ANNONSE

6 ukers kontroll

6 ukers kontroll eller etterkontroll er en undersøkelse av mor etter fødselen.

Undersøkelsen har fokus på mors fysiske og psykiske helse etter fødselen og kan utføres hos jordmor og hos lege.

6 ukers kontroll
Illustrasjon: 6 ukers kontroll
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «6 ukers kontroll»

Hva er 6 ukers kontroll?

6 ukers kontroll, også kalt etterkontroll, er en undersøkelse av mor etter fullgått svangerskap og fødsel. Undersøkelsen gjøres hos lege eller jordmor og utføres som navnet tilsier ca 6 uker etter fødselen, vanligvis etter 4-7 uker.

De fleste kvinner har ingen spesielle helseplager etter fødselen. Kroppen vil gjerne av seg selv gradvis komme tilbake til tilstanden den hadde før du var gravid. I mange land, Norge inkludert, er det likevel vanlig at mor gjennomgår en etterkontroll for å være helt sikker på at denne overgangen går helt fint. I tillegg er møte mellom mor og helsepersonell en god mulighet hvor du kan få svar på eventuelle spørsmål du måtte ha omkring amming, prevensjon, egen helse og helsen til barnet.

6 ukers kontroll kan du også få hos privat allmennlege

Hva undersøkes ved 6 ukers kontrollen?

Lege eller jordmor vil forsikre seg om at du har det bra både fysisk og psykis etter gjennomgått svangerskap og fødsel. Kroppen har vært igjennom en stor påkjenning og betydelige endringer over kort tid, og det er naturlig at man kan merke det den første tiden i etterkant.

Vanlige ting legen eller jordmor kontrollerer i forbindelse med etterkontrollen er:

 • Undersøkelse av blodtrykket ditt for å forsikre seg at det er normalt etter svangerskapet.
 • Livmoren din trekker seg sammen til normal størrelse etter fødselen. Etter 6 uker vil den vanligvis ikke kunne kjennes ved undersøkelse av magen utført av lege eller jordmor.
 • Enkelte opplever at det oppstår økt avstand mellom magemusklene, såkalt rektusdiastase. Enkelte treningsøvelser kan motvirke dette, noe lege og jordmor kan gi deg råd om. Ved stor avstand mellom magemusklene kan dette korrigeres ved kirurgi. Tilstanden er derimot ufarlig og behandling gjøres i så fall av kosmetisk hensyn.
 • Dersom du har gjennomgått keisersnitt eller er blitt sydd etter fødselen, vil stingene gjerne kontrolleres ved 6 ukers kontrollen. Dersom du er sydd i underlivet vil jordmor eller lege foreta en gynekologisk undersøkelse for å se at alt er som det skal.

I tillegg er det selvsagt åpent for at du kan nevne eventuelle plager du måtte ha eller spørsmål du lurer på. Etterkontroll etter fødsel er også en gylden mulighet for deg å snakke med helsepersonel rundt fødselsopplevelsen og hvordan du opplevde denne.

(Tjenester / behandlinger)

Prevensjonsveiledning

6 ukers kontrollen er et naturlig tidspunkt å vurdere bruk av prevensjon. Sjansene for å bli gravid når man fullammer er betydelig lavere enn når man ikke ammer, men dersom man ikke ønsker å bli gravid er det likevel anbefalt å benytte prevensjon.

Etterkontrollen er en egnet arena for å finne en prevensjonsform som passer for deg.

(Litteratur)

Prevensjonsveiledning kan du få hos lege eller jordmor

Amming og oppfølgning av barnet

6 ukers kontrollen er primært en etterundersøkelse med fokus på din (mors) helse. I tillegg til 6 ukers kontroll av mor, får du også tilbud om en egen 6 ukers kontroll av barnet, denne gjøres gjerne på helsestasjon (se under). Dersom du har spørsmål knyttet til amming eller stell av det nyfødte barnet på etterkontrollen din, vil helseperonellet likevel selvsagt kunne komme med tips og råd som kan være til hjep.

Mer om 6 ukers kontroll av barnet

6 ukers kontrollen av barnet utføres av både helsesøster og av lege, undersøkelsen utføres oftest på helsestasjon.

Lege og helsesøster kontrollerer at barnet har hatt en normal utvikling. Blant de viktigste tingene som sjekkes er om barnet reagerer normalt på lyd og om barnet kan feste blikket på en person foran barnet.

Etter seks uker klarer også barnet ofte å løfte hodet opp fra bakken når det ligger på magen, men det forutsetter at barnet trener på dette og får tilstrekkelig god styke i nakke- og ryggmuskulaturen.

Les mer om amming og brystbetennelse her!

Mer om oppfølgning i barseltiden

Mor og barn har krav på oppfølgning av jordmor og helsesøster i barseltiden, det vil si de første seks ukene etter barnet er født. Omfanget av undersøkelser og kontroller er avhengig av faktorer hos mor og barn, men inkluderer i alle tilfeller:

 • hvordan du og barnet takler ammingen
 • hvor raskt barnet går opp i vekt
 • hvordan fødselsforløpet har vært
 • hvordan dere takler det å ha ansvaret for barnet

Basisoppølgningen i barseltiden innebærer flere besøk og undersøkelser hos jordmor, helsesøster og eventuelt hos lege:

 • Når mor og barn forlater sykehuset etter fødselen skal sykehuset informere både helsestasjon, fastlege og jordmortjenesten. Mor får også beskjed om hvem hun skal kontakte dersom det er behov for ekstra hjelp.
 • Mor har krav på hjemmebesøk av jordmor i løpet av de tre første døgnene etter hjemreise. I tillegg skal hun få besøk av helsesøster etter ca 1 uke til 10 dager.
 • Etter ca 6 uker utføres den såkalte 6 ukers kontrollen av mor hos jordmor eller lege og 6 ukers kontroll av barnet på helsestasjon.
ANNONSE