ANNONSE

Muskelknuter i livmoren (myom)

Muskelknuter i livmoren (myom) er godartede bindevevsknuter eller svulster som dannes fra muskulaturen i livmorveggen.

Disse svulstene er ikke farlig og gir hos de aller fleste ingen symptomer. 1 av 3 kvinner som rammes kan derimot oppleve symptomer som kraftige menstruasjonsblødninger og økte smerter ved menstruasjon.

Symptomgivende muskelknuter kan behandles med ulike medisiner, operasjon eller ved å blokkere blodtilførselen til muskelknuten.

Muskelknuter i livmoren (myom)
Illustrasjon: Muskelknuter i livmoren (myom)
Sist oppdatert: 5. Nov. 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Hva er muskelknuter i livmoren?

Muskelknuter på livmoren er godartede knuter eller svulster som oppstår i livmoren. Muskelknutene består altså ikke av kreftceller, men av muskelvev og bindevev. De kalles gjerne for myomer på fagspråket.

Hos kvinner som utvikler muskelknuter oppstår det gjerne flere knuter i samme livmoren. Vanligvis er muskelknutene realtivt små, men i noen tilfeller vokser de seg store og kan bli inntil 10-15 cm i noen tilfeller.

Tilstanden er svært vanlig, kan oppstå allerede i 20-30 års alder, men ses hyppigst hos kvinner i 40-60 års alderen. Man antar at ca 1 av 3 kvinner utvikler muskelknuter i løpet av livet. Etter overgangsalderen har muskelknutene derimot en tendens til å krympe og nærmest forsvinne.

Hvorfor oppstår muskelknuter i livmoren?

Man vet ikke sikkert hvorfor muskelknuter i livmoren utvikler seg, men man har funnet at det er en sammenheng mellom enkelte hormoner (som østrogen) og utvikling og vekst av muskelknutene.

Svulstene utvikler seg vanligvis mens kvinnen er i sin reproduktive alder, det vil si mellom ca. 16-50 år, på et tidspunkt da nivåene av hormonet østrogen er på det høyeste. Samtidig ser man at muskelknutene gjerne blir mindre etter at kvinnen passerer overgangsalderen og nivået av østrogen synker.

Kvinner som ikke har vært gravide har økt risiko for å utvikle muskelknuter. Kvinner som har fått barn har derimot lavere risiko, og risikoen er også lavere jo flere barn kvinnen har fått.

Hvilke typer muskelknuter finnes?

Muskelknuter kan utvikle seg fra hvor som helst i livmoren og størrelsen på svulstene kan varierer i stor grad. Noen muskelknuter er på størrelse med en liten nøtt, mens andre kan bli like store som en melon.

Vanligvis inndeler man svulstene etter hvor i livmoren de vokser:

 • Intramural muskelknute: Dette er den vanligste varianten, hvor svulsten vokser inne i selve veggen på livmoren.
 • Subserøs muskelknute: Svulsten vokser på utsiden av veggen til livmoren. Slike muskelknuter vokser inn mot bekkenet og kan ofte bli svært store.
 • Submukøs muskelknute: Disse svulstene vokser like i nærheten av slimhinnen på innsiden av livmoren.

Hvilke symptomer gir muskelknuter?

Muskelknuter i livmoren er ufarlige svulster som ikke utvikler seg til kreft. De gir oftest ingen symptomer og de fleste kvinner er ikke klar over at de har muskelknuter i livmoren. Vanligvis oppdages svulstene tilfeldig ved ultralydundersøkelse hos gynekolog eller andre bildeundersøkelser (som CT).

Omtrent en av tre kvinner med muskelknuter opplever derimot symptomer som følge av svulstene, typiske plager er da:

 • Store blødninger under menstruasjonen (menoragi)
 • Smerter ved menstruasjon (dysmenoré)
 • Smerter under samleie
 • Hyppig vannlating (som følge av at svulsten presser på urinblæren)
 • Forstoppelse
 • Lave ryggsmerter
 • Smerter i nedre del av magen

Større muskelknuter kan i noen tilfeller gi problemer med å bli gravid og mulig medføre spontanaborter. Ved uønsket barnløshet vil man kunne oppdage slike muskelknuter ved ultralyd, i enkelte tilfeller vil man da behandle dem for å forsøke å oppnå graviditet på et senere tidspunkt.

Når bør du oppsøke lege?

De aller fleste som har muskelknuter i livmoren opplever ingen symptomer og plager. Dersom du opplever plager som kraftige menstruasjonsblødninger, tilkommet smerter under samleie, smerter i magen eller andre symptomer som kan tyde på at du har muskelknuter, bør du oppsøke lege for nærmere utredning og eventuelt behandling.

Hvordan stilles diagnosen?

Utredning av muskelknuter gjøres hos gynekolog og innebærer blodprøver, gynekologisk undersøkelse, ultralyd og eventuelt prøve fra livmorhulen. I noen tilfeller kan det være aktuelt med hysteroskopi for å undersøke innsiden av livmorhulen.

Vanligvis er det ultralydundersøkelsen som stiller diagnosen, siden de fleste muskelknuter kan oppdages og klassifiseres ved hjelp av ultralyd. Ofte anbefaler gynekologen å kontrollere muskelknuten gjevnlig senere for å se om den vokser.

(Tjenester / behandlinger)

Muskelknuter behandling

Behandlingen av muskelknuter i livmoren er i de fleste tilfeller ingen behandling, da tilstanden er ufarlig og bare gir symptomer hos 1 av 3.

Dersom du har vedvarende plager kan behandling derimot være nyttig. Behandling av muskelknuter kan gjøres med medisiner, operasjon og ved å blokkere blodårene som forsyner muskelknuten (embolisering).

Behandling av muskelknuter med medisiner

Behandling av muskelknuter med medisiner kan startes opp av allmennelge og av gynekolog. Det finnes flere ulike medisiner som kan være til hjelp, hvilke som er best avhenger blant annet av symptomene du har:

 • Den aller vanligste behandlingen av muskelknuter i livmoren er hormonspiral. Hos de aller fleste vil hormonspiralen gjøre at menstruasjonen opphører og at muskelknutene krymper i størrelse.
 • I noen tilfeller kan behandling med tranexamsyre (Cyklokapron) være nyttig. Denne medisinen er aktuell dersom hovedplagene fra muskelknutene er kraftige blødninger, siden den virker ved å redusere blødningstendensen.
 • P-piller gjør som hormonspiral også menstruasjonen lettere og reduserer slik plagene fra muskelknutene.
 • Dersom du har sterke menstruasjonssmerter kan behandling med betennelsesdempende medisiner (NSAIDs, som Ibux) ha god effekt. NSAIDs virker ved å redusere kroppens produksjon av prostaglandin, som er linket til kraftige menstruasjonsblødninger.

Operasjon

Dersom man ikke kommer til mål med medisinsk behandling kan det være aktuelt med operasjon hvor legen enten fjerner muskelknut(ene) eller hele livmoren. Hvilken metode som bør velges avgjøres i hvert enkelt tilfelle.

Operere bort livmoren (hysterektomi)

I noen tilfeller må man fjerne hele livmoren for å få bort alle muskelknutene eller dersom du har spesielt store muskelknuter. Dette er også den metoden hvor man er sikrest på å bli kvitt plagene fra svulstene. Hos kvinner som ikke skal ha flere barn har ikke livmoren lengre noen naturlig funksjon, denne behandlingstypen kan da være spesielt godt egnet.

Hysterektomi kan gjøres ved vanlig åpen operasjon, ved kikkhullsoperasjon og gjennom skjeden. Avhengig av operasjonsmetode vil du få ryggmargsbedøvelse eller full narkose. Det er vanlig at du er innlagt et par dager etter operasjonen, du vil gjerne være fullt restituert etter 6-8 uker. Du kan ikke få barn etter hysterektomi.

Operere bort muskelknutene (myomektomi)

Kirurgen kan operere bort muskelknutene og la livmoren bli tilbake. Dette er spesielt aktuelt dersom du ønsker å få barn senere. Operasjonen kan gjøres som vanlig åpen operasjon, eller ved såkalt kikkhullsoperasjon hvor legen opererer gjennom små snitt i huden.

Myomektomi kan ikke benyttes på alle typer muskelknuter, men er avhengig av størrelse, lokalisasjon og antall muskelknuter. Operasjonen gjøres vanligvis mens du sover (i narkose). Det er vanlig at du skrives ut et par dager etter operasjonen. I noen tilfeller kan muskelknutene vokse ut igjen etter myomektomi.

Operasjon av muskelknute ved hysterektomi

Kirurgen (gynekologen) kan i noen tilfeller utføre mindre operasjoner via et teleskop som føres inn i livmoren via skjeden, også kalt et hysteroskop. Denne metoden kan i noen tilfeller benyttes for å behandle muskelknuter som vokser på innsiden av livmoren (submukøse muskelknuter). Behandlingen er egnet for kvinner som ønsker svangerskap på et senere tidspunkt. Siden kirurgen ikke trenger å operere gjennom huden din etterlates ingen synlige arr.

Behandlingen gjøres gjerne mens du sover (i narkose). Du kan oftest gå hjem samme dagen.

Embolisering av livmorarteriene

En nyere metode er en behandling der legen kan gå inn i pulsårene til livmoren via et tynt kateter i lysken. Kateteret kan føres helt inn til de pulsårene som forsyner selve muskelknuten med blod. Legen slipper så ut mikropartikler som lukker disse pulsårene og slik stopper blodforsyningen til muskelknuten. Dette fører at muskelknuten dør og skrumper inn. Man vet ikke sikkert om metoden reduserer muligheten for å bli gravid senere, men man antar at risikoen for spontanabort er noe økt dersom du blir gravid etter denne behandlingen.

Behandlingen krever vanligvis at du er innlagt i ca. 2 dager etter selve inngrepet. Siden muskelknutens blodforsyning stoppes opp oppstår gjerne smerter i nedre del av magen den første tiden etter inngrepet.

ANNONSE