ANNONSE

Første svangerskapskontroll

Første svangerskapskontroll er den første av totalt åtte svangerskapskontroller.

Første svangerskapskontroll utføres uke i 8-12 og er den mest omfattende. I tillegg til at det tas blodprøver, urinprøve og blodtrykk vil man søke om fødested og du får utdelt helsekort og informasjon om svangerskapet og svangerskapskurs.

Ikke uvanlig gjøres tidlig ultralyd som ledd i første svangerskapskontroll.

Første svangerskapskontroll
Illustrasjon: Første svangerskapskontroll
Sist oppdatert: 14. Nov. 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Første svangerskapskontroll»

Hva er første svangerskapskontroll?

Første svangerskapskontroll er den første av totalt 8 svangerskapskontroller som tilbys alle gravide kvinner i Norge. Den første kontrollen er den mest omfattende siden det da skal tas flere blodprøver, urinprøver og tester, i tillegg til at din helsetilstand og tidligere sykdommer gjerne kartlegges. Du kan selv velge om du ønsker å følges av allmennlege eller jordmor.

Noen klinikker tilbyr svagerskapskontroll med tidlig ultralyd

Mange klinikker tilbyr tidlig ultralyd som ledd i første svangerskapskontroll. Tidlig ultralyd er gjerne den aller første gangen foreldrene får se fosteret i magen og er en spesiell og visuell måte å bekrefte graviditeten på. Ultralyd gir i tillegg en mer nøyaktig beregning av svangerskapslengden, med en usikkerhet bare på 1-2 dager.

Se pris og ventetid for øvrige svangerskapskontroller

Hvem utfører svangerskapskontroll?

Du kan velge om du ønsker svangerskapskontroll hos jordmor eller allmennlege. Dersom du ønsker kontroll hos gynekolog (legespesialist) og du ikke har henvisning, må du gjerne betale for undersøkelsen selv.

Se pris og ventetid for ultralyd i svangerskapet

Hva skjer ved første svangerskapskontroll?

Svangerskapskontrollene i Norge tilbys av lege (allmennlege, fastlege eller gynekolog) og av jordmor. De viktigste punktene på programmet ved første svangerskapskontroll er:

 • Kartleggende samtale om din helse og arvelige sykdommer
 • Blodprøver og urinprøve
 • Utdeling av helsekort
 • Informasjon om graviditet og svangerskapskurs
 • Søknad om fødested
 • Evt gynekologisk undersøkelse

Kartleggende samtale om din helse og arvelige sykdommer

Lege eller jordmor vil ha en samtale med deg for å kartlegge tidligere sykdommer, eventuelt stoffmissbruk, alkoholvaner, røykevaner og arvelige sykdommer i familien.

Blodprøver og urinprøve

Ved første svangerskapskontroll blir det dessuten tatt blodprøver for HIV, syfilis, røde hunder, prøver for å bestemme blodtype og antistoffer, Hb (blodprosent), jernlager (Ferritin) og eventuelt prøver for Hepatitt B og Hepatitt C ved behov. Lege eller jordmor måler blodtrykket ditt blodtrykket. I tillegg vil du avgi urinprøve.

Gynekologisk undersøkelse

Lege eller jordmor vil normalt gjøre en gynekologisk undersøkelse. Dersom det er mer enn 3 år siden du fikk tatt en celleprøve vil man gjerne gjøre dette ved første svangerskapskontroll. I tillegg vil man ofte teste for klamydia, spesielt dersom du er under 25 år.

Utdeling av helsekort

Det er også ved første svangerskapskontroll at du får utdelt helsekort. Jordmor og lege vil notere svar fra undersøkelser og prøver tatt ved de senere svangerskapskontrollene på dette helsekortet, det er derfor viktig at du tar det med deg ved alle undersøkelser og kontroller under hele svangerskapet.

Søke om fødested

Noen steder er det lurt å være tidlig ute med å søke om fødested, noe som gjerne gjøres ved første svangerskapskontroll.

Informasjon

I tillegg utdeles en del informasjon om hva som skjer ved de ulike svangerskapskontrollene, hva du kan forvente gjennom svangerskapet og om tilbud som fødselsforberedende kurs og svangerskapskurs.

Se her hvilke fødested du kan velge mellom i Norge

Hva er hensikten med svangerskapskontroller?

Hensikten med svangerskapskontrollene er å sikre deg (mor) best mulig fysisk og sosial helse gjennom svangerskapet og fødsel, og samtidig å sikre barnets fysiske helse best mulig. Undersøkelsene gjør at lege eller jordmor kan identifisere eventuelle forhold som gjør at man bør følge ditt svangerskap ekstra tett videre. Ved slike svangerskap, som blant annet tvillingsvangerskap, vil mdun få tilbud om økt antall svangerskapskontroller.

Fosterdødeligheten i Norge er gått betydelig ned de siste 30-50 årene og man antar at en liten del av denne nedgangen skyldes de systematiske rutinekontrollene av mor og barn gjennom svangerskapet.

Når utføres svangerskapskontrollene?

I Norge får alle gravide tilbud om totalt 8 svangerskapskontroller gjennom et normalt svangerskap. De 8 kontrollene fordeles etter svangerskapsuke etter følgende skjema:

 • uke 8-12
 • uke 16-18 (rutineultralyd)
 • uke 24
 • uke 28
 • uke 32
 • uke 36
 • uke 40

Svangerskapskontroll i Norge er frivillig

Svangerskapskontroller i Norge er et frivillig tilbud som man ikke må takke ja til.

ANNONSE