ANNONSE

Halsbrann

Halsbrann er en svært vanlig tilstand hvor syre fra magesekken lekker tilbake opp i spiserøret.

De vanligste årsakene til halsbrann er spiserørsbrokk og svakhet i lukkemuskelen nederst i spiserøret.

Halsbrann
Illustrasjon: Halsbrann
Sist oppdatert: 23. Okt. 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale
Hva er halsbrann eller GØRS?
Illustrasjon: Hva er halsbrann eller GØRS?

Hva er halsbrann eller GØRS?

Halsbrann er en tilstand som skyldes lekkasje av magesyre tilbake fra magesekken og opp i spiserøret (øsofagus).

Magesyren er nødvendig for fordøyelse og nedbrytning av mat i magesekken, men syren er svært sterk og etsende og slimhinnen i spiserøret er ikke laget for å tåle syren på samme måten som slimhinnen i magesekken. Ved lekkasje av syre fra magesekken og tilbake til spiserøret vil man derfor kunne oppleve typiske plager som ved halsbrann.

Plager med halsbrann og sure oppstøt som påvirker dagliglivet ditt kalles gastroøsofagealt reflukssyndrom, tilstanden forkortes gjerne til GØRS (GORD på engelsk).

De vanligste årsakene til halsbrann er spiserørsbrokk og svakhet i lukkemuskelen nederst i spiserøret.

Typiske symptomer en ubehaglieg syrefølelse som beveger seg oppover bak brystbeinet og noen ganger opp i munnen. Enkelte opplever også dårlig ånde og tørrhoste.

De fleste kan kontrollere symptomene ved halsbrann ved egenbehandling, eventuelt med tabletter som reduserer syreproduksjonen i magen. I noen tilfeller er det nødvendig med operasjon.

Hva er årsaken til halsbrann?

Halsbrann og gastroøsofagealt reflukssyndrom skyldes i de fleste tilfeller at det er oppstått en svekkelse i muskulaturen mellom nederste delen av spiserøret og magesekken.

Vanligvis vil muskelringen her la mat passere fra spiserøret til magesekken når du spiser, mens den skal være lukket og hindre passasje av syre oppover til spiserøret når du ikke spiser.

Spiserørsbrokk er også en vanlig medvirkende årsak.

Risikofaktorer for å utvikle halsbrann inkluderer

 • Store og fettholdige måltider gjør at det tar lengre tid for magesekken å kvitte seg med maten og den økte syredannelsen etter måltider.
 • Røyk, alkohol og kaffe bidrar til å svekke muskulaturen
 • Spiserørsbrokk, også kalt hiatushernie, er en tilstand hvor deler av magesekken har flyttet seg opp forbi mellomgulvet. Spiserørsbrokk gjør at det lettere oppstår halsbrann.
 • Stress gir økt risiko for halsbrann
 • Overvekt gir økt trykk i magen som gjør at syre lettere passerer opp til spiserøret.
 • Enkelte medisiner kan forverre symptomene ved halsbrann, inkludert enkelte medisiner mot høyt blodtrykk og betennelsesdempende medisiner (NSAIDs).

Hvilke symptomer er vanlige ved halsbrann?

De to vanligste symptomene ved halsbrann er en sviende eller brennende følelse bak brystbeinet og smaken av syre i svelget og i munnen.

Andre vanlige symptomer ved halsbrann og GØRS er

 • dårlig ånde
 • kvalme og oppkast
 • sår hals
 • tørrhoste
 • sårdannelse på spiserøret (øsofagitt)
 • tannskade
 • astma kan forverres som følge av magesyre som irriterer luftveiene

Når bør du oppsøke lege?

Dersom du har milde symptomer på halsbrann som bare kommer og går sporadisk, vil det ofte ikke være nødvendig å oppsøke lege.

Desom du derimot har vedvarende eller betydelige plager, bør du kontakte lege for videre utredning og behandling.

Plagene kan i enkelte tilfelelr også skyldes mer alvorlig sykdom enn ukomplisert halsbrann. Det er derfor viktig å kontakte lege raskt dersom

 • du har svart avføring
 • du kaster opp blod
 • du opplever svelgvansker
 • du har brystsmerter som ikke sikkert skyldes halsbrann
(Tjenester / behandlinger)

Hvordan stilles diagnosen?

Legen vil ofte stille diagnosen på bakgrunn av samtale med deg. I enkelte tilfeller vil derimot legen anbefale videre utredning, dette kan gjelder dersom

 • man er usikker på om plagene dine skyldes halbrann
 • dersom du har spesielt kraftige plager
 • dersom vanlig behandling ikke har tilstrekkelig effekt
 • dersom man mistenker at du trenger operasjon

I tilfeller hvor legen ønsker videre utredning av plagene dine vil denne utredningen kunne inkluderer en eller flere av følgende undersøkelser og tester

Gastroskopi

Ved gastroskopi undersøkelsen vil legen kunne se innsiden av spiserøret og magesekken ved hjelp av en tynn fiberoptisk slange med et kamera. Slangen føres inn gjennom munnen.

Undersøkelsen vil kunne se om det er oppstått sårdannelse og irritasjon i spiserøret som følge av syre fra magesekken, men det er ikke alltid at man finner noe galt ved gastroskopi hos personer som lider av halsbrann.

Røntgen spiserør og magesekk (ØVD)

Røntgen av spiserøret og magesekken er en undersøkelse hvor du svelger et kontrastmiddel og hvor røntgenlegen følger passasjen av kontrastmiddelet fra svelget og ned til magesekken. Undersøkelsen kan påvise blokkeringer eller unormale bevegelser i spiserøret.

Trykkmåling (manometri)

Ved trykkmåling i spiserøret vil legen måle kraften i lukkemuskelen i nederste delen av spiserøret.

24 timers pH måling

Dersom du har betydelige plager med halsbrann, men hvor gastroskopi undersøkelsen er normal, kan en pH måling som registrerer surhetsgraden i spiserøret være med på å avsløre om det foreligger lekkasje av magesyre opp i spiserøret.

Behandling av halsbrann

I mange tilfeller vil egenbehandling med tilpasset livsstil, eventuelt i kombinasjon med tabletter som reduserer syremengden eller syreproduksjonen i magesekken være tilstrekkelig. Kun i enkelte få tilfeller er behandling med operasjon nødvendig.

Egenbehandling med kostholdsendring og tilpasset livsstil

Ved å tilpasse kosthold og livsstil vil mange redusere plagene ved halsbrann tilstrekkelig.

 • Spis mindre og hyppigere måltider.
 • Ikke spis få timer før du skal legge deg, spesielt ikke spis større måltider sent på kvelden.
 • Det kan være nyttig å heve hodeenden av sengen inntil ca 20 cm. Hevet hodeende gjør at syren må jobbe mot tyngdekraften for å passere opp i spiserøret.
 • Unngå alkohol, koffein og teofylin. Enkelte stoffer bidrar nemlig til å gjøre lukkemuskelen mellom magesekken og spiserøret slappere slik at syre lettere passerer opp i spiserøret.
 • Forsøk å unngå stress siden stress kan forverre tilstanden.
 • Det er en fordel å være normalvektig siden overvekt disponerer for økte plager.
 • Unngå røyking siden røyking irriterer fordøyelsessystemet og kan forværre dine plager.

Behandling av halsbrann med medisiner

Medisiner du får reseptfritt på apoteket

Det finnes flere medisiner mot halsbrann som du kan få kjøpt på apoteket uten resept. De reseptfrie medisinene har trolig best effekt hos personer som ikke plages regelmessig eller i stor grad av halsbrann.

Syrenøytraliserende midler nøytraliserer effekten av magesyren.

Alginater lager en beskyttende overflate som beskytter magesekken og spiserøret mot magesyren.

Reseptbelagte medisiner mot halsbrann

Det finnes to hovedgrupper av reseptbelagte medisiner mot halsbrann og GØRS, protonpumpehemmere og H2-blokkere.

Protonpumpehemmere

Protonpumpehemmere er gjerne den mest effektive medisinen mot halsbrann. Medisinene virker ved å redusere syreproduksjonen i magesekken. Behandlingen har god effekt hos de aller fleste. Enkelte bruker medisinen ved behov, mens andre trenger å bruke den kontinuerlig for å unngå plager.

Protonpumpehemmere gir vanligvis milde eller ingen bivirkninger. Mulige bivirkninger inkluderer

 • hodepine
 • diare
 • forstoppelse
 • magesmerter
 • svimmelhet
 • utslett

Noen kan også oppleve redusert innhold av magnesium i kroppen ved langtidsbruk av medisinen. Enkelte studier viser også at lang tids bruk kan gi økt risiko for benskjørhet og beinbrudd.

H2-blokkere

H2-blokkere virker også ved å redusere syreproduksjonen i magesekken. Denne medisingruppen har derimot ikke like god effekt som protonpumpehemmere.

Bivirkninger forekommer enda sjeldnere ved H2-blokkere. Enkelte opplever

 • diare
 • hodepine
 • svimmelhet
 • utslett

Dersom du har spesielt store plager kan man kombinere H2-blokkere og protonpumpehemmere.

Operasjon ved halsbrann og GØRS

De fleste som rammes av halsbrann eller gastroøsofagealt refluks syndrom (GØRS) trenger ikke operasjon for å bli kvitt eller ha tilstrekkelig kontroll på plagene sine. I enkelte tilfeller vil legen derimot anbefale operasjon dersom ikke annen behandling gir god nok effekt.

Den mest brukte operasjonen ved halsbrann er laparoskopisk Nissen Fundoplikasjon.

Laparoskopisk Nissen Fundoplikasjon

Hensikten med operasjonen er å stramme muskulaturen i nedre del av spiserøret slik at syren ikke lekker opp mot spiserøret og svelget.

(Tjenester / behandlinger)
ANNONSE