • I noen tilfeller kan man vurdere operasjon tildels på bakgrunn av kosmetiske årsaker

Mer om hallux valgus

Dette bør du tenke gjennom når du vurderer operasjon

Operasjon av hallux valgus er vanligvis en effektiv behandling, spesielt med hensyn til smertene som kan følge med tilstanden. Under finner du ting du gjerne bør tenke gjennom dersom du vurderer operasjon:

 • Operasjon mot hallux valgus har vanligvis god effekt på smertene og vil hjelpe deg å kunne utføre daglige aktiviteter
 • Det er viktig å ha realistiske forventinger til operasjonen. Kirurgisk behandling vil gjerne ikke gjøre at du kan gå med høyhælte eller trange sko.
 • Det finnes mange ulike operasjonsmetoder for behandling av hallux valgus. I noen tilfeller kan de aller "enkleste" eller raskeste vise seg å være mindre effektive enn de litt mer omfattende metodene. Det er derfor viktig at du diskuterer fordeler og ulemper ved ulike kirurgiske behandlinger med legen som skal operere deg.
(Tjenester / behandlinger)

Hvordan foregår operasjonen?

Det er beskrevet over hundre ulike operasjonsmetoder for behandling av hallux valgus. Likevel har man ikke klart å finne en eller få operasjonsmetoder som er betydelig bedre enn de andre. Hvilken metode kirurgen (ortopeden) velger å benytte er derfor noe avhengig av han eller hennes erfaring, og av tilstanden til foten og storetåen din.

Hensikten med de ulike operasjonsmetodene er som regel å rette ut feilstillingen i storetåen slik at leddet får normal vinkel og belastningen og smertene omkring stortåen avtar.

Operasjon av hallux valgus kan gjøres i lokalbedøvelse eller i narkose (hvor du sover under inngrepet). Selve operasjonen tar vanligvis bare ca. 1 time, men dette kan variere avhengig av operasjonsmetode.

Operasjonen gjøres vanligvis poliklinisk, det vil si at du kan reise hjem samme dag.

De vanligste operasjonsmetodene er:

 • osteotomi
 • reparasjon av sener og leddbånd omkring stortåen
 • avstiving av leddet
 • fjerning av den benede kulen
 • operasjon av deler av leddet

Osteotomi

Den vanligste operasjonsmetoden er en såkalt osteotomi. Osteotomi er et inngrep hvor kirurgen skjærer bort en liten bit av beinet for å endre beinets vinkel. Osteotomi er derfor en godt egnet operasjonsmetode ved behandling av hallux valgus, hvor operasjonen retter opp feilstillingen i stortåen. Beinet som rettes opp under operasjonen er stortåens mellomfotsben, metatarsalbenet.

Etter operasjonen må du benytte gips i ca. 6-8 uker, inntil "bruddet" som ortopeden har laget har grodd tilstrekkelig.

Reparasjon av sener og leddbånd omkring storetåen

Hos enkelte kan den utløsende årsaken til hallux valgus være at leddbånd og sener omkring stortåen er strammere på den ene siden enn den andre. I så fall kan leddbåndene over tid skape en ubalanse i stortåens grunnledd som gir en gradvis økende vinkelfeilstilling.

Under operasjonen kan kirurgen løsne opp de stramme leddbåndene og senene slik at belastningen mot leddet blir mer balansert. Denne operasjonen gjøres sjelden alene, men kan være aktuelt å gjøre i kombinasjon med andre operasjonsmetoder for best mulig resultat.

Artrodese - avstiving av leddet

Artrodese er en operasjon hvor kirurgen stiver av leddet. Dette er en svært effektiv behandling for å redusere smerter og hevelse i et ledd, ulempen med operasjonen er at siden leddet blir stivt vil leddfunksjonen opphøre. Behandlingen er derfor aller mest aktuell hos personer med uttlalt slitasjegikt eller leddgikt i stortåens grunnledd.

Eksostosektomi - fjerning av den benede utveksten

Kirurgen kan operere bort den benede utveksten på innsiden av storetåen. Ulempen med denne metoden er at den ikke på noen måte utbedrer feilstillingen i stortåen, utveksten vil derfor som regel vokse tilbake igjen kort tid etter operasjonen.

Reseksjonsartroplastikk

Ved denne metoden vil kirurgen operere bort den skadde delen av leddet og slik øke avstanden i leddet. Reseksjonsartroplastikk benyttes vanligvis kun hos eldre pasienter som har ødelagt ledd av slitasjegikt eller leddgikt, men som ikke kan gjennomgå avstiving.

Etter operasjonen

Du kan vanligvis reise hjem samme dag som du ble oprerert. Foten er da beskyttet av gips eller spesialsko. I de fleste tilfeller kan du delvis belaste foten allerede fra første dag, men du bør avklare dette med legen som opererte deg siden det kan variere i hvert tilfelle. Dersom du feilbelaster eller overbelaster den opererte tåen for tidlig, kan det være at operasjonsresultatet ødelegges.

Det er normalt med noe hevelse og spreng i foten etter operasjonen. Spesielt de første dagene etter operasjonen er det derfor viktig at du sitter med foten høyt så ofte som mulig. Dette reduserer utvikling av hevelse i foten, og demper samtidig eventuelle smerter. Ved behov kan smertestillende medisiner og nedkjøling av foten med is også bidra til å dempe både hevelse og smerter i foten.

De fleste vil være i stand til å kjøre bil ca. 1 uke etter inngrepet.

Etter hvert som du får tillatelse til å belaste foten kan du gå små turer med innlagte pauser. I mange tilfeller vil opptrening hos fysioterapi være nyttig for best mulig resultat. Det er viktig å utføre øvelsene forsiktig i starten, og heller øke på etter hvert.

Bruk av riktig skotøy er viktig for all tid etter operasjonen, men aller viktigst de første ukene og månedene inntil beinene i stortåen er fullstendig tilhelet. Vanligvis anbefales bruk av joggesko eller andre myke sko med god plass til forfoten.

(Tjenester / behandlinger)

Hvilke resultat kan man forvente etter operasjonen?

Operasjon av hallux valgus gjøres først og fremst for å redusere smertene i stortåen og for at du skal kunne gjennoppta daglige aktivteter.

De aller fleste, ca 90 %, er godt fornøyde med operasjonsresultatet. Hvor godt fornøyd du blir, er tildels avhengig av hvor godt du følger rådene og tipsene fra legen etter operasjonen.

I ca. 10 % av tilfellene vil derimot feilstillingen kunne komme tilbake etter en viss tid. Ved store skader på brusken i stortåen kan det etter hvert bli nødvendig med avstiving av leddet.

ANNONSE