ANNONSE

Konsultasjoner hos jordmor

Jordmor er utdannet sykepleier og har etter dette to års videreutdanning innen fødselsomsorg og fødselsmedisin.

Jordmor har god kunnskap innen svangerskap, fødsel og barseltid og kan gi gode råd, iverksette forebyggende tiltak og oppdage eventuelle komplikasjoner hos både mor og barn.

Konsultasjoner hos jordmor

Jordmor har også kompetanse og kunnskap som hun bruker innen familierådgivning, kvinnehelse, pleie av spedbarn og prevensjon.

Konsultasjoner hos jordmor
Illustrasjon: Konsultasjoner hos jordmor
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Konsultasjoner hos jordmor»

ANNONSE