ANNONSE

Fødsel og fødested

Det offentlige fødetilbudet inkluderer fødsel ved kvinneklinikk, fødeavdeling og fødestue. I tillegg finnes et privat tilbud om hjemmefødsel.

Fødsel og fødested
Illustrasjon: Fødsel og fødested
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Fødsel og fødested»

Finn fødested på fødeavdeling, kvinneklinikk, fødestue eller hjemmefødsel

Fødetilbudet i Norge

Kvinneklinikk

På kvinneklinikker finnes personell og utstyr spesialisert for å kunne håndtere såkalte risikofødsler, det vil si fødsler som trenger mer oppfølgning og overvåkning enn helt normale fødsler.

Fødeavdeling

Ved fødeavdelinger finnes spesialister i fødselshjelp og jordmødre. Noen fødeavdelinger er ikke tilknyttet intensivavdeling for nyfødte barn, så dersom det finnes en risiko for at barnet kan trenge oppfølgning hos barnelege rett etter fødselen må man planlegge fødselen på et sykehus med nyfødtavdeling.

Fødestue

Fødestuer er avdelinger som kan ligge både på et sykehus og utenfor et sykehus. Fødestuer kan tilby fødsel for kvinner med normale svangerskap, hvor man forventer en normal fødsel. Fødestuene er bemannet med jordmødre, men har ikke fødselsleger som går døgnvakt. Ved mistanke om behov for fødselsleger vil man bli overflyttet til fødeavdeling.

Hjemmefødsel

Tilbudet om hjemmefødsel er avhengig av privatpraktiserende jordmødre. Man kan få dekket et engangsbeløp til utgifter ved hjemmefødsel, engangsstønaden er per i dag 2 550,- (2017).

ANNONSE