ANNONSE

Øyelokkoperasjon

Øyelokkoperasjon er en behandling for tunge øyelokk og poser under øynene.

Inngrepet behandler enten øvre øyelokk, nedre øyelokk eller begge. Øyelokksoperasjon gjøres oftest av kosmetiske årasker. Resultatet av behandlingen er et yngre utseende og et mer opplagt blikk.

Øyelokkoperasjon
Illustrasjon: Øyelokkoperasjon
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Øyelokkoperasjon»

Hva er øyelokkoperasjon?

Øyelokkoperasjon er inngrep som utføres for å motvirke aldersforandringer omkring øyelokkene slik som tunge øyelokk og poser under øynene.

Etter hvert som du blir eldre vil hud og bindevev omkring øyelokkene tape elastisitet og styrke. Som et resultat av dette vil det oppstå et overskudd av hud og fettvev gjør at øyelokkene blir tunge eller hengende. I tillegg til at disse endringene gjør at du ser eldre og mindre opplagt ut, kan de i noen tilfeller redusere synsfeltet ditt.

Under øyelokkoperasjonen vil kirurgen fjerne overflødig hud, fettvev og eventuelt muskulatur fra øyelokkene. I noen tilfeller kombineres inngrepet med laserbehandling for optimalt kosmetisk resultat. Effekten av operasjonen er at alderstegnene reverseres og du ser yngre og mer opplagt ut. I tillegg vil øyelokksoperasjonen korrigere eventuelle synsutfall som følge av tunge øyelokk. Operasjonen gjøres poliklinisk, det vil si at du kan reise hjem allerede samme dag.

Hvorfor operasjon ved tunge øyelokk og poser under øynene?

De vanligste årsakene til øyelokkoperasjon er:

 • Tunge øyelokk
 • Poser under øynene
 • Overskudd av hud på øvre øyelokkene som reduserer synsfeltet
 • Overskudd av hud på nedre øyelokkene

Øyelokkoperasjon utføres aller oftest av kosmetiske årsaker. Øynene er kontinuerlig eksponert for omgivelsene og er sentrale i all nærmest kommunikasjon med omverdenen. Aldersforandringer som hengende øyelokk og poser under øynene kan gjøre at du ser eldre ut enn du føler deg, og har samtidig en tendens til å gjøre at du kan se trøtt og uopplagt ut.

Ved betydelig overskuddshud på øvre øyelokk kan hudfolden faktisk henge ned over øvre del av synsfeltet, spesielt når du skal se oppover. Dersom du har nedsatt syn som følge av tunge øyelokk, kan du få dekket øyelokkoperasjon av det offentlige helsevesenet, i så fall betaler du kun en mindre egenandel.

Tunge øyelokk

Den vanligste årsaken til tunge øyelokk er endringer som oppstår naturlig etter hvert som du blir eldre. Huden og bindevevet mister noe av sin elastisitet. Etter hvert vil det utvikle seg et overskudd av hud og fettvev som gjør at øyelokket får en mer hengende form som gjerne kalles for tunge øyelokk.

Hos enkelte er årsaken til tunge øyelokk ikke aldersforandringer og overskudd av hud, men en svakhet i muskulaturen som normalt løfter øyelokket. Denne tilstanden kalles for ptose på fagspråket. Behandling av tunge øyelokk som skyldes ptose er litt mer omfattende enn dersom tilstanden skyldes vanlige aldersforandringer.

Aldersforandringene oppstår selvsagt ikke bare på øyelokkene, men også på øvrige deler av ansiktet og kroppen. Ofte ser man at overskuddshud i pannen i større eller mindre grad trekkes ned mot øyelokkene og bidrar til tunge øyelokk. I noen tilfeller kan det derfor være mer hensiktsmessig å utføre et panneløft, eventuelt panneløft i kombinasjon med øyelokksoperasjon, dersom du plages av tunge øyelokk.

Poser under øynene

Poser under øynene oppstår naturlig etter som vi blir eldre. Disse "posene" består av overskudd av hud og fettvev som trekkes ned av tyngdekraften og legger seg på de nedre øyelokkene. Poser under øynene gir aldri noen påvirkning av synsfeltet, men kan gjøre at du ser eldre ut og ikke minst at du fremstår trøttere og mindre opplagt enn du føler deg. Mange velger derfor å fjerne disse alderstegnene av kosmetiske årsaker.

Andre inngrep som ofte gjøres samtidig med øyelokkoperasjon

Øyelokkoperasjon er en effektiv behandling for å motvirke aldersendringer på øyelokkene. Resultatet er et yngre utseende og et mer opplagt blikk.

Ofte vil overskuddshud fra pannen over øyelokkene kunne bidra til overskuddshud og tunge øyelokk. Mange utfører derfor panneløft i kombinasjon med operasjon på øvre øyelokk.

Selv om øyelokkoperasjon har en god effekt på aldersendringer i selve øyelokkene, er det ikke en behandling som retter seg mot rynker omkring øyelokkene (slik som kråkeføtter) eller i ansiktet ellers. For optimalt kosmetisk resultat kan tilleggsbehandling med laser, Botox, fillere og ansiktsløft være nyttig.

Hvem egner seg for øyelokkoperasjon?

Dersom du har poser under øynene, tunge øyelokk eller opplever at øyelokkene gjør at du ser eldre eller mindre opplagt ut, kan du være en god kandidat for øyelokkoperasjon. Det samme gjelder dersom overskuddshud fra øvre øyelokk blokkerer synsfeltet ditt.

Dersom du først og fremst er plaget med tunge øyelokk eller overskuddshud på øvre øyelokk, kan øvre øyelokkoperasjon eller øvre øyelokksplastikk være det mest egnede inngrepet. Dersom du først og fremst er plaget med poser under øyenene, kan det være at det er tilstrekkelig med nedre øyelokksoperasjon eller nedre øyelokksplastikk. Ofte vil du oppnå best resultat ved å kombinere både øvre og nedre øyelokksoperasjon i samme seanse.

Spesielt kan du være en god kandidat for øyelokkoperasjon dersom du:

 • Er plaget med tunge øyelokk eller poser under øynene.
 • Er plaget med overskuddshud på øvre øyelokk, nedre øyelokk eller begge.
 • Har god helse. Det er en fordel at du ikke har kronsisk sykdom som diabetes eller hjerte og karsykdom, siden kronisk sykdom kan øke risikoen for komplikasjoner.
 • Ikke røyker. Røyking forsinker tilhelingen etter operasjonen og øker risikoen for komplikasjoner. I tillegg fremskynder røyking aldersendringer i huden og vil slik kunne gjøre at effekten av øyelokksoperasjonen blir kortere.
(Tjenester / behandlinger)

Før øyelokksoperasjon

Før behandlingen skal du undersøkes av plastikkirurg eller av øyelegen som eventuelt skal operere deg. Legen vil spesielt vurdere:

 • Din generelle helse. Legen vil være interessert i å samle informasjon om din generelle helse for å finne ut om du er egnet til øyelokksoperasjon, eller som du har sykdommer eller plager som gjør at du ikke tåler å gjennomgå operasjonen.
 • Undersøke øyet ditt. Legen vil foreta en undersøkelse av øyet ditt, blant annet for å avklare om synsfeltet ditt er påvirket.
 • Avklare forventninger. Det er viktig at du har en god kommunikasjon med kirurgen som skal operere deg. Slik vil kirurgen få et godt innblikk i dine ønsker, og du vil få detaljert informasjon fra kirurgen om hvilke forventninger som er realistiske å ha til behandlingen.
 • Andre forberedelser. Dersom du røyker, bør du kutte røyken i alle fall noen uker før operasjonen og inntil sårene er helt tilhelet. Dersom du bruker enkelte medisiner, slik som blodfortynnende medisiner, kan det være at du skal kutte ut disse like før operasjonen. Dette må du avklare med legen som skal operere deg.
 • Praktisk informasjon. Kirugen vil gjerne gi deg praktiske råd som kan være nyttige i tiden etter operasjonen. Blant annet kan det være nyttig å ha noen til å hente deg på klinikken etter behandlingen. Gjerne vil du også trenge litt hjelp eller assistanse de første 1-2 dagene etter operasjonen.
(Tjenester / behandlinger)

Hvordan utføres øyelokksoperasjon?

Hvordan øyelokkoperasjon utføres av avhengig av om du har tunge øyelokk, poser under øyenene eller en kombinasjon. Avhengig av hvilke øyelokk som skal behandles, deler man plastisk kirurgi på øyelokkene inn i følgende inngrep:

I tillegg kan kirurgen velge om han eller hun benytter vanlig kniv (skalpell), laser eller en kombinasjon av kniv og laser.

Øvre øyelokkoperasjon

Overskuddshud på øvre øyelokk og utvikling av tunge øyelokk er vanligere enn utvikling av plagsom overskuddshud på nedre øyelokk, øvre øyelokkoperasjon er derfor det vanligste inngrepet på øyelokkene.

Operasjonen utføres vanligvis med lokalbedøvelse, eventuelt får du litt beroligende medisiner i tillegg slik at du slapper av.

Kirurgen lager lager et diskret snitt i det øvre øyelokket. Snittet i huden dannes horsiontalt og forløper derfor i ett med linjene i øyelokket, slik blir arret godt skjult. Gjennom snittet kan kirurgen fjerne overskuddet av hud, fett og eventuelt muskulatur, og stramme opp det øvre øyelokket. Til sist lukker kirurgen såret ved hjelp av små sting.

Nedre øyelokkoperasjon

Dersom du plages av poser under øynene og overskuddshud på det nedre øyelokket, er nedre øyelokksoperasjon det mest egnede inngrepet. Ved nedre øyelokkoperasjon lager kirurgen enten et lite snitt i huden like under det nedre øyebrynet, eller like på innsiden av øyelokket. Ved å lage snittet på innsiden av øyelokket, vil arret bli helt skjult fra omgivelsene. Gjennom snittet kan kirurgen fjerne overflødig hud, fett og muskulatur. Slik strammes huden og posene under øynene forsvinner.

Øvre og nedre øyelokkoperasjon

Hos mange oppstår aldersforandringer både på øvre og nedre øyelokk. Dersom du er plaget av både tunge øyelokk og poser under øynene, kan derfor operasjon av både øvre og nedre øyelokk i samme seanse gi det beste resultatet.

Ved operasjon av både øvre og nedre øyelokk vil kirurgen gjerne starte med å behandle de øvre øyelokkene først. Inngrepet tar naturlig nok noe lengre tid, vanligvis ca. 2 timer.

Laserbehandling av øyelokk

Øyelokksoperasjon kan utføres med kniv, med laser eller med en kombinasjon av laser og kniv. I mange tilfeller vil operasjonsresultatet bli like bra enten kirurgen benyter laser eller kniv under inngrepet.

Ved å kombinere vanlig øyelokkoperasjon med laser skin resurfacing, kan laseren bidra til å fjerne rynker og linjer i huden som ikke forsvinner under operasjonen. Slik kan det endelige kosmetiske resultatet bli penere enn dersom man kun benytter kniv.

Etter øyelokkoperasjon

Øyelokkoperasjon er normalt en relativt liten operasjon som oftest gjøres i lokalbedøvelse. Etter operasjonen vil du observeres på klinikken inntil bedøvelsen er gått ut av kroppen. Etter et par timer er det derimot vanlig at du kan reise hjem.

 • De første 1-2 dagene vil du kunne oppleve hevelse og noe ubehag omkring øyelokkene. De fleste blir derimot kvitt ubehaget ved hjelp av lette smertestillende medisiner som paracetamol.
 • Stingene fjernes normalt etter 3-7 dager.
 • Etter 1 uke er det vanlig at du kan gjenoppta normal fysisk aktivitet.
 • Etter 1-2 uker vil det meste av hevelsen og blåmerkene omkring øyelokkene være gått tilbake.

Det er viktig at du følger rådene fra kirurgen som opererte deg, slik legger du til rette for et bra operasjonsresultat og reduserer samtidig risikoen for komplikasjoner. Vanlige råd og tips etter øyelokkoperasjoner inkluderer:

 • Nedkjøling. Nedkjøling av øyelokkene med is reduserer hevelsen og ubehaget omkring øynene. Vanligvis anbefales nedkjøling i 10 minutter flere ganger daglig. Pass på å legge tøy mellom isen og huden for å unngå frostskade.
 • Hold hodet høyt. Ved å holde hodet høyt unngår du at det oppstår unødig hevelse i operasjonsområdet. Spesielt er det viktig at du ligger med hodet høyt når du sover.
 • Unngå hard fysisk aktivitet. Du bør unngå trening og hard fysisk aktivitet første uken etter operasjonen.
 • Ikke gni deg i øynene. Dersom du gnir deg i øynene, risikerer du å skade stingene i huden og kan slå opp såret.
 • Ikke benytt linser. De første 2 ukene etter operasjonen skal du vanligvis ikke benytte kontaktlinser.
 • Rengjør øyelokkene. Du vil gjerne anbefales å rengjøre øyelokkene forsiktig med spesielle øyedråper.
 • Unngå røyking. Røyking forsinker tilhelingen og øker risikoen for komplikasjoner, det er derfor svært viktig at du ikke røyker inntil sårene er helt tilhelet.
 • Bruk solbriller. Du bør beskytte arrene i huden mot sol den første tiden, slik reduserer du risikoen for at arrene blir godt synlige.
(Tjenester / behandlinger)

Resultatet etter øyelokkoperasjon

De første ukene etter operasjonen er det vanlig med litt misfarging og hevelse på øyelokkene. Etter et par uker forsvinner gjerne både hevelsen og blåmerkene og øyelokkene vil fremstå yngre og med strammere og glattere hud. Resultatet er et mer våkent blikk og mer ungdommelig preg. De aller fleste er derfor svært godt fornøyd med resultatet etter øyelokkoperasjon.

(Tjenester / behandlinger)

Hvor lenge varer effekten av øyelokkoperasjon?

Huden og fettvevet som fjernes i forbindelse med øyelokkoperasjonen kommer ikke tilbake. På mange måter stilles derfor aldringsklokken til øyelokkene tilbake. Likevel vil selv øyelokk som er opererte oppleve videre aldersforandringer etter som tiden går. Operasjon på øvre øyelokk må ofte gjentas etter ca. 5-7 år dersom man ønsker å ivareta resultat. Operasjon på nedre øyelokk pleier vanligvis ikke å måtte gjentas.

Gjennom sunn livsstil, korrekt kosthold og å unngå røyking og overdreven soling, kan du redusere risikoen for tilbakefall.

(Tjenester / behandlinger)

Komplikasjoner ved øyelokkoperasjon

Det forekommer heldigvis sjelden komplikasjoner i forbindelse med øyelokkoperasjon. Inngen inngrep er derimot helt uten risiko. Komplikasjoner som kan inntreffe i forbindelse med øyelokkoperasjon inkluderer:

Som ved alle kirurgiske inngrep finnes det også en lav risiko for blødning, infeksjon, blodpropp og allergisk reaksjon på bedøvelsen.

Kan du få dekket utgiftene til øyelokkoperasjon av staten?

Mange opplever at hengende overskuddshud kommer i veien for synsfeltet. I slike tilfeller kan du få dekket utgifter til operasjonen, dersom du har henvisning fra lege og blir behandlet på klinikk med offentlig avtale (refusjon). Du betaler i så fall bare egenandel.

Dersom du behandles ved en institusjon uten offentlig avtale, eller dersom du velger å gjennomføre øyelokkoperasjon primært på kosmetisk grunnlag, må du betale for hele operasjonen selv.

ANNONSE