ANNONSE

IVF - prøverør

IVF er en forkortelse for in vitro fertilisering, også kalt "prøverør" eller prøverørsbehandling. Behandlingen er en metode for å hjelpe par som rammes av ufrivillig barnløshet med å bli gravide.

Ved IVF hentes ett eller flere egg ut fra kvinnen, disse eggene befruktes så utenfor livmoren (i et "prøverør), før de befruktede eggene tilbakeføres til livmoren.

IVF - prøverør
Illustrasjon: IVF - prøverør
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «IVF - prøverør»

IVF er en form for assistert befruktning

Assistert befruktning i Norge reguleres gjennom bioteknologiloven og inndeles i følgende former for behandling

 • Inseminasjon
 • IVF (prøverørsbehandling)
 • Assistert befruktning etter tilbaketransplantasjon av eggstokkvev

Se pris og ventetid for utredning av barnløshet og behandling med inseminasjon

Hvem kan få behandling med IVF?

Den vanligste årsaken til at man velger behandling med IVF er at kvinnen i et parforhold ikke kan bli gravid på normal måte, oftest som følge av manglende eggledere eller som følge av skade på egglederne.

For å få dekket noe av utgiftene til IVF behandling kreves det at du og din partner innfrir vilkårene for behandling av ufrivillig barnløshet bestemt av bioteknologiloven, som blant annet krever at du eller din partner ikke blir gravide på vanlig måte. Blant de viktigste momentene fra bioteknologiloven er:

 • Befruktning utenfor kvinnens kropp (IVF, ICSI) er kun tillatt dersom en kvinne eller en mann er befruktningsudyktig, eller ved en tilstand av uforklarlig befruktningsudyktighet.
 • Dersom det foreligger alvorlig arvelig sykdom kan man også tilby gentesting av befruktede egg - preimplantasjonsdiagnostikk (PDG).
 • Fra 2009 kan kvinner som er samboere eller gift med en annen kvinne også få tilbud om assistert befruktning. Enslige kvinner eller enslige eller homofile par kan ikke motta assistert befruktning i Norge. Surrogatmorskap er ikke tillatt i Norge.
Hvordan foregår IVF?
Illustrasjon: Hvordan foregår IVF?

Hvordan foregår IVF?

Vanlig praksis ved IVF er at paret fyller ut og leverer søknad om behandling. Paret kalles så inn til forundersøkelse hos behandlende klinikk og man planlegger oppstart av behandling.

1) Nesespray er første steg i prøverørsbehandlingen

Første steg i behandlingen før IVF er medisinsk behandling for å undertrykke den normale menstruasjonssyklusen. Dette oppnår man normalt gjennom behandling med nesespray, en behandling kvinnen gjerne vil stå på i ca 2 uker ved hvert behandlingsforsøk.

2) Hormonsprøyte for å øke eggproduksjon

Når menstruasjonssyklusen er undertrykket av nesespraybehandlingen vil kvinnen få hormonbehandling. Hormonbehandlingen gis vanligvis med en sprøyte som inneholder FSH (follikel stimulerende hormon). FSH stimulerer eggene i eggstokkene til å modnes, og gjør at det kan hentes ut flere egg klare til befruktning utenfor livmoren.

3) Undersøkelse av eggstokkene med ultralyd

I neste fase av forberedelsen til IVF vil behandlende klinikk gjøre en vurdering av eggstokkene gjennom en innvendig ultralyd, også kalt transvaginal ultralyd. Legen vurderer da om det er modne egg i eggstokkene. I noen tilfeller vil man også foreta blodprøver.

34-38 timer før egguthentningen vil du få en ny hormonsprøyte for å hjelpe eggene å bli modne.

4) Uthenting av egg

Man er nå klar til uthenting av modne egg fra eggstokkene. Dette gjøres under veiledning av ultralyd, eggene hentes ut med en tynn sprøyte via skjeden. Kvinnen trenger ikke narkose under prosedyren, men vil gjerne få lokalbedøvelse. Mannens sæd hentes normalt ut i samme seanse.

5) Befruktning av eggene

Etter uthentingen vil eggcellene bli befruktet i labben, av donors sæd. Innen det første døgnet vil man undersøke om noen av eggene er blitt befruktet. I noen tilfeller er det nødvendig å befrukte ett og ett egg ved hjelp av teknologien ICSI.

De befruktede eggene vil vokse og modnes noen dager i laboratoriet før de best eggene gjøres klar for å settes inn i livmoren.

6) Innsetting av befruktede egg

Siste steget ved prøverørsbehandling er innsetting av befruktede egg i livmoren. Dette gjøres ved hjelp av et tynt kateter, nærmest lignende en celleprøve. Prosedyren tar kort tid og gir normalt ingen plager.

Jo flere befruktede egg man setter inn i livmoren jo større er sannsynligheten for graviditet, men samtidig øker også sannsynligheten for flerlingsvangerskap. De fleste klinikker setter derfor inn to egg per behandling.

7) Nedfrysning av befruktede egg

Dersom man oppnår fler enn to befruktede egg etter uthenting og befruktning vil man kunne fryse ned disse til senere bruk. I så fall trenger man ikke gjennomgå forbehandlinger ved søskenforsøk, eller dersom man ikke oppnår graviditet ved nåværende forsøk.

Les mer om barnløshet og årsaker her

Hvor stor er sannsynligheten for graviditet ved IVF?

Sannsyligheten for å bli gravid ved hver IVF behandling er høyere jo yngre kvinnen er. Sannsynligheten er også avhengig av årsaken til den ufrivillige barnløsheten da enkelte tilstander gjør et vellykket svangerskap mer vanskelig å oppnå enn andre tilstander.

Den mest informative måten å oppgi sannsynlighet for vellykket IVF behandling på er derimot sannsynligheten for fødsel med levende foster, ikke sannsynligheten for oppnådd graviditet. Dette skyldes at graviditet i seg selv ikke alltid ender med fødsel av et levende barn.

Sannsynligheten for fødsel med levende barn er for kvinner ved alder

 • under 35 år ca 32 %
 • 35-37 år ca 28 %
 • 38-39 år ca 21 %
 • 40-42 år ca 14 %
 • 43-44 år ca 5 %

Totalt sett vil ca 65 % av alle som gjennomgår IVF behandling lykkes i løpet av tre behandlinger.

Hva koster assistert befruktning?

I Norge må den som skal behandles med assistert befruktning selv dekke en egenandel for medisiner og hormoner på 17 108 NOK i 2017, i henhold til folkegrygden § 5-22. Utgifter til medisiner ut over dette beløpet dekkes av folketrygden, dersom dere kvalifiserer til behandling av barnløsheten jfr bioteknologiloven.

Støtte til utgifter til medisiner ut over 17 108 NOK gjelder for følgende behandlinger av infertilitet:

 • Prøverørsbehandling (IVF og ICSI)
 • Hormonstimulering hvor befrukningen skjer på vanlig måte
 • Inseminasjon
 • PDG behandling

Støtten fra Helfo gjelder for inntil tre forsøk per barn.

Hva regnes som ett forsøk ved infertilitetsbehandling?

Full behandling med uthenting av modne egg og siden tilbakeføring av befruktede egg i kvinnens livmor regnes som ett forsøk.

Ofte henter man ut mange modne egg fra kvinnens eggstokker i samme seanse. Selv om man lykkes i å befrukte flere av disse eggene utenfor livmoren, velger man vanligvis bare å tilbakeføre maks 2 egg inn i kvinnens livmor, for å unngå flerlingsvangerskap. Overskuddet av befruktede egg kan da fryses ned. Dersom du senere benytter nedfryste befruktede egg i et nytt forsøk regnes dette derimot ikke som et nytt forsøk av Helfo.

Dersom et parn ønsker flere barn, vil man kunne motta støtte til legemidler fra Helfo på inntil tre søskenforsøk.

Dersom to kvinner ønsker å bli gravide vil man kunne dele de tre forsøkene mellom de to kvinnene.

Andre utgifter

Dekning av utgifter overskytende 17 108 NOK gjelder kun til medikamenter (hormoner). Dere må i tillegg betale egenandeler for alle konsultasjoner og behandlinger dersom dere benytter klinikk med offentlig avtale. Dersom dere benytter privat klinikk gjelder egne priser.

Se her for mer informasjon om stønad til infertilitetsbehandling i Norge.

ANNONSE