ANNONSE

Jordmorsamtale

Samtale med jordmor er en konsultasjon hvor du kan ta opp ting du lurer på med jordmor.

Vanlige problemstillinger å ta opp under samtale med jordmor kan være ammeveiledning, fødselsangst og bekkenløsning. Varigheten av samtalen varierer mellom de ulike klinikkene fra ca 45-75 minutter.

Jordmorsamtale
Illustrasjon: Jordmorsamtale
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Jordmorsamtale»

Samtale med jordmor

Jordmor er utdannet sykepleier og har etter dette to års videreutdanning innen fødselsomsorg og fødselsmedisin. Jordmor har god kunnskap om svangerskap, fødsel og barseltid og kan gi gode råd, iverksette forebyggende tiltak og oppdage eventuelle komplikasjoner hos både mor og barn.

Jordmor har også kompetanse og kunnskap som hun bruker innen familierådgivning, kvinnehelse, pleie av spedbarn og prevensjon.

Du kan ta opp det du lurer på ved samtale hos jordmor, blant de vanligste samtale emnene er

Samtale med jordmor kan hjelpe ved fødselsangst

Inntil ca 20 % av alle gravide kvinner kan oppleve bekymringer, uro og engstelse i forbindelse med svangerskapet og den kommende fødselen. Det er en vanlig og naturlig reaksjon å være redd for det som er ukjent.

Dersom du er engstelig for fødselen er den beste behandlingen å ha noen med kunnskap om svangerskap og fødsel å snakke med. De aller fleste som opplever fødselsangst får det bedre hvis de oppsøker hjelp.

Sammen med jordmoren kan du utarbeide en plan for hva som skal til for at du skal oppleve trygghet under fødselen. I en slik plan inngår individuelle faktorer som er viktig for deg, for eksempel god smertelindring, tett oppfølging med jordmor, og god informasjon underveis.

Les mer om fødselsangst

Velg blant fødesteder i Norge her

ANNONSE