ANNONSE

Slankeoperasjon

Slankeoperasjon, også kalt fedmeoperasjon eller bariatrisk kirurgi, er kirurgiske behandlinger som benyttes til å behandle personer med betydelig overvekt.

Slankeoperasjonene gjør at du blir tidligere mett og at ikke all næringen du tar til deg blir tatt opp av tarmen. Behandlingen er effektiv og gjør at de fleste mister mellom 50 % og 100 % av overflødig vekt innen 1-2 år.

Det finnes ulike typer slankeoperasjoner, de mest anvendte er gastric bypass, gastric sleeve og gastric banding.

Slankeoperasjon
Illustrasjon: Slankeoperasjon
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Slankeoperasjon»

Hva er slankeoperasjon?

Slankeoperasjon er en kirurgisk behandling mot overvekt. Hensikten med behandlingen er å redusere vekten din for å gi lavere risiko for overvektsrelaterte komplikasjoner slik som høyt blodtrykk, diabetes, søvnapne og hjertesykdom, og for å bedre din livskvalitet.

Hvem egner seg for behandling med slankeoperasjon?

Slankeoperasjon som behandling mot overvekt er ofte en inngripende prosedyre og flere av operasjonene innebærer ikke reversible anatomiske endringer i magesekken og tarmen. I tillegg er slankeoperasjonene, som annen kirurgi, ikke uten risiko for komplikasjoner.

Operasjon mot overvekt er derfor "siste utvei" etter at annen behandling som diett, kostholdsveiledning og mosjon. Kirurgene har gjerne flere kriterier du må innfri for at slankeoperasjon regnes som en egnet behandling for deg:

 • Du må ha forsøkt alle ikke-kirurgiske behandlinger uten at du har oppnådd eller klart å opprettholde tilstrekkelig vekttap.
 • Du må være motivert til en langtids oppfølgningsbehandling etter operasjonen.
 • Du må ha tilstrekkelig god helse til å kunne gjennomgå operasjonen
 • Du må ha kroppsmasseindeks > 40 kg/m2, eller
 • Du må ha kroppsmasseindeks > 35 og samtidig annen sykdom som diabetes, leddsykdom som skyldes overvekt, søvnapne eller pickwick syndrom.
 • Behandlingen er først og fremst aktuell for personer mellom 18-55 år, eldre pasienter vurderes individuelt.
 • Du må ikke ha alvorlig psykiatrisk sykdom og må ikke ha alkoholmisbruk
(Tjenester / behandlinger)

Hvilke typer slankeoperasjoner er tilgjengelige?

De tre mest benyttede slankeoperasjonene er gastric bypass, gastric banding og gastric sleeve. Alle operasjonene utføres nå som hovedregel med såkalt kikkhullsoperasjon hvor kirurgen opererer via små snitt i huden i stede for en stor åpning. Kikkhullsteknikken gjør at du kommer deg raskere etter operasjonen og risikoen for komplikasjoenr er lavere. Alle operasjonene gjøres i narkose, det vil si at du sover under operasjonen.

Gastric bypass

Gastric bypass er den aller mest benyttede slankeoperasjonen. Kirurgen lager en liten lomme av den opprinnelige magesekken og kobler denne lommen direkte på en del av tynntarmen og "bypasser" slik resten av magesekken og første delen av tynntarmen.

Den lille lommen øverst på magesekken som lages ved gastric bypass operasjonen gjør at du får en tidlig og vedvarende metthetsfølelse. I tillegg gjør viderekoblingen at en del av næringen du spiser ikke taes opp, dette kalles malabsorpsjon.

Fordeler ved gastric bypass

Kombinasjonen av tidlig metthetsfølelse og malabsorpsjon gjør gastric bypass til en svært effektiv slankeoperasjon, de aller fleste vil miste 60 % av overflødig vekt alleredet det første året og ca 80 % innen 2 år etter operasjonen. De fleste med diabetes blir friske og mange får bedringer av tilstander som leddplager, søvnapne, PCOS og inkontinens.

Ulemper ved gastric bypass

Ulempene ved gastric bypass som behandlingsmetode er at:

 • Operasjonen er en relativt inngripende behandling som tildels ikke er reversibel.
 • Det er høyere risiko for komplikasjoner enn ved mindre operasjoner slik som gastric banding
 • Man må ta vitamin- og mineraltilskudd daglig resten av livet.
 • Passasjen mellom den nye magesekken og tynntarmen kan bli for trang, i så fall må den blokkes ut.
(Litteratur)

Gastric sleeve

Ved gastric sleeve operasjon fjerner kirurgen store deler av magesekken som gjør at magesekken får form som et slags erme, derav navnet gastric sleeve. Effekten av operasjonen er en tidlig og relativt vedvarende metthetsfølelse.

Gastric sleeve kan være et godt behandlingsalternativ hos personer med litt lavere BMI og hos personer som ikke kan opereres med gastric bypass.

Fordeler med gastric sleeve

Siden gastric sleeve operasjonen ikke innebærer omkobling av tarmene som ved gastric bypass, vil man trenge mindre kosttilskudd, de fleste trenger bare vitamin B12 og multivitamin. Man er gjerne heller ikke like sensitiv for inntak av fett og sukker som de som behandles med gastric bypass operasjon.

Ulemper ved gastric sleeve

Ulempen med gastric sleeve er at effekten er lavere enn ved gastric bypass, man antar at de fleste vil miste ca 20 % av overflødig vekt innen 12 måneder etter operasjonen. Magevolumet vil også kunne øke igjen over tid, det er derfor viktig at du oppretter en vedvarende livsstilsendring for god effekt på lengre sikt.

(Tjenester / behandlinger)

Gastric banding

Gastric banding er en noe mindre inngripende operasjon enn gastric sleeve og gastric bypass. Operasjonen innebærer at kirurgen legger et uelastisk bånd rundt den øverste delen av magesekken din. Dette gjør at magesekken "deler seg i to" med en liten lomme øverst og en litt større lomme nederst.

Når du spiser vil den øverste lommen fylles ganske raskt, og du oppnår derved en tidlig metthetsfølelse. Selve båndet som legges omkring magesekken kan strammes eller slakkes enkelt også etter operasjonen, slik at passasjen mellom de to lommene i magesekken kan reguleres.

Fordeler med gastric banding

Fordelen med gastric banding er at det er den mindre inngripende enn gastric sleeve og gastric bypass. Operasjonen tar gjerne bare 1 time å fullføre og inngrepet er reversibelt, det vil si at man kan fjerne båndet på et senere tidspunkt dersom dette er ønskelig.

Ulemper med gastric banding

Ulempen med gastric banding er at den ikke er like effektiv som gastric bypass operasjonen. Mange anbefaler operasjonen først og fremst hos personer med noe lavere BMI. De fleste vil likevel miste ca 50 % av overflødig vekt innen 2 år etter behandlingen.

I enkelte tilfeller kan båndet løsne og forflytte seg. Man vil da gjerne måtte gjøre et nytt kirurgisk inngrep for å korrigere plasseringen av båndet.

Andre slankeoperasjoner

Bilo-pancreatic diversion

Bilo-pancreatic diversion er en operasjon som ligner gastric bypass, men hvor en mye større del av tynntarmen kobles fra. Dette gjør at du vil ta opp enda færre kalorier enn etter gastric bypass operasjon.

Operasjonen er derfor enda mer effektiv med hensyn til vektnedgang enn gastric bypass, men den gir større risiko for komplikasjoner og flere bivirkninger slik som illeluktende diare.

Behandlingen er først og fremst aktuell hos personer som trenger en rask vektnedgang som følge av en alvorlig helsetilstand slik som hjertesykdom.

Gastric Ballong

Intra-gastric ballong er en slankeoperasjon hvor kirurgen legger en ballong inn i magesekken som siden fylles med sterilt saltvann. Ballongen vil slik ta opp en del av plassen i magesekken som igjen medfører at du oppnår en tidligere metthetsfølelse.

Behandlingen er midlertidig siden ballongen gjerne fjernes etter ca 6 måneder til 1 år, noe avhengig av type ballong som legges inn.

Fordelen med denne type slankeoperasjon er at den i praksisk kan gjøres uten å lage noen snitt eller kutt, ballongen kan plasseres under gastroskopi. Behandlingen kan blant annet være egnet for personer som har for høy vekt til å gjennomgå andre typer slankeoperasjoner. De fleste vil miste inntil ca 30 % av overflødig vekt innen 12 måneder etter behandlingen.

(Tjenester / behandlinger)

Etter slankeoperasjon

Det er viktig at du klarer å holde deg til et korrekt kostholdsregime og klarer å gjennomføre livsstilsendringer etter slankeoperasjonen for å oppnå gode resultater på lang sikt. Mange behandlingssentrene vil derfor gi deg en vedvarende oppfølgning etter opersjonen i inntil 1-5 år, for å sikre best mulig langsiktig resultat for deg.

Kostholdsanbefalinger etter slankeoperasjonen er relativt like uavhengig av hvilke type operasjon som er utført, med noen individuelle forskjeller. Under finner du mer informasjon om generelle og spesifikke anbefalinger, men du vil gjerne få mer utfyllende og individuelle råd og oppfølning av klinikken som behandler deg.

Gastric banding

De første 6 ukene etter operasjonen

 • De første 4 ukene vil du bare kunne drikke væsker og spise mindre mengder most mat
 • Etter 4-6 uker kan du spise lettere mat slik som kylling
 • Etter 6 uker vil du gradvis kunne vende tilbake til en normal og sunn diett.

Måltider og diett videre

Fra 6 uker etter opersjonen er det viktig at du kan tilpasse deg til en livslang og sunn diett. Vektnedgang er et viktig mål med dietten, men det er samtidig viktig at du får i deg tilstrekkelig med næringsstoffer i maten du spiser.

 • Ikke spis mellom måltider
 • Spis mest mulig fast føde. Fast føde kan være noe vanskeligere å fordøye enn væske og most mat, men inneholder gjerne mer korrekt ballanse av næringsinnhold og mindre karbohydrater og fett.
 • Spis sakte, og stopp måltidet straks du er mett. Det er viktig at du deler opp matbitene i små biter og at du tygger maten godt. Overspising kan gi ubehagelige plager som smerte og oppkast.
 • Ikke drikk væske under måltidet. Væske kan gjøre at maten "spyles" gjennom magen og gjør at du ikke oppnår metthetsfølelse.
 • Unngå å drikke væske med høyt koloriinnhold slik som brus og juice. Væske passerer raskt gjennom magen og tynntarmen og kan slik øke det daglige kaloriinntaket betydelig.

Gastric bypass

Forhåndsreglene etter gastric bypass operasjon er mye likt som ved gastric banding. I tillegg må man ta hensyn til ytterligere forhold etter operasjonen:

Du må ikke spise mat som har høyt sukkerinnhold slik som sjokolade, kjeks og kaker. Bypass operasjonen påvirker hvordan du fordøyer sukker, inntak av mat med høyt sukkerinnhold vil raskt kunne gi en stigning av hormonet insulin. Høyt insulininnhold vil kunne gi deg ubehagelige symptomer som kalles "dumping syndrom":

 • kvalme
 • magesmerter
 • diare
 • ørhet

Du må ta vitamintilskudd og mineraltilskudd etter operasjonen ettersom du ikke lenger tar opp alle vitaminer og mineraler du spiser.

(Tjenester / behandlinger)
ANNONSE