ANNONSE

Fødselsforberedende kurs

Fødselsforberedende kurs gir deg muligheten til å forberede deg til selve fødselen og til det å bli foreldre.

På kurset får du informasjon om hva som venter i svangerskapet og den første tiden for dere som foreldre. I tillegg møter man gjerne mange i lignende situasjon.

Fødselsforberedende kurs
Illustrasjon: Fødselsforberedende kurs
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Fødselsforberedende kurs»

Fødselsforberedende kurs ledes oftest av jordmor, i noen tilfeller kan enten helsesøster eller fysioterapeut også delta på kursene, for å gi deg best mulig veiledning og mest mulig god informasjon.

Ultralyd for gravide

Hvordan kan fødselsforberedende kurs hjelpe deg?

Deltakerene ved førdselsforberedende kurs (svangerskapskurs) er oftest førstegangsfødende mor, gjerne sammen med far eller partner. Man kan også delta alene, men dersom det er mulig vil man ofte få størst utbytte dersom begge foreldre er med på kurset.

For førstegangsfødende er fødselen et ukjent område, mange vet ikke helt hva som venter dem. De aller fleste har ikke vært med på en fødsel tidligere, men de har kanskje hørt noe fra venner eller familie, eller lest noe på nettet. Litt mer kunnskap og kjennskap til det man skal gå gjennom gjør at man føler seg mindre utrygg og mer forberedt på det som skal skje.

Kunnskap om hvordan fødselen foregår, hvilke fødselsstillinger man kan velge, hvilke typer smertestillende som finnes, hvor man skal føde og hvem som skal være tilstede under fødselen, vil gjøre at man føler seg tryggere og man blir gjerne bedre i stand til å takle smertene under fødselen.

De fleste har mange spørsmål og ting de lurer på knyttet til problemstillinger både før, under og etter fødselen. Svangerskapskurs er en god arena for å ta opp og få svar på disse spørsmålene.

På de fødselsforberedende kursene vil man få muligheten til å møte flere andre som er i samme situasjon som deg eller dere. Kursene er derfor sosiale og man kan utveksle erfaringer, spørsmål og opplevelser både før og etter fødselen. Noen kurs har også samlinger etter fødselen hvor man kan snakke om opplevelsene man har hatt.

Her finner du fødestedene du kan velge mellom i Norge

Når er det best å gå på fødseslforberedende kurs?

Det finnes ingen eksakt fasit på når det er best for deg å gå på svangerskapskurs, dette varierer fra kvinne til kvinne.

I de fleste tilfeller vil man derimot kanskje ha aller størst utbytte av kurset dersom man så smått begynner å nærme seg fødselen. Man er da litt mer interessert og opptatt av det som skal skje enn de første ukene av svangerskapet. Samtidig er det viktig at man ikke venter for lenge med å orientere seg om når kursene holdes, og at man melder seg på tilstrekkelig tidlig slik at man får plass.

Sjekk pris og ventetid for svangerskapskontroll

Skal begge foreldrene delta på svangerskapskurset?

De fleste jordmødre anbefaler at begge foreldre deltar på kurset, men det er selvsagt ikke obligatorisk at begge er med.

Fordelene ved at begge deltar er at man sammen kan forberede seg til det som skal skje, oftest er jo også partner med under fødselen, og det vil da være en fordel om begge har mest mulig informasjon om hva som skjer når den tid kommer.

Flere klinikker arrangerer også kurs for enslige mødre.

ANNONSE