Priser Fertilitetssenteret

Pilestredet Park 7, Oslo
29 tjenester/produkter.
NB! Tjenester markert med gjelder kun ved refusjon og krever henvisning.

Assistert befruktning

Tjenester

IVF-behandling Prisen inkluderer egg uthenting, dyrking av embryo i EmbryoScope og tilbakeføring av befruktet egg. Det er intet tillegg for dyrking til blastocyst og ev oocytt-aktivering. Ev nedfrysing (vitrifisering) er også inkludert i prisen, mens tilbakeføring av opptint embryo kommer i tillegg. 31 000,- Bestill time 1.gangs konsultasjon for infertilitetsutredning 1 300,- Bestill time Tillegg mikroinjeksjon (ICSI) 3 000,- Bestill time Tillegg operativt sæduttak (PESA/TESE) 3 500,- Bestill time Tilbakeføring tinte befruktede egg 9 000,- Bestill time Forsøk på egg uthenting men ingen egg 9 000,- Bestill time Egg uthenting men ingen tilbakeføring av befruktet egg (IVF) 16 000,- Bestill time Egg uthenting men ingen tilbakeføring av befruktet egg (ICSI) 19 000,- Bestill time Naturlig syklus (IVF/ICSI) med tilbakeføring av befruktet egg 18 000,- Bestill time Naturlig syklus (IVF/ICSI) med uttak av egg, men ingen tilbakeføring 9 000,- Bestill time Naturlig syklus. Forsøk på egg uthenting, men ingen egg 4 500,- Bestill time Kontrakt, 3 IVF-behandlinger med tilbakeføring av befruktet egg (se egen kontrakt). 62 000,- Bestill time Kontrakt, 3 ICSI-behandlinger med tilbakeføring av befruktet egg (se egen kontrakt). 68 000,- Bestill time Kontrakt, 3 PESA/TESE-behandlinger med tilbakeføring av befruktet egg (se egen kontrakt). 75 000,- Bestill time Avbrutt stimulering 2 500,- Bestill time Endometriescratching 1 000,- Bestill time Konsultasjon m UL saltvann/kontrast 1 000,- Bestill time Inseminasjon (AIH) 6 000,- Bestill time Sædanalyse 600,- Bestill time Operativt sæd-uttak (diagnostisk TESA) 4 000,- Bestill time

Fertilitetssenteret - gynekologiske undersøkelser