ANNONSE

Jordmor

Jordmor er helsepersonell som har kunnskap og erfaring til å selvstendig håndtere normale svangerskap og fødsler og som har kompetanse innen prevensjonsveiledning og kvinnehelse.

Jordmor er utdannet sykepleier i basis og har deretter to års videreutdanning innen svangerskapsomrorg, kvinnelhelse og fødselshjelp.

Jordmor
Illustrasjon: Jordmor
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Jordmor»

Hva kan jordmor hjelpe deg med?

Jordmor kan bistå ved graviditet under både svangerskapet og fødselen. Jordmor har også være til hjelp ved prevensjonsveiledning, gi råd og veiledning innen forebyggende helse og være med på utredning og behandling av kvinnesykdommer.

Fødselsforberedende kurs hos jordmor

Fødselsforberedende kurs, også kalt svangerskapskurs, er en god måte mor eller begge foreldre kan forberede seg til fødselen og tiden etter fødselen på. Fødselsforberedende kurs ledes ofte av jordmor.

Man vil få veiledning og råd om et normalt svangerskapsforløp og hva man kan forvente seg under fødselen og etter fødselen.

Ammekurs hos jordmor

Amming kan i mange tilfeller være en utfordring både for mor og barn den første tiden. Ved ammekurs hos jordmor vil man få mange gode tips og råd om de viktigste prinsippene ved amming.

Prevensjonsveiledning

Jordmor har god kompetanse innen de ulike prevensjonsmetodene som er tilgjengelige i dag. Prevensjon er viktig både for å forebygge graviditet, men også for å hindre smitte av seksuelt overførbare sykdommer. Ved prevensjonsveiledning hos jordmor kan jordmor hjelpe deg å finne hvilke prevensjonsmetode som passer best for deg.

Svangerskapskontroll hos jordmor

Alle norske kvinner får tilbud om minst åtte svangerskapskontroller i løpet av graviditeten. Du kan selv velge om du ønsker å ha svagerskapskontrollene hos jordmor eller hos privat allmennlege, fastlegen eller gynekolog. Hensikten med svangerskapskontrollene er å sikre både din helse som mor, og barnets helse, gjennom svangerskapet.

Ultralyd for gravide hos jordmor

Mange jordmødre har tilleggsutdanning innen bruk av ultralyd hos gravide. Vanlige ultralyd undersøkelser under svangerskapet er tidlig ultralyd, 2D ultralyd og 3D ultralyd. Gjennom ultralyd undersøkelsene hos jordmor får man muligheten til å bekrefte graviditeten, se hvor langt man er på vei, man får se at hjertet til fosteret slår og man kan få med bilder av fosteret hjem.

Jordmorsamtale

Mange gravide synes det kan være nyttig å snakke med jordmor underveis i svangerskapet. Vanlige problemstillinger man ønsker å ta opp er fødselsangst, ammeveiledning, bekkenløsning og fødselsforberedende samtale.

Hjemmefødsel

Kvinner som ønsker det kan velge planlagt hjemmefødsel hos jordmor. Tilbudet om hjemmefødsel tilbys av private jordmødre, men man kan få støtte til å dekke et engangsbeløp av staten. Hjemmefødsel anbefales bare ved normale svangerskap.

Hvilken bakgrunn har jordmor?

Jordmor har en 3-årig bachelor utdanning innen sykepleie og deretter minst 1 år i klinisk praksis som sykepleier. Deretter følger en 2-årig videreutdanning innen svangerskapsomsorg, fødselshjelp og kvinnehelse.

Noen jordmødre har også 1-årig videreutdanning innen ultralyddiagnostikk av gravide.

Jordmor skal kunne på egenhånd følge et normalt svangerskap, en normal fødsel og en normal barseltid, og iverksette tiltak dersom forløpet ikke er normalt.

Jordmor har også kompetanse innen kvinnehelse og prevensjonsveiledning.

ANNONSE