ANNONSE

PCOS

PCOS (polycystisk ovarialsyndrom) kjennetegnes av uønsket hårvekst, urelgemessige eller fraværende menstruasjoner, barnløshet og overvekt. Ved ultralyd påvises ofte flere små cyster på eggstokkene.

Tilstanden kan ikke kureres, men med god behandling kan de fleste leve helt normale liv.

PCOS
Illustrasjon: PCOS
Sist oppdatert: 2. Feb. 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale
(Tjenester / behandlinger)

Hva er PCOS?

PCOS (polycystisk ovariesyndrom) er en tilstand som kan ramme kvinner i fruktbar alder. Sykdommen kjennetegnes av horomonforstyrrelser, endret hårvekst, uregelmessige eller fraværende menstruasjoner, barnløshet og overvekt. Hos mange kvinner som rammes av PCOS ses flere (poly) små cyster på eggstokkene (ovariene), derav navnet polycystisk ovariesyndrom.

PCOS symptomer

Polycystisk ovarialsyndrom, forkortet PCOS, er en svært vanlig tilstand som kan ramme kvinner i fruktbar alder. De fleste som får symptomer på PCOS opplever dette sent i tenårene eller tidlig i 20 årene. Man antar at ca 10 % av alle kvinner i fruktbar alder har PCOS, mens bare ca halvparten av disse merker symptomer på tilstanden.

Cystedannelsen i eggstokkene gjør at eggstokkenes hormonproduksjon ikke fungerer som den skal og skaper en hormonforstyrrelse som blant annet gir økt forekomst av mannlige kjønnshormon, en tilstand som kalles hirsutisme på fagspråket. Hormonforstyrrelsene gjør også at man får redusert fruktbarhet.

Typiske symptomer på PCOS er:

  • Unormal hårvekst som økt behåring i ansiktet (skjeggvekst), mellom brystene, under navlen og på ryggen
  • Økt forekomst av kviser og generelt fetere hud
  • Tynnere hår og økt hårtap på hodet
  • Uregelmessige menstruasjoner eller fravær av menstruasjoner
  • Overvekt
  • Problemer med å bli gravid kan gi ufrivillig barnløshet. PCOS er en av de vanligste årsakene til nedsatt fruktbarhet hos kvinner. Dette skyldes at kvinner med PCOS ofte har få eller ingen eggløsninger. Eggløsning er nødvendig for at kvinnens egg kan bli befruktet.
(Tjenester / behandlinger)

PCOS årsaker

Den eksakte årsaken til hvorfor noen utvikler PCOS er ikke kjent, men man mener at sykdommen skyldes en kombinasjon av arv, miljø og livsstil.

  • Arv: Kvinner som har flere tilfeller av PCOS i familien har økt risiko for å utvikle denne sykdommen
  • Vekt: Vektoppgang og fedme ser ut til å øke risiko for sykdommen og forverrer også symptomene hos dem som har PCOS. Tilstanden kan derimot også ramme slanke kvinner.

Tilstanden er nært knyttet til økt nivå av mannlige kjønnshoroner. Overvekt i seg selv gir indirekte økt nivå av mannlige kjønnshormoner og er med på å forverre symptomene ved sykdommen. Pasienter med PCOS har også økt nvå av insulin i blodet og også insulin er med på å stimulere økt nivå av mannlige kjønnshormon.

PCOS diagnose
Illustrasjon: PCOS diagnose

PCOS diagnose

Ut ifra samtale og vanlig klinisk undersøkelse vil legen ofte kunne mistenke PCOS uten videre prøver. Det er likevel nødvendig å gjøre enkelte undersøkelser for å bekrefte sykdommen, men også for å utelukke andre årsaker til dine plager.

Blodprøver vil typisk vise unormale hormonnivåer forbundet med PCOS og eventuelt vise om omsetningen av sukker og kolesterol i kroppen er påvirket i tillegg. Pasienter med polycystisk ovarialsyndrom har gjerne økt nivå av insulin, som også ses ved diabetes type 2.

Ofte stilles diagnosen i samarbeid mellom allmennlege og spesialist innen kvinnesykdommer, gynekolog. Undersøkelse hos gynekolog er spesielt viktig dersom man er i tvil om diagnosen eller dersom man har problemer med å få barn. Gynekologen vil gjøre innvendig ultralyd av eggstokkene som kan gi en sikrere diagnose etter som mange med PCOS har forstørrede eggstokker med flere små follikler (cyster) som måler inntil 8 mm. Mange med PCOS har derimot normal ultralydundersøkelse.

Man bør være forsiktig med å stille diagnosen PCOS på kvinner som er yngre enn 19 år gamle, siden cyster på eggstokkene og forbigående økt nivå av mannlige kjønnshormoner forekommer helt naturlig i tenårene.

(Litteratur)

PCOS behandling

Det finnes ingen endelig kur for sykdommen polycystisk ovarialsyndrom, men flere tiltak og behandlinger kan lette plagene dine.

Egenbehandling

Den viktigste behandlingen ved PCOS er faktisk i mange tilfeller den du kan gjøre selv! Best mulig vektkontroll er svært viktig. Bedret vektkontroll vil kunne redusere de hormonelle forstyrrelsene og i mange tilfeller gjøre menstruasjonen mer regelmessig og øke sjansene for eggløsning og for å bli gravid. Dersom du klarer å gå ned noen få kilo i vekt, vil sannsynligheten for å bli gravid faktisk kunne øke med ca 20 %.

I tillegg vil både god vektkontroll og fysisk aktivitet redusere risiko for hjerte og karsykdom, dette er spesielt viktig hos personer med PCOS som allerede har økt risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag.

Vektreduksjon

Dersom du planlegger vektreduksjon, er det viktig å tenke langsiktig. Jojo-slanking er ikke gunstig generelt, heller ikke dersom du har PCOS. Det er derfor lurt å planlegge et generelt sunt og stabilt kosthold i kombinasjon med fysisk aktivitet som du trives med og som du kan opprettholde over tid.

Kosthold med fiber, fisk, grønnsaker og frukt er gunstig. Det kan være lurt å redusere inntaket av fett, spesielt dyrefett (animalsk fett), samt å unngå drikker med mye kalorier slik som brus, saft og juice / smoothies. Disse drikkene inneholder mye kalorier og gir i tillegg kun en svært kortvarig metthetsfølelse.

P-piller

P-piller reduserer flere av symptomene som oppstår ved PCOS, medisinen kan hjelpe deg med uregelmessige menstruasjoner, kviser (akne) og uønsket hårvekst. P-piller er derfor ofte en nyttig behandling dersom du ikke ønsker å bli gravid.

Metformin

Metformin er en medisin som vil kunne bedre blodsukkeret og i mange tilfeller også bidra til vektnedgang og redusert nivå av de mannlige kjønnshormonene. Ved å redusere nivået av mannlige kjønnshormoner oppnår du også mer regelmessig menstruasjon og reduksjon av uønsket hårvekst. Bivirkninger som kan ses ved Metformin er blant annet diare, halsbrann og kvalme.

Uønsket barnløshet

De fleste med PCOS vil bli gravide med behandling. For eksempel kan medisiner som stimulerer eggløsning være til hjelp. Klomifen er et slikt medikament, med behandling med Klomifen vil de fleste oppnå eggløsning og sjansene for å bli gravid øker.

En annen behandling som øker muligheten for graviditet er et kirurgisk inngrep på selve eggstokkene hvor legen bruker varme eller laser til å ødelegge vev i eggstokkene som produserer mannlige kjønnshormon.

For dem som ikke kommer til mål med annen behandling kan kunstig befruktning (IVF) være til hjelp.

Uønsket hårvekst

Spesifikk behandling mot uønsket hårvekst som laser er effektiv mot de som plages av "mannlig hårvekst".

Økt risiko for andre sykdommer dersom du har PCOS

Mange kvinner med PCOS har økt såkalt insulin resistens, det vil si at kroppen deres ikke reagerer like sterkt på hormonet insulin som hos andre. Effekten av insulin er å redusere blodsukkeret. Dersom kroppen mangler insulin, eller dersom kroppen ikke reagerer på insulin på normal måte, klarer ikke kroppen å holde blodsukkeret på et normalt lavt nivå og blodsukkeret kan øke. Økt insulin resistens ses i tillegg til personer med PCOS også hos personer med diabetes type 2. Kvinner med PCOS har også økt risiko for å utvikle diabetes i løpet av livet.

Tilstander som høyt blodsukker, økt vekt, økt kolesterol og høyt blodtrykk, ses oftere hos personer med polycystisk ovarialsyndrom, og gir alle økt risiko for hjerte og karsykdom. Tiltak som reduserer denne risikoen, som vektnedgang, mosjon, røykeslutt og sunt kosthold med mye fisk og grønnsaker er derfor spesielt viktig dersom du har PCOS.

Kvinner med PCOS har noe økt risiko for humørsvingninger og å utvikle depresjon.

(Litteratur)

Langtidsutsikter ved PCOS

Mange som har PCOS vet ikke om at de har denne sykdommen og opplever ingen symptomer eller plager. Hos andre kan derimot tilstanden gi betydelige plager med kviser, uønsket hårvekst, uregelemssige menstruasjoner og nedsatt fruktbarhet. Man antar at ca 3 av 4 kvinner med PCOS opplever vanskeligheter med å bli gravide, mange av disse lykkes derimot i å få barn, enten med ingen behandling eller ved hjelp av ulike behandlingsalternativer.

Risikoen for å utvikle diabetes er noe økt dersom du har PCOS, denne risikoen er høyere dersom du samtidig er overvektig.

PCOS påvirker ikke forventet levealder.

ANNONSE