ANNONSE

Mikroinjeksjon (ICSI)

Mikroinjeksjon, ICSI (intracytoplasmatisk spermieinjeksjon) er en prosedyre som benyttes i forbindelse med prøverørsbehandling (IVF). Ved ICSI injiseres sædcellen direkte inn i eggcellen, dette øker sjansene for å oppnå befruktede egg.

Metoden brukes ved betydelig redusert sædkvalitet eller når man ikke har lyktes i å befrukte kvinnens egg gjennom ordinær IVF behandling.

Mikroinjeksjon (ICSI)
Illustrasjon: Mikroinjeksjon (ICSI)
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Mikroinjeksjon (ICSI)»

Hva er ICSI (mikroinjeksjon)?

ICSI er en forkortelse for intracytoplasmic spermieinjection. Dette er en behandling hvor man sprøyter (injiserer) en sædcelle inn i en eggcelle for å oppnå et befruktet egg. ICSI er en svært effektiv måte å befrukte modne eggceller på etter at eggene er hentet ut av kvinnens eggstokker, og gir en høyere befruktningsgrad enn ved andre teknikker. Behandlingen benyttes i forbindelse med prøverørsbefruktning (IVF).

(Tjenester / behandlinger)

Når anvendes ICSI?

ICSI benyttes i forbindelse med kunstig befruktning (IVF). Metoden øker muligheten for å oppnå befruktede egg som kan tilbakeføres til kvinnens livmor.

Det finnes ikke noe standardsvar for når man skal benytte ICSI i forbindelse med IVF. Enkelte klinikker benytter metoden kun i tilfeller hvor det er betydelig nedsatt sædkvalitet, mens andre klinikker benytter mikroinjeksjon ved alle IVF tilfeller. Metoden er mer i bruk i dag enn tidligere.

Vanlige indikasjoner (årsaker) for å benytte mikroinjeksjon i forbindelse med IVF behandling er:

  • Ved betydelig nedsatt mannlig befruktningsevne
  • For par hvor spermiene har lav konsentrasjon, dårlig svømmeevne eller har atypisk utseende
  • For par som tidligere har forsøkt IVF, men hvor man ikke har lykkes å oppnå befruktede egg
  • I tilfeller hvor kvinnen ikke produserer mange modne egg som kan hentes ut.

Hvordan utføres mikroinjeksjon?

Behandlingsteknikken utføres på spesialiserte klinikker i forbindelse med IVF

  1. Det modne egget holdes på plass med et spesialisert instrument
  2. En tynn og skarp nål benyttes til å løfte opp en enkelt sædcelle (spermie)
  3. Den samme nålen føres forsiktig gjennom eggeskallet og inn i sentrum (cytoplasma) av eggcellen
  4. Spermien injiseres nå inn i egget og nålen trekkes ut
  5. Eggene som er blitt behandlet undersøkes så normalt ett døgn senere for å se etter om det har oppstått en befruktning

Hvor effektiv er behandlingen med ICSI?

ICSI øker sannsynligheten for å oppnå befruktede egg, vanligvis oppnås befruktning i hos 70-85 % av eggene som behandles. Befruktnigsraten er altså svært god. Dersom årsaken til ufrivillig barnløshet er nettopp manglende evne til å oppnå befruktede egg er behandlingen derfor ofte svært effektiv.

Høy befruktningsrate er derimot ikke det samme som høy graviditetsraten eller høy rate av vellykkede svangerskap. De viktigste faktorene for vellykket IVF behandling er kvaliteten på de befruktede eggene (embryoene). Kvinnens alder er en svært viktig faktor her.

Mange par som behandles med ICSI er unge og har utenom en spesifikk årsak til at de trenger ICSI, god befruktnigsevne. Dette gjør at suksessraten for par som behandles med IVF og benytter ICSI har vært høyere enn IVF behandlinger uten ICSI. Dette betyr derimot ikke nødvendigvis at det er selve ICSI behandlingen som er utslagsgivende. Sjansene for graviditet og påfølgende fødsel er altså generelt tilnærmet like store ved ICSI som ved ordinær IVF, dvs ca 25-30 % per forsøk.

ANNONSE