ANNONSE

Spiral

Spiral er en sikker prevensjonsmetode som virker 3-5 år. Det finnes både hormonspiraler og kobberspiral, hvilken som passer best for deg finner du ut i samråd med lege, jordmor eller helsesøster.

Fordelene med spiral som prevensjonsmiddel er at den kan sitte inne i fem år og har meget høy sikkerhet. Du trenger ikke huske noe hver dag.

Spiral
Illustrasjon: Spiral
Sist oppdatert: 3. Nov. 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Hva er spiral?

Spiral er en svært sikker og enkel prevensjonsmetode som virker i 3-5 år etter at den er satt inn. For at spiralen skal fungere må den plasseres inn i livmoren, dette gjøres av lege, helsesøster eller jordmor. Selve spiralen er en 3-5 cm lang pinne av plastikk. I den ene enden er det festet to tråder, disse vil henge ut gjennom livmortappen og kan kjennes med fingrene innerst i skjeden.

Det finnes to hovedtyper spiraler, hormonspiral og kobberspiral (se under). Denne prevensjonsmetoden kan benyttes av kvinner i alle aldre, og gir ikke økt risiko for blodpropp eller hjerte og karsykdom.

Fordeler med spiral som prevensjonsmetode

Spiral er en svært sikker prevensjonsmetode, og mye sikrere enn for eksempel p-piller og minipiller. Risikoen for å bli gravid de neste tre årene etter at spiralen er satt inn er faktisk bare 1 %, mens risikoen er 10 % for p-piller og minipiller. Den aller sikreste prevensjonsmetoden er p-stav som gir 99,9 % beskyttelse mot uønsket svangerskap.

En annen fordel med spiral som prevensjonsmetode er at den virker i 3-5 år etter innleggelse og at du ikke trenger å huske å ta tabletter eller gjøre andre forbehold i disse årene for å unngå å bli gravid. Det er også nettopp dette som gjør at spiral er en så sikker prevensjonsmetode, siden det ikke er mulig med "brukerfeil" om du bruker spiraln som prevensjosnmetode.

Spiral gir ingen redusert mulighet for å bli gravid senere. Du gjennopptar normal menstruasjonssyklus kort tid etter at spiralen er fjernet.

Hormonspiral og kobberspiral

Det finnes to hovedtyper spiral, nemlig hormonspiral og kobberspiral. Hormonspiralen frigir som navnet tilsier små doser av hormoner. I motsetning til p-piller (som frigir østrogen), frigir hormonspiralen hormonet gestagen (progesteron). Siden spiralen ikke frigir østrogen kan den også benyttes av kvinner som har økt risiko for blodpropp og hjerte og karsykdom. Hormonspiralen gjør det vanskeligere for sædcellene å komme inn i livmoren, reduserer antallet eggløsninger og hindrer befruktede egg å feste seg i livmoren.

Det finnes i dag mange ulike typer hormonspiraler, blant annet Jaydess, Mirena, Levosert og Kyleena.

Kobberspiralen frigir ikke hormoner, du vil derfor ha både eggløsning og menstruasjon som tidligere dersom du benytter denne prevensjonsmetoden. Kobberspiralen gjør det vanskeligere for sædcellene å komme inn i livmoren og hindrer et befruktet egg å feste seg.

Hvordan sette inn spiral?
Illustrasjon: Hvordan sette inn spiral?

Hvordan sette inn spiral?

Spiralen settes inn ved en gynekologisk konsultasjon. Oftest settes spiralen inn av lege, jordmor eller helsesøster som har trening i denne prosedyren. Behandlingen tar bare et par minutter, gir vanligvis ingen smerter og er ikke farlig.

Helsepersonellet vil føre et instrument inn i skjeden (spekulum) som gjør at de kan se innsiden av skjeden og livmortappen. Ofte vil man ta prøver for kjønnssykdommer for å forsikre seg om at du ikke har infeksjon som klamydia, mykoplasma eller gonoré. Spiralen føres inn ved hjelp av et medfølgende instrument og plasseres inne i livmorhulen. I enden av spiralen finnes to tråder som henger ut gjennom livmortappen og kan føles med fingrene.

Prosedyren tar vanligvis bare noen få minutter og gir deg ikke betydelig ubehag.

(Tjenester / behandlinger)

Kontroll etter innsetting av spiral

Mange steder får man tilbud om kontroll etter innsetting. Dette er frivillig, men gjøres da ofte to til tre måneder etter innsettingen. Ved en kontroll vil gynekologen gjennomføre en vanlig undersøkelse for å se etter trådene, og eventuelt verifisere plasseringen med ultralyd.

Fjerne spiral

Spiralen fjernes i de fleste tilfeller enkelt hos lege, jordmor eller helsesøster. Prosedyren gjøres ved vanlig gynekologisk undersøkelse. Helsepersonellet fører et instrument inn i skjeden (spekulum) som gjør at man kan se innsiden av skjeden og livmortappen. Trådene til spiralen henger da normalt ut av livmortappen og helsepersonellet kan enkelt dra ut spiralen ved hjelp av en tang. Selve prosedyren er rask og gir ingen smerter, men kan oppleves som litt ubehagelig.

I enkelte, mindre vanlige tilfeller kan det være at spiraltrådene ikke henger synlig ut av livmortappen, og spiralen må "fiskes" ut. I så fall er det en fordel at behandlingen gjøres hos spesialist i kvinnesykdommer (gynekolog). Gynekologen vil da gjerne lokalisere spiralen med ultralyd før den fiskes ut. Ofte benytter gynekologen lokalbedøvelse når man fjerner en spiral uten synlige tråder.

(Tjenester / behandlinger)

Må du ha født barn før du kan bruke spiral?

Tidligere mente man at spiral bare skulle benyttes av kvinner som allerede hadde født barn, blant annet fordi denne prevensjonsmetoden kunne øke risikoen for bekkeninfeksjon og påfølgende redusert fruktbarhet. Dagens spiraler er derimot mye bedre enn de som ble benyttet tidligere og gir ikke økt risiko for bekkeninfeksjon. Hormonspiralen har dessuten en beskyttende effekt mot infeksjon i livmoren ved at den danner en tykk slimpropp som gjør det vanskeligere for bakterier å komme inn i livmoren.

I tillegg vil man alltid ta prøver for kjønnssykdommer (klamydia, gonoré, mykolplasma etc.) ved innlegging av spiral, ved utslag på prøvene vil du derfor straks få behandling.

Noen har tidligere ment at livmoren til unge kvinner er for liten til å romme en spiral, men også dette er en misoppfatning. Livmoren er ca. 7 cm mens spiralen er 3-4 cm. I tillegg finnes det nå flere spiraler i ulike størrelser på markedet. Den minste spiralen, "minispiralen", er bare 3 cm lang og har derfor god plass i livmoren.

Er det farlig å ikke ha blødninger?

Ved bruk av kobberspiral vil du vanligvis ha bløding hver måned som tidligere. Mange som bruker hormonspiral opplever derimot mindre og kortere blødninger enn vanlig, og ca 1 av 5 mister menstruasjonsblødningen helt ved bruk av hormonspiral.

Det er derimot overhodet ingen farer eller ulemper forbundet med å ikke ha regelmessige menstruasjonsblødninger ved bruk av hormonspiral (eller p-piller eller minipiller dersom du bruker dem uten opphold). Det er altså ikke slik at kroppen trenger "å rense seg" gjennom menstruasjonsblødning. Det å slippe menstruasjonsblødning, eller få færre eller mindre blødninger i forbindelse med bruk av hormonspiral kan derimot være en fordel, spesielt dersom du tidligere har vært plaget av kraftige eller lengevarige menstruasjonsblødninger.

Pris spiral

Det finnes i dag en rekke ulike spiraler på markedet, hormonspiralene koster fra ca 900,- til nærmere 1400,- mens kobberspiralen koster 800,-.

Økonomisk støtte til prevensjon for kvinner 16-20 år

Alle kvinner mellom 16-20 år får økonomisk stønad til prevensjon. Per 01.01.2017 er stønaden følgende:

 • 114,- for prevensjon i tre måneder
 • 228,- for prevensjon i seks måneder
 • 456,- for prevensjon i 1 år

Hvor mye du eventuelt må betale i mellomlegg avhenger derfor av hvilken prevensjonsmetode du benytter og hvor lenge prevensjonsmetoden varer før den må byttes.

Under finner du mer informasjon om egenandel ved bruk av spiral i aldersgruppen 16-20 år:

Mirena

Mirena er en hormonspiral som virker i 5 år. Prisen på Mirena er 1324,60. Egenandel avhengig av din alder er:

 • 16-17 år: gratis
 • 18 år: 223,- NOK
 • 19 år: 679,- NOK

Jaydess

Jaydess er en hormonspiral som virker i 3 år. Prisen på Jaydess er 1179,00,-. Egenandel avhengig av din alder er:

 • 16-17 år: gratis
 • 18 år: 247,- NOK
 • 19 år: 713,- NOK

Levosert

Levosert er en hormonspiral som virker i 3 år. Prisen på Levosert er 930,10,-. Egenandel avhengig av din alder er:

 • 16-17 år: gratis
 • 18 år: 18,10,- NOK
 • 19 år: 474,10,- NOK

Kyleena

Kyleena er en hormonspiral som virker i 5 år. Prisen på Kyleena er 1388,60. Egenandel avhengig av din alder er:

 • 16-17 år: gratis
 • 18 år: 476,60,- NOK
 • 19 år: 932,60,- NOK

Kobberspiral

Kobberspiral er uten hormoner og virker i 5 år. Prisen på kobberspiral er ca 800,-. Egenandel avhengig av din alder er:

 • 16-17 år: gratis
 • 18 år: gratis
 • 19 år: 344,- NOK
ANNONSE