ANNONSE

Restylane

Restylane er en av de aller mest kjente og populære skjønnhetsproduktene på markedet. De mest kjente Restylane produktene sprøytes inn i huden (fillere) for å oppnå ønsket resultat.

Behandlingene gir en hudforyngende effekt ved å tilføre huden fuktighet og ved å redusere rynker. Enkelte av fillerne er også designet til å gi leppene økt volum og til å endre ansiktskonturen.

Restylane
Illustrasjon: Restylane
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Restylane»

Hva er Restylane?

Restylane er en serie med skjønnhetsprodukter som i hovedsak sprøytes inn (injiseres) i huden. Restylane ble opprinnelig utviklet i Sverige, men brukes nå innen skjønnhetsindustrien i hele verden.

Flere av behandlingene fra Restylane er såkalte fillere, som gir økt volum og samtidig glatter ut rynker i huden. Fillere fra Restylane benyttes til å motvirke aldringstegn, øke volum i leppene og til å endre konturer i ansiktet.

Restylane har også en serie med såkalte hudforyngende skinboosters som tilfører huden fuktighet fra innsiden og gir den økt glød og ungdommelighet.

Den viktigste bestanddelen i Restylane er et stoff som finnes naturlig i kroppen vår, hyaluronsyre. Hyaluronsyre er et sukkermolekyl som har en helt unik evne til å binde til seg væske. Faktisk kan dette stoffet binde vann tilsvarende ca. 1 000 ganger sin egen vekt. Hyaluronsyre har viktige funksjoner i kroppen til mennesker og dyr, både som støtdemper og som volumbygger. Under huden bidrar den til å holde huden stram og elastisk, og til å glatte ut furer og rynker.

Hyaluronsyren i Restylane produseres ikke fra dyr, men fra bakterier. Denne hyaluronsyren er så og si identisk til den vi finner i kroppen vår fra før. Dette gjør at risikoen for allergiske reaksjoner eller andre bivirkninger ved bruk av Restylane er svært lav.

Restylane er FDA godkjent i USA og har vært benyttet i over 15 år. Dette er den mest populære filler på markedet.

(Tjenester / behandlinger)

Kan kosmetisk behandling med Restylane være for deg?

Restylane er en av de aller mest kjente og populære skjønnhetsproduktet på markedet, og har vært i denne posisjonen allerede i mange år. Blant de mest populære behandlingene fra Restylane er såkalte fillere. Faktisk har Restylane vært så populær på filler-markedet at mange assosierer filler med nettopp Restylane.

Siden kosmetiske behandlinger fra Restylane har blitt brukt på mange pasienter i mange år, vet man derfor at behandlingen både er trygg og effektiv.

Skjønnhetsproduktene fra Restylane kan være egnet for deg dersom du ønsker:

 • leppeforstørring
 • å motvirke aldringstegn ved redusere rynker og furer
 • å erstatte tapt volum i ansiktet, eller endre eksisterende ansiktskontur

Redusere rynker og motvirke aldringstegn i huden

Etter hvert som man blir eldre, mister huden noe av sin spenst, elastisitet og noe av sin fuktighet. Dette gjør at det oppstår aldringstegn i huden i form av rynker og furer, og tørrere og mindre elastisk hud. Disse endringene oppstår gjerne tidligst i ansiktet, på hendene og hos noen kvinner i brystregionen.

En av de vanligste årsakene til behandling med Restylane er dersom du ønsker å redusere rynker og linjer i ansiktshuden. Fillere fra Restylane inneholder det naturlige, vannbindende sukkermolekylet hyaluronsyre. Dette gjør at de øker volum og fylde og gir en strammere og glattere hud.

I tillegg til tradisjonelle fillere tilbyr også Restylane en serie med såkalte skinboosters som tilfører huden fuktighet og glød fra innsiden. Kurer med skinboosters resulteter i en hudforyngende effekt.

Leppeforstørrelse med Restylane

Som følge av sin sentrale plassering i ansiktet får leppene naturlig nok mye oppmerksomhet. Myke, fyldige lepper er også tradisjonelt assosiert med femininitet og fruktbarhet. Det er derfor ikke underlig at en av de viktigste bruksområdene for fillere fra Restylane er å øke volum og fylde i leppene.

Konturendringer og volumbygging i ansiktet

Etter hvert som man blir eldre opplever mange at de taper fylde og volum omkring kinnbenene og i kinnene. Dette er naturlige aldringsforandringer, men mange ønsker likevel å reversere dem. Ved hjelp av spesielle, volumbyggende fillere fra Restylane kan det tapte volumet gjenvinnes.

Andre er født med kinnbein, kinn eller hakeparti som de opplever som mindre fremtredende enn ønskelig. I slike tilfeller kan volumbyggende fillere fra Restylane være et alternativ til ansiktsoperasjoner, kinnimplantat og hakeimplantat.

Hvilke forberedelser bør du gjøre før behandlingen?

Restylane sine produkter er godkjent av FDA i USA (Food and Drug Administration), dette betyr at man har gjennomført grundig testing på tryggheten av produktene, og at man har undersøkt om behandlingen gir resultater som lovet.

Du trenger ikke foreta deg store forberedelser før behandlingen, men enkelte ting kan det være lurt å tenke på dersom du vurderer Restylane:

Velg rett klinikk. Injeksjoner under huden krever at helsepersonellet har korrekt utdannelse og tilstrekkelig erfaring innen metoden. I Norge er det først og fremst leger og kosmetiske sykepleier som utfører behandlinger med Restylane. Aller helst bør du gjøre litt research på forhånd for å være sikker på at klinikken du velger behandling hos har tilstrekkelig erfaring og godt omdømme. Da kan du samtidig være sikker på at innholdet i sprøytene er det samme som de lover og ikke et jukseprodukt. Restylane krever sertifisering av hver enkelt behandler som skal benytte produktene deres, du kan derfor be om å få se ID-kortet om du er i tvil om klinikkens kvaliteter.

Dropp sminken. Det anbefales at du ikke benytter sminke på behandlingsdagen. Sminke kan vanskeliggjøre vurderingen som gjøres av helsepersonellet før og under injeksjonene.

Ikke alle egner seg til behandling med fillere. Dersom du har noen av sykdommene eller tilstandene under anbefales det at du diskuterer behandlingsmulighetene med egen lege eller med legen tilknyttet klinikken:

 • Arrdannelse. Dersom du har en hud som er disponert for å lage kraftige arr (hypertrofiske arr og keloid) bør du trolig avstå fra behandlingen.
 • Gravide og ammende. Kvinner som ammer eller er gravide bør som hovedregel ikke behandles.
 • Betennelse og infeksjon. Dersom du har betennelsestilstander eller infeksjon i huden, bør disse kureres før behandlingen.
 • Blodfortynnende medisiner. Dersom du bruker blodfortynnende medisiner øker risikoen for blødning under behandlingen. I så fall må du diskutere med legen om du kan avstå fra disse medisinene i forbindelse med injeksjonene, eller om du bør benytte deg av andre kosmetiske behandlingsalternativer.
 • Allergi. Risikoen for allergiske reaksjoner som følge av behandling med Restylane er svært lav. Dersom du derimot vet at du er allergisk mot noen av ingrediensene bør du selvsagt avstå fra behandlingen.
(Litteratur)

Hvordan foregår behandlingen med Restylane?

Dersom det er din første behandling bør du gjennomføre konsultasjon med kosmetisk sykepleier og eller ansvarlig lege. Dette er viktig for å kartlegge dine ønsker og behov, og for å vurdere om det finnes noen årsaker til at du ikke burde gjennomføre terapien. Det finnes en rekke Restylane produkter. Basert på hvilke ønsker du har, vil terapeuten velge ut det eller de produktene som er best egnet for deg.

Selve behandlingsprosedyren utføres ofte av kosmetisk sykepleier. Skjønnhetsproduktene sprøytes inn gjennom huden via svært tynne nåler. Avhengig av hvilke produkter som benyttes vil terapeuten plassere filleren like under huden eller mer i dypet. I noen tilfeller vil behandleren smøre lokalbedøvende kremer i hudområdet i forkant. I tillegg inneholder faktisk enkelte av sprøytene også bedøvelsesmiddel. Samlet gjør dette at de aller fleste tolererer sprøytestikkene svært godt.

Konsultasjonstiden varierer fra et par minutter til over en halv time. Hvor lang tid du må sette av er først og fremst avhengig av hvor stor del av huden din som skal behandles.

Hvor raskt kan man se resultatet?

Effekten av Restylane kan ses straks etter behandlingen. Hyaluronsyren plasseres i vevet under huden. Gjerne vil terapeuten massere huden for å få en optimal og jevn fordeling. Du vil straks se at huden blir glattere samtidig som rynker og furer blir mindre fremtredende.

Siden mange opplever noe hevelse og misfarging av huden de første dagene etter behandlingen, tar det gjerne inntil 1-2 uker før det endelige resultatet er klart.

Hvor lang er nedetiden?

Injeksjon med Restylane gjøres med svært tynne nåler, påvirkningen av huden og vevet under er derfor minimal. Generelt er derfor den såkalte nedetiden (tiden før du kan gjennoppta daglige aktiviteter) lav etter behandling med Restylane. Du kan i prinsippet gå på jobb eller fortsette med andre daglige aktiviteter rett etter prosedyren.

Det er derimot ikke uvanlig at du kan utvikle litt hevelse, rødme og enkelte små blodutredelser i huden de første dagene etter behandlingen. Man anbefaler derfor vanligvis at du ikke planlegger injeksjonsbehandling få dager før du skal delta på en spesiell anledning eller lignende der du ønsker å se best mulig ut. Hevelsen og de små blødningene i huden forsvinner av seg selv innen et par dager.

(Tjenester / behandlinger)

Hvilke bivirkninger kan du få av Restylane?

Restylane er FDA godkjent og er brukt på mange pasienter i mange år. Det er altså dokumentert at behandling er trygg med svært lav risiko for alvorlige bivirkninger. Ingen behandling er derimot fullstendig uten risiko. Dersom du vurderer Restylane kan det være nyttig å vite om hvilke bivirkninger som kan forekomme:

 • Ubehag under behandlingen. Innholdet i Restylane sprøytene er svært tyntflytende, dette gjør at terapeuten kan bruke veldig tynne nåler under injeksjonen. Dette er bra for deg siden tynnere nåler naturlig nok gir mindre smerter. I tillegg inneholder også flere av produktene fra Restylane lokalbedøvelse, dette gjør at du får en nærmest umiddelbar bedøvende effekt. De fleste tåler derfor prosedyren helt fint uten større ubehag eller smerter.
 • Allergi. Siden hovedinnholdet i skjønnhetsproduktene fra Restylane er hyaluronsyre som er svært lik den som allerede finnes i kroppen din, er risiko for allergiske reaksjoner svært lav.
 • Hevelse og misfarging i huden. De første par dagene etter behandlingen kan det oppstå hevelse, rødme og småblødninger i huden hvor innstikkene har funnet sted. Dette er derimot et midlertidig fenomen som går tilbake av seg selv.
 • Dårlig fordeling av filler. I noen tilfeller kan det være at filleren umiddelbart ikke plasserer seg jevnt i hele området som er behandlet. I så fall kan terapeuten foreta en ny vurdering av deg og massere produktene i korrekt posisjon.

Hvor lenge vedvarer behandlingsresultatet?

Ulike typer fillere tas opp av kroppen i ulik hastighet. Hovedinnholdet i Restylane er naturlig forekommende hyaluronsyre som brytes ned av kroppen. Varigheten av Restylane er derfor ikke permanent, men likevel langvarig. I gjennomsnitt vedvarer resultatet ca. 6-12 måneder, noe varierende avhengig av hvilket produkt du benytter. Generelt kan man si at produktene som inneholder større molekyler varer lengre enn de som inneholder mindre molekyler.

Hvem kan utføre behandlingen?

Restylane er klare på at kun spesielt trenede helsepersonell har tillatelse til å behandle deg med deres produkter. Derfor tillates kun leger, tannleger og sykepleiere å behandle deg med deres produkter. Sykepleierne trenger delegering av ansvaret fra ansvarlig lege.

Alle behandlere må autoriseres av Restylane. Autoriserte behandlere får et gyldig ID-kort som må fornyes hvert år. Dette strenge regimet sikrer deg at du behandles av kvalifisert helsepersonell og at du faktisk får behandling med "ekte" Restylane og ikke et annet produkt!

Fordeler med Restylane og andre fillere

Restylane har over flere tiår vært et av de mest dominerende skjønnhetsproduktene som baserer seg på injeksjoner og fillere. Dette skyldes først og fremst at de har levert sikre produkter med god effekt. Noen av de viktigste fordelene med skjønnhetsbehandlinger fra Restylane ser du under:

 • Behandlingen gir en umiddelbar og tydelig effekt mot aldringsforandringer i huden
 • Produktene injiseres i små doser over flere omganger, man kan derfor justere behandlingen gradvis til ønsket resultat
 • Effekten av Restylane er relativt langvarig (6-12 måneder), men ikke permanent. Dette er en fordel dersom man er misfornøyd med resultatet eller ønsker et annet resultat
 • Behandlingen er rask, har få bivirkninger og gir minimalt ubehag

Hvilke skjønnhetsprodukter fra Restylane kan du velge mellom?

Restylane er en serie med kosmetiske produkter med ulike egenskaper som utfyller hverandre. Dette gjør at du og terapeuten kan finne et produkt som er optimalt for dine ønsker og dine behov.

De mest populære produktene i Restylane serien er:

Restylane

Restylane inneholder gelepartikler i middels stor størrelse. Dette gjør at produktet er allsidig og kan benyttes mot middels store rynker og furer i huden i tillegg til å gi leppene større volum og fylde.

(Tjenester / behandlinger)

Restylane Sub-Q

Restylane Sub-Q er det produktet i Restylane serien som inneholder de aller største gelepartiklene. Sub-Q er derfor aller best egnet til å erstatte tapt volum i ansiktet, og til å endre ansiktskonturer omkring kinnbein og hake.

(Tjenester / behandlinger)

Restylane Perlane

Restylane Perlane inneholder gele med relativt store gelepartikler. Dette gjør at Perlane er spesielt godt egnet til å glatte ut de litt større rynkene og linjene i huden. Perlane benyttes også til å gi leppeforstørrelse.

(Tjenester / behandlinger)

Restylane Touch

Restyane Touch er den filleren i Restylane serien som inneholder de minste og mest finkornede gelepartiklene. Touch er derfor godt egnet til såkalte "Touch ups" eller finjusteringer, og til presis behandling av de minste linjene i huden.

Restylane Kysse og Restylane Lip Volume

Restylane Kysse (tidligere Emervel Lips) og Lip Volume er deisignet til å kunne gi deg myke og mer markete lepper, og store lepper med økt volum.

Restylane Skinbooster

Skinbooster er en behandlingsserie som skiller seg fra de øvrige skjønnhetsproduktene i Restylane serien. Den karakteriseres gjerne ikke som en klassisk filler, men tar sikte på å erstatte hyaluronsyren under huden som gradvis tapes i forbindelse med aldringsprosessen. Hensikten er å tilføre huden fuktighet innenfra og slik gi en hudforyngende effekt.

Restylane Skinbooster kan benyttes både av kvinner og menn og er egnet til behandling av:

 • Ansikt
 • Lepper
 • Hals
 • Hender
 • Utringning

Skinbooster serien består i hovedsak av Restylane Vital og Restylane Vital Light. Restylane Vital er spesialdesignet til behandling av moden og solskadet hud, mens Restylane Vital Light egner seg aller best som en forebyggende behandling hos yngre personer.

Ofte gis Restylane Vital og Vital light i behandlingsserier bestående av 3 separate kurer med 2 - 4 ukers mellomrom mellom. Produktene benyttes altså som en hudforyngende kur.

(Tjenester / behandlinger)

Utbredelse av Restylane og andre kosmetiske behandlinger

Det er vært en nærmest eksplosiv økning i bruk av kosmetiske skjønnhetsbehandlinger i USA, i vesten og i Norge de siste årene. Den aller største veksten har man sett innen bruk av såkalte ikke kirurgiske-behandlinger.

De mest populære skjønnhetsbehandlingene er injeksjon med fillere som Restylane, hårfjerning, skin resurfacing og Botox. Mange kombinerer disse behandlingene, spesielt er det vanlig å kombinere behandling med fillere med Botox for best mulig resultat.

Mer informasjon om Restylane kan du se på Restylane Norge.

ANNONSE