ANNONSE

Svangerskapskontroll

Alle norske kvinner tilbys minst totalt åtte svangerskapskontroller.

Du bestemmer om du ønsker svangerskapskontrollene hos jordmor, lege eller begge.

Hensikten med svangerskapskontrollene er å sikre mors og barnets helse gjennom å avdekke svangerskap som bør følges tettere så tidlig som mulig.

Svangerskapskontroll
Illustrasjon: Svangerskapskontroll
Sist oppdatert: 14. Nov. 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Svangerskapskontroll»

Hva er svangerskapskontroll?

I Norge tilbys totalt 8 svangerskapskontroller fordelt ut over svangerskapet. Hensikten med svangerskapskontrollene er å kartlegge svangerskap som kan ha nytte av tettere oppfølgning, samt å gi fosteret og gravide en tett og god oppfølgning.

Du kan selv velge om du ønsker å følges av lege eller jordmor. Ved kontrollene vil helsepersonellet som følger deg kartlegge din helse og dine tidligere sykdommer, ta prøver som blodprøve, urinprøve og blodtrykk, hjelpe deg med å søke fødested og informere deg om hva du kan forvente i svangerskapet og om hvilke tilbud som finnes for gravide.

Du kan velge å gå alene eller sammen med partner eller barnefar.

Se også pris og ventetid for første svangerskapskontroll

Du kan velge om du ønsker svangerskapskontroll hos jordmor eller allmennlege. Dersom du ønsker kontroll hos gynekolog (legespesialist) og du ikke har henvisning, må du gjerne betale for undersøkelsen selv.

Hensikten med svangerskapskontrollene er å sikre deg (mor) best mulig fysisk og sosial helse gjennom svangerskapet og fødsel, og samtidig å sikre barnets fysiske helse best mulig. Undersøkelsene gjør at lege eller jordmor kan identifisere eventuelle forhold som gjør at man bør følge ditt svangerskap ekstra tett videre. Ved slike svangerskap, som blant annet tvillingsvangerskap, vil mdun få tilbud om økt antall svangerskapskontroller.

Fosterdødeligheten i Norge er gått betydelig ned de siste 30-50 årene og man antar at en liten del av denne nedgangen skyldes de systematiske rutinekontrollene av mor og barn gjennom svangerskapet.

I Norge får alle gravide tilbud om totalt 8 svangerskapskontroller gjennom et normalt svangerskap. De 8 kontrollene fordeles etter svangerskapsuke etter følgende skjema:

 • uke 8-12
 • uke 16-18 (rutineultralyd)
 • uke 24
 • uke 28
 • uke 32
 • uke 36
 • uke 40

Dette gjøres ved alle svangerskapskontroller

Ulike prøver, undersøkelser og temaer står for tur ved hver svangerskapskontroll. Noen prøver og undersøkelser blir derimot gjentatt ved alle svangerskapskontrollene etter andre svangerskapskontroll (ultralydundersøkelsen). Disse undersøkelsene inkluderer:

 • Blodprosenten (Hb)
 • Urinprøve
 • Vekt
 • Blodtrykk
 • Livmorens størrelse (symfyse fundus mål)
 • Fosterlyden (barnets hjertefrekvens)

For mer informasjon om hva som skjer ved hver kontroll ser du under.

Første svangerskapskontroll uke 8-12

Første svangerskapskontroll er den mest omfattende svangerskapskontrollen. Da kartlegger legen eller jordmor din helsesituasjon, det tas blodprøver og urinprøve og ofte tas gynekologisk undersøkelse. I tillegg søkes det gjerne om fødested og du tildeles helsekortet.

Andre svangerskapskontroll uke 18

Andre svangerskapskontroll utføres vanligvis rundt svangerskapsuke 18 (uke 17-19). Målsetningen med andre kontroll er å utføre ultralyd av fosteret, den såkalte "rutineultralyden". Hensikten med ultralydundersøkelsen er å se etter antall foster (om det er ett eller om du har tvillinger eller trillinger), vurdere morkakens plassering i livmorhulen og å fastsette mest mulig nøyaktig termindato ut i fra mål av fosteret. I tillegg kan medfødte missdannelser og sykdommer som hjertefeil oppdages.

Vanligvis er det gynekolog eller jordmor som utfører rutineultralyden.

Sjekk pris og ventetid for ultralyd i svangerskapet

Tredje svangerskapskontroll uke 24

Ved tredje svangerskapskontroll i uke 24 måler legen eller jordmoren størrelsen på livmoren, også kalt symfyse-fundusmålet. Symfyse-fundus målet vil kontrolleres ved alle svangerskapskontroller fra og med tredje kontroll. Denne målingen sier noe om fosterets vekst gjennom svangerskapet og føres på helsekortet slik at man kan følge fosterets vekstkurve.

I tillegg vil man lytte etter fosterlyden, altså barnets hjerteslag, og registrere hjertefrekvensen.

Blodprøve for å avklare barnets RhD status

Ved tredje svangerskapskontroll tas blodprøve for å kartlegge om fosteret er såkalt RhD positivt. Dersom fosteret er RhD positivt og mor er RhD negativ, kan moren i noen tilfeller danne antistoff mot barnets blod. I så fall kan dette medføre problemer ved senere svangerskap, i form av gulsott og lav blodprosent hos barnet.

Les mer her

Fjerde, femte og sjette svangerskapskontroll (uke 28, 32 og 36)

Ved fjerde svangerskapskontroll vil lege eller jordmor måler symfyse-fundus målet (livmorens størrelse) og registrerer hjertelyden. I tillegg vil din blodprosent kontrolleres på nytt etter forrige måling ved første svangerskapskontroll.

I uke 28 er det også vanlig å tilby den gravide mulighet for å sette opp en fødselsforberedende samtale med lege eller jordmor, dersom hun ønsker dette.

Fra sjette svangerskapskontroll vil lege eller jordmor bekrefte fosterets leie. Det er en fordel om fosteret ligger med hodet ned mot bekkenet da dette gir bedre forhold ved fødselen, dette kalles hodeleie. Dersom barnet ligger med rumpen (setet) ned mot bekkenet kalles dette for seteleie. Selv om barnet har seteleie i uke 28 vil det ofte endre leie før fødselen.

Hvilke fødested kan du velge mellom?

Syvende, åttende og niende kontroll (uke 38, 40 og 41)

Du har kanskje flere ting man lurer på i forkant av fødselen nå som fødselen nærmer seg. Svangerskapskontrollen vil være et naturlig sted å få svar på disse spørsmålene.

Lege eller jordmor måler symfyse fundus målet (livmorens størrelse) og registrerer hjertelyden. I tillegg tas urinprøve, blodtrykksmåling og vekten din kontrolleres.

(Tjenester / behandlinger)

Svangerskapskontroller i Norge er et frivillig tilbud som man ikke må takke ja til.

ANNONSE