ANNONSE

Spontanabort

Spontanabort er et svangerskap som ender de første 23 ukene av svangerskapet, eller innen fosteret veier 500 gram.

Dersom du opplever blødning under svangerskapet bør du kontakte lege eller jordmor for nærmere oppfølgning.

Spontanabort
Illustrasjon: Spontanabort
Sist oppdatert: 2. Feb. 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Hva er spontanabort?

Spontanabort er et svangerskap som ender av seg selv før fosteret regnes som gammelt nok til å kunne overleve utenfor livmoren, det vil si i løpet av de første 22 svangerskapsukene. En abort som oppstår etter 22. svangerskapsuke kalles for en prematur fødsel.

Hele 97 % av spontanaborter skjer allerede i første trimesteret av svangerskapet, det vil si i løpet av de 12 første ukene.

Hovedsymptomet ved spontanabort er blødning fra skjeden med eller uten krampelignende smerter i nedre del av magen.

Dersom du opplever blødning fra skjeden under svangerskapet, bør du oppsøke lege eller jordmor for nærmere utredning. Likevel er det lurt å være klar over at blødning i første trimester av svangerskapet, det vil si de første 12 ukene, er veldig vanlig og ofte ikke ender med abort.

(Tjenester / behandlinger)

Hovedsymptomet ved spontanabort er blødning fra underlivet

Det absolutt vanligste symptomet på spontanabort er blødning fra skjeden. Blødningen kan vise seg som små prikker av lyst blod, brun utflod eller litt større mengder friskt blod.

Det er likevel slik at små mengder blødning fra skjeden i første trimester, altså de første 12 ukene av graviditeten, er relativt vanlig og trenger absolutt ikke bety at det er spontanabort på gang.

Andre symptomer på spontanabort enn blødning er:

 • Smerter i nedre del av magen
 • Krampelignende ubehag i nedre del av magen
 • Tap av graviditetsfølelse eller graviditetssymptomer som kvalme og ømme bryst
 • Væske fra skjeden

Spontanabort inndeling

Spontanabort kan deles inn i tre grupper avhengig av hvor langt fremskreden aborten er. Prognosen og behandlingen ved mistanke om spontanabort er avhengig av hvilken av disse tre gruppene man befinner seg i.

Truende abort

Når du opplever en episode med blødning fra skjeden i løpet av de første 23 svangerskapsukene, kalles tilstanden for truende abort. Dette er egentlig ikke en spontanabort siden mange tilfeller av mindre blødninger fra skjeden faktisk ikke ender med abort. Likevel er det lurt å kontakte lege eller jordmor for videre undersøkelser dersom du opplever blødning fra skjeden.

Uungåelig abort

Uungåelig abort er en spontanabort hvor det kommer betydelig med ferskt blod i fra skjeden. I noen tilfeller kan man også se vevsrester fra graviditetsproduktet.

Komplett abort

Ved komplett abort er alle graviditetsrestene kommet ut fra livmoren og blødningen avtar og opphører raskt. Kvinnen merker gjerne raskt at graviditetsfølelsen med symptomer som ømme bryster og kvalme forsvinner.

Hvor vanlig er spontanabort?

Spontanabort i løpet av de første 12 ukene av svangerskapet er svært vanlig og forekommer i mellom 10-30 % av alle svangerskap. I de fleste tilfeller skyldes spontanaborten utviklingsfeil hos fosteret som gjør at det ikke kan vokse videre normalt gjennom svangerskapet (se under).

Årsaker til spontanabort

I de aller fleste tilfeller finner man ingen spesifikk forklaring på en spontanabort. Det er viktig å være klar over at spontanaborter innen uke 12 av svangerskapet er vanlig og skyldes i de aller fleste tilfeller ikke noe moren har gjort eller ikke har gjort under svangerskapet. Spontan abort etter uke 12 er mer sjeldent forekommende.

Man antar at de aller fleste tilfeller av spontanabort i første trimester av graviditeten skyldes utviklingsfeil hos fosteret som følge av kromosomfeil. Kromosomene er byggeoppskriften til fosteret, dersom fosteret har for få eller for mange kromosomer vil det i de fleste tilfeller ikke kunne utvikle seg normalt gjennom svangerskapet.

Andre årsaker og risikofaktorer for spontanabort i første trimester

I et fåtall av spontanaborter kan det derimot foreligge andre medvirkende årsaker til spontanabort. Blant de mest vanlige årsakene er:

 • Utviklingsfeil i morkaken. Morkaken forbinder fosterets blodtilførsel til morens blodtilførsel og er essensiell for fosterets næringstilførsel, oksygentilførsel og vekst. Dersom det skulle oppstå utviklingsfeil ved morkaken vil det ofte medføre spontanabort.
 • Mors alder. Mors alder har betydning for risikoen for spontanabort. Hos kvinner under 30 år vil ca 1 av 10 svangerskap ende med spontanabort, mens kvinner mellom 35 og 39 år vil oppleve spontanabort ved ca 2 av 10 svangerskap. Risikoen er enda høyere for kvinner over 40 år.
 • Fars alder. Også økende alder hos far medvirker til øket risiko for spontanabort.
 • Forhold i livmoren og livmorhalsen. Store muskelknuter (myomer) i livmoren kan øke risikoen for spontanabort. Medfødt kort livmorhals, eller livmorhals som er blitt forkortet ved behandling av celleforandringer (konisering) øker også risikoen.
 • Enkelte kroniske sykdommer hos mor slik som diabetes og stoffskiftesykdommer.
 • Overvekt. Betydelig overvekt hos mor gir noe økt risiko for spontanabort.
 • To eller flere tidligere spontanaborter. Flere tidligere spontanaborter øker risikoen for fremtidige aborter. Risikoen er ca 24 % etter to spontanaborter og ca 30 % etter tre tidligere spontanaborter.
 • Narkotikamisbruk øker risikoen for spontanabort
 • Røyking øker risikoen for spontanabort
 • Alkohol øker risikoen for spontanabort
 • Coffein. Store mengder coffein kan øke risikoen for spontanabort

Abort i andre og tredje trimester av svangerskapet

Etter 12. svangerskapsuke, det vil si i andre og tredje trimester av svangerskapet, er det oftere tilstander hos mor som kan være medvirkende eller utløsende årsaker til abort. Blant mulige årsaker til abort sent i svangerskapet er:

 • Diabetes
 • Betydelig forhøyet blodtrykk
 • Nyresykdom
 • Stoffskiftesykdom
 • Infeksjoner (røde hunder, HIV, klamydia etc).
 • Enkelte medisiner øker også risikoen for spontanabort
 • Muskelknuter i livmoren kan i noen tilfeller øke risikoen for spontanabort
 • Svak livmorhals kan gi spontanabort eller for tidlig fødsel. Svakhet i livmorhalsen kan blant annet ses etter konisering av livmorhalsen etter behandling for celleforandringer

Utredning av spontanabort

Dersom du opplever blødning fra skjeden i første trimester kan det være lurt å kontakte lege eller jordmor. Dette gjelder spesielt dersom du har smerter i magen i tillegg.

Undersøkelse hos legen

Små mengder blod kan være normalt de første 12 ukene i svagnerskapet og kalles gjerne for truende abort. Dersom du opplever en liten blødning fra skjeden vil legen ved blodprøver etter hvert kunne se om svangerskapshormonet hCG er normalt eller er lavere enn normalt. Verdien av hCG faller derimot ikke umiddelbart og vil derfor ikke alltid være til nytte dersom du går til legen straks du opplever blødningen

Ved gynekologisk undersøkelse kan legen eller jordmoren se om livmorhalsen har begynt å åpne seg, eller om den er lukket.

Ultralyd ved truende abort

Ved tidlig ultralydundersøkelse vil legen eller jordmoren kunne se om fosteret fremdeles ligger på plass i livmoren, eller om det er på vei ut av livmoren eller allerede ute. Dersom fosteret er i livmoren, vil man også kunne se om hjertet til fosteret slår normalt.

Dersom du har hatt en blødning under svangerskapet, men lege eller jordmor påviser normal hjerterytme hos fosteret ved hjelp av ultralyd, vil svangerskapet etter all sansynligehet fortsette som normalt. I enklelte tilfeller, som svært tidlig i svangerskapet, vil man ikke kunne påvise hjerteslag selv ved et normalt foster, dette gjelder spesielt før uke 5-6.

(Tjenester / behandlinger)

Behandling av spontanabort

Dersom undersøkelse hos legen med ultralyd bekrefter at hjertet til fosteret ikke slår, men at alle fosterrestene ikke er kommet ut, altså en uungåelig abort (se inndeling over), har man tre behandlingsalternativer videre;

 • avventende behandling
 • behandling med medisiner
 • kirurgisk behandling

Mange sykehus anbefaler i første omgang konservativ/avventende behandling dersom dette er mulig, men retningslinjene varierer noe fra sykehus til sykehus.

Avventende behandling

Avventende behandling innebærer at man venter inntil 1-2 uker før graviditetsrestene passerer ut av livmoren av seg selv. Dersom blødning og smerter har gitt seg helt innen denne tiden vil det bety at spontanaborten er over. Det kan likevel være lurt å ta en ny graviditetstest etter noen uker.

Dersom smertene ikke gir seg eller blødningen vedvarer eller øker på, bør du kontakte lege for å undersøke om du fremdeles er gravid eller om det er andre årsaker til plagene.

Medisinsk behandling

Uungåelig spontanabort kan behandles medisinsk med en stikkpille i skjeden. Stikkpillen inneholder medisinen misoprostol, som hjelper til slik at livmoren tømmer ut graviditetsrestene.

Kirurgisk behandling (utskrapning)

Utskrapning er generelt mest aktuelt dersom man ikke kommer til mål med avventende eller medisinsk behandling. Behandlingen kan gjøres i lokalbedøvelse eller med full narkose. Gynekologen fjerner da graviditetsestene på operasjonsstuen. Inngrepet tar bare noen få minutter.

Etter spontanabort

Gravid etter spontanabort

Spontanabort kan være en belastning både fysisk og psykisk. Det er derfor svært viktig å være klar over at spontanaborter er veldig vanlig, og i de fleste tilfeller kan spontanabort ses på som kroppens måte å rydde opp på dersom utviklingen av fosteret ikke har gått som den skulle.

De fleste som opplever spontanabort blir gravide igjen og har et normalt svangerskap. Man kan godt prøve å bli gravid igjen etter spontanaborten, men det kan være lurt å vente en menstruasjonssyklus først.

Livmoren normaliseres raskt etter en spontanabort, og noen prøver å bli gravide igjen kort tid etter. Det finnes ikke noen medisinske grunner til å utsette forsøk på å bli gravid.

Bare i underkant av en av hundre kvinner opplever tre eller flere spontanaborter etter hverandre. Dersom man har tre spontanaborter på rad vil man henvises til spesialist for videre utredning.

Unngå jernmangel

Noen kvinner kan oppleve blødninger i flere uker etter at de har hatt spontanabort. Dersom du mister mye blod bør du kontrollere blodprosenten hos legen og eventuelt ta jerntabletter for å unngå jernmangelanemi.

ANNONSE