ANNONSE

Refusjon: For hvem og hvordan

Helsetjenester kan inndeles og klassifiseres på mange måter, et viktig skille er mellom såkalte offentlige og private helsetjenester. Om du mottar en offentlige helsetjenester betaler du oftest bare en liten egenandel, mens du selv må dekke hele kostnaden dersom du kjøper en privat helsetjeneste.

Offentlige helsetjenester

Offentlige helsetjenester er tjenester som i all hovedsak finansieres fra staten/kommunen, mens du som mottaker av helsetjenesten betaler ingenting eller eventuelt en mindre egenandel. Offentlige helsetjenester ytes av sykehusene i Norge, poliklinikker, hos fastlegen, hos spesialister som har offentlig avtale (avtalespesialister) og hos fysioterapeuter og kiropraktorer med driftsavtale.

Forutsetninger for å motta offentlig helsetjeneste:

  • Sykdommen eller behandlingen må kvalifisere til behandling i det offentlige helsevesenet
  • Du må være henvist av en lege, kiropraktor eller manuell terapeut (NB! gjelder ikke for behandling hos fastlegen eller ved øyeblikkelig hjelp)
  • Du må behandles på et sykehus eller en klinikk som har offentlig avtale

Helprivate helsetjenester

Helprivate helsetjenester er helsetjenester som ikke dekkes av det offentlige helsevesenet eller som ytes av aktører som ikke har offentlig avtale. Med unntak av de fleste bildediagnostiske undersøkelser (CT, MR, røntgen, mammografi) krever ikke helprivate undersøkelser at du har henvisning.

Hva skiller offentlige helsetjenester fra private helsetjenester?

Mange faktorer kan skille offentlige og private helsetjenester. I de fleste tilfeller er kvaliteten på helsetjenesten like god offentlig som privat.

I de fleste tilfeller ser man at tjenestene skiller seg ved at:

  • Private helsetjenester er dyrere for deg som mottaker av tjenesten, enn det de offentlige helsetjenestene er. Dette skyldes naturlig nok at staten betaler den største kostnaden ved de offentlige helsetjenestene, slik at du slipper unna med å bare betale en mindre egenandel.
  • Ventetiden er oftest kortere på private helsetjenester. Dette skyldes at private helseaktører forsøker å tilby deg helsetjenester uten at du trenger å vente, mens det offentlige helsevesenet må prioritere å gi behandling innen "rimelig tid".

Kan samme klinikk tilby både offentlige og private helsetjenster?

Dersom en privat helseklinikk har offentlig avtale (refusjon) innebærer dette at klinikken kan tilby offentlige helsetjenester. Du kan motta offentlige helsetjenester hos denne klinikken dersom kriteriene er innfridd (du har henvisning etc, se over).

Den private klinikken kan derimot også tilby helprivate helsetjenester i tillegg til offentlige helsetjenester. Dersom den samme tjenesten tilbys av klinikken både som offentlig helsetjenste og privat helsetjeneste vil man ofte se at den offentlige helsetjenesten er billigere mens den private helsetjenestene vil ha kortere ventetid.

Sist oppdatert: 21. Sep. 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale
ANNONSE