ANNONSE

Kobberspiral

Kobberspiral er en sikker form for prevensjon uten bruk av hormoner overhodet. Ved bruk av spiral trenger man ikke regelmessig måtte ta tabletter som p-piller eller minipiller.

Kobberspiralen fungerer i ca 5 år før den må fjernes eller skiftes. Spiral beskytter ikke mot kjønnssykdommer.

Kobberspiral
Illustrasjon: Kobberspiral
Sist oppdatert: 3. Feb. 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Kobberspiral - hormonfri prevensjon

Spiral (IUD - intrauterin device) er en svært vanlig prevensjonsmetode. Omtrent 1 av 3 kvinner mellom 20 og 40 år benytter seg av spiral. Det finnes to hovedtyper spiral, nemlig kobberspiral og hormonspiral. Spiral kan innlegges av lege (allmennlege og gynekolog), jordmor og helsesøster.

Kobberspiralen er helt uten hormoner og hormonelle bivirkninger 

Kobberspiralen er ca 3 cm lang og laget av plast. Utenpå plasten ligger et tynt lag av kobber. Kobberspiralen er fri for hormoner i motsetning til hormonspiral og mange andre prevensjonsmetoder som p-piller og minipiller. Kobberspiralen er derfor helt uten hormonrelaterte bivirkninger.

(Tjenester / behandlinger)

Slik virker kobberspiralen

Kobberspiralen frigir små mengder av kobber. Kobber har en toksisk effekt på sæden som kommer inn i livmorhulen og hindrer derfor befruktning. I tillegg har kobber effekter på slimhinnen i livmoren som gjør at egg ikke kan feste seg i livmoren.

Hvor sikker er kobberspiral som prevensjonsmetode?

Kobbersipralen har svært høy sikkerhet mot graviditet, angitt sikkerhet er hele 99,4 % i fem år fra den er satt inn i livmoren.

(Tjenester / behandlinger)

Fordeler med kobberspiral som prevensjonsmetode - sikker og enkel prevensjon

 • Fordelene med spiral som prevensjonsmetode er at den kan sitte inne i flere år og at spiral er en sikker prevensjonsmetode.
 • Kobberspiral kan brukes selv om du ikke tidliere har vært gravid
 • Kobberspiralen er fri for hormoner og dermed fri for hormonelle bivirkninger
 • Bruk av spiral gir ikke redusert mulighet for å bli gravid dersom man skulle ønske dette på et senere tidspunkt.
 • Man trenger ikke å ta p-piller regelmessig når spiralen er på plass.
(Tjenester / behandlinger)

Ulemper med kobberspiral som prevensjonsmetode - kan gi økte menssmerter

 • Har du menssmerter fra før, vil disse kunne bli forsterket. Det er også vanlig at blødningene blir noe kraftigere og blødningene varer ca. én dag lengre ved hver menstruasjon.
 • Ved innsetting av spiral er det økt risiko for infeksjon siden man setter inn et fremmedlegeme inn i den bakteriefrie (sterile) livmorhulen.
 • Spiral beskytter ikke mot kjønnssykdommer

Underskelse hos lege eller jordmor før innsetting av kobberspiral

 • Graviditetstest (dersom det er mulig at du kan være gravid)
 • Prøvetagning for kjønnssykdommer
 • Gynekologisk undersøkelse
(Tjenester / behandlinger)

Kontroll etter innsatt kobberspiral

Mange steder tilbyr kontroll etter innsetting av spiralen. Dette er frivillig, men gjøres da gjerne to til tre måneder etter innsettingen.

Spiralen kan fjernes av lege når du selv ønsker dette.

(Tjenester / behandlinger)
ANNONSE