ANNONSE

Hjemmefødsel

Planlagt hjemmefødsel tilbys av flere private jordmorklinikker i Norge og er et godkjent alternativ til fødsel på sykehus eller fødestue.

Hjemmefødsel
Illustrasjon: Hjemmefødsel
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Hjemmefødsel»

Hva er hjemmefødsel?

Det offentlige fødetilbudet inkluderer fødsel ved kvinneklinikk, fødeavdeling og fødestue. I tillegg finnes det i Norge et privat tilbud om planlagt hjemmefødsel.

Hjemmefødsel innebærer at du planlegger å føde hjemme, i motsetning til fødsler som skjer hjemme fordi man ikke rekker å komme til sykehuset. Kvinner i Norge som ønsker det, har nå muligheten til å velge en slik planlagt hjemmefødsel. Jordmødrene som tilbyr planlagt hjemmefødsel er privatpraktiserende jordmødre uten avtale med helseforetakene eller den kommunalse helse og omsorgstjenesten. Staten dekker derimot en engangsstønad til utgiftene i forbindelse med hjemmefødselen. Engangsstønaden er per i dag 2 550,-. Resterende utgifter betales av foreldrene.

Se mer om fødeavdelinger, kvinneklinikker og fødestue

Hvem kan føde hjemme?

Høsten 2012 fikk Norge sine første retningslinjer for hjemmefødsler. Kort fortalt sier retningslinjene at dersom du er frisk, har et barn i hodeleie, et komplikasjonsfritt svangerskap og føder til termin, er det trygt å føde hjemme. Viktige kriterier for at du skal kunne ha en hjemmefødsel er:

  • Du (mor) er frisk
  • Svangerskapet har vært normalt
  • Du har kun ett foster, ikke tvillinger eller flere
  • Fosteret må ligge i hodeleie, ved seteleie vil man ikke anbefale hjemmefødsel
  • Du må ikke tildligere ha hatt keisersnitt
  • Dersom du har født tidligere må tidligere svangerskap og fødsler ha gått normalt

Kurs før fødselen

Er hjemmefødsel er trygt?

Dersom du innfrir kriteriene for hjemmefødsel (se over) viser forskningen at kvinner som føder hjemme faktisk sjeldnere opplever komplikasjoner eller trenger inngrep i forbindelse med fødselen, enn kvinner som føder på sykehus eller fødestue. Hjemmefødsel er altså trygt dersom jordmor og lege har vurdert deg og svangerskapet ditt først.

Likevel må man være klar over at dersom det skulle oppstå sjeldne eller uventede komplikasjoner, vil hjelpen fra fødselslege og barnelege være lengre unna, enn dersom man føder på sykehus.

Andre tjenester hos jordmor

Forberedelser ved planlagt hjemmefødsel hos jordmor

Det er viktig at du tidlig i svangerskapet planlegger hjemmefødsel dersom dette er noe du ønsker. Tidlig planlegging vil være en fordel siden lege og jordmor skal kunne vurdere din helse og forløpet av svangerskapet. I tillegg vil det være en fordel å tidlig kunne orientere seg om muligheter, sikkerhet og rettigheter, og om tilbudet om planlagt hjemmefødsel der du bor.

Klinikkene som tilbyr hjemmefødsel har beredskap omkring svangerskapsuke 37-42 og stiller jordmor til disposisjon under selve fødselen. Du må avtale nærmere med de ulike klinikkene hvordan deres tilbud er i detalj.

ANNONSE