ANNONSE

Rennende øyne

Rennende øyne oppstår dersom øyet produserer for mye tårer eller dersom tårene ikke renner unna som normalt.

Tilstanden rammer hyppigst personer over 60 år, men kan også ramme barn og unge voksne. Dersom du har vedvarende plager med rennende øyne, kan det være lurt å kontakte lege

Rennende øyne
Illustrasjon: Rennende øyne
Sist oppdatert: 4. Feb. 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Hva er rennende øyne?

Rennende øyne er en tilstand hvor du opplever økt tåreflod fra øynene. I noen tilfeller kan tårmengden våre så stor at det regelrett drypper fra øynene.

I all hovedsak skyldes rennende øyne enten for stor tåreproduksjon eller at drenasjen av tårevæske fra øynene via tårekanalen til nesehulen er nedsatt.

Heldigvis er tilstanden sjelden et symptom på alvorlig sykdom. Dersom du har vedvarende plager som følge av rennende øyne, eller dersom du har andre symptomer fra øynene i tillegg, slik som rødt øye, hevelse eller synsendringer, bør du kontakte lege for utredning og behandling.

Dersom rennende øyne skyldes økt tåreproduksjon, kan tilstanden oftest behandles enkelt med øyedråper, varme omslag eller i noen tilfeller med medisiner. Rennende øyne som skyldes nedsatt drenasje av tårevæske, må oftest opereres med gjennom et lite kirurgisk inngrep.

Symptomer ved rennende øyne

Det mest fremtredende symptomet ved rennende øyne er naturlig nok tårefloden.

Noe avhengig av årsaken til rennende øyne, kan du oppleve andre symptomer i tillegg:

 • Gjenklistrede og såre øyelokk
 • Kul eller hevelse på øyelokket
 • Endret eller uklart syn
 • Økt følsomhet for lys

Når bår du oppsøke lege eller optiker?

I de fleste tilfeller er det heldigvis ikke noen alvorlig bakenforliggende årsak til at du har rennende øyne. Allmennlege eller øyelegen kan derimot avklare årsaken til plagene dine og iverksette egnet behandling.

Dersom du har andre symptomer i tillegg til rennende øyne, kan det være ekstra viktig å stille en korrekt diagnose. Du bør derfor oppsøke lege dersom du har rennende øyne som påvirker deg i dagliglivet, eller dersom du også har:

 • synsendringer
 • innovervendt eller utovervendt øyelokk
 • kuler eller hevelse omkring øynene
 • rødt eller sårt øye
(Tjenester / behandlinger)

Hva er årsaken til rennende øyne?

Rennende øyne kan skyldes en rekke forskjellige årsaker, eller en kombinasjon av disse.

Generelt kan man si at rennende øyne enten skyldes at tåreproduksjonen er for stor eller at drenasjen av tårevæske ikke fungerer som den skal. Under finner du mer om de vanligste årsakene til rennende øyne.

Nedsatt produksjon av tårefilm

Litt paradoksalt er en av de aller vanligste årsakene til rennende øyne hos voksne faktisk redusert produksjon av oljefilm fra de Meibomske kjertlene på øyelokket. Funksjonen til oljefilmen er å holde på fuktigheten i øynene slik at tårevæsken ikke fordamper like raskt.

Dersom oljeproduksjonen avtar, vil det oppstå områder på øynene som ikke blir tilstrekkelig smurt og disse områdene vil derfor tørke ut raskere. De tørre områdene på øynene stimulerer til økt produksjon av tårevæske, noe som vil gjøre at du opplever overskudd av tårevæske og rennende øyne.

Produksjonen av smørende olje fra kjertlene i øyelokkene avtar ofte noe med alderen og dette er noe av årsaken til at flere eldre rammes av rennende øyne.

Tette tårekanaler

Hos små barn er den vanligste årsaken til rennende øyne at drenasjen av tårevæske fra nedre øyelokk til nesehulen ikke fungerer som den skal. Dersom tårekanalen er helt blokkert, må tilstanden korrigeres med operasjon. Dersom tårekanalen derimot bare er litt trangere enn normalt, vil tilstanden oftest utbedres av seg selv innen barnet er 1 år gammelt.

Tette tårekanaler hos voksne må ofte behandles med et lite kirurgisk inngrep.

Andre årsaker til rennende øyne

Andre årsaker til rennende øyne inkluderer:

 • Allergi. Allergi som påvirker øynene gir ofte økt tåreproduksjon og derved rennende øyne
 • Øyebetennelse. Øyebetennelse gir ofte gir økt tåreproduksjon
 • Utovervrengt øyelokk. Ved ektropion vender øyelokket mer utover fra øyet enn normalt, dette vil kunne medføre at tårvæsken ikke like lett klarer å drenere gjennom tåregangene. Resultatet blir at mer tårevæske samler seg på øyet.
 • Innovervrengt øyelokk. Ved entropion vender øyelokket innover mot øye, dette vil kunne irritere øyet og skape større tåreproduksjon
 • Hengende øyelokk. Som en del av aldringsprosessen kan det oppstå hengende hud på nedre øyelokk. Dersom øyelokket blir hengende bort fra øyeballen, vil det kunne hope seg opp med væske på øyelokket som ikke dreneres gjennom tårekanalen.
 • Blefaritt. Betennelse i øyelokkene (blefaritt) gir økt tåreproduksjon

Hvordan stilles diagnosen?

Avhengig av hva legen mistenker er årsaken til plagene dine, vil han eller hun gjennomføre spesifikke undersøkelser og tester.

Øyelege vil kunne undersøke tårekanalene dine for å se om de er åpne eller blokkerte. Dette kan legen gjøre ved hjelp av en et lite kirurgisk instrument. Alternativt kan legen plassere fargede øyedråper på øyet ditt og se om de passerer gjennom tåreveiene og inn i munnhulen. Ved denne testen kan legen samtidig vurdere hvor mye tårevæske som passerer gjennom tårekanalene.

Dersom legen har mistanke om at den økte tåreproduksjonen skyldes allergi, kan legen utføre allergitesting.

I spesielle tilfeller kan det være aktuelt med bildediagnostiske undersøkelser.

(Tjenester / behandlinger)

Hvordan behandles rennende øyne?

Langt i fra alle som har rennende øyne trenger noen spesiell behandling, men for dem som er plaget av tilstanden finnes flere behandlingsalternativer. Hvilke behandling som er best for deg kommer an på årsaken til plagene.

Øyedråper

En av de vanligste årsaken til rennende øyne er nedsatt produksjon av smørende oljevæske fra kjertlene på øyelokket. Dersom dette er årsaken til at du har rennende øyne, kan du ha nytte av behandling med smørende øyedråper. Øyedråpene vil gjøre at tårevæsken ikke fordamper like raskt fra øynene dine, og derfor medføre et naturlig fall i tåreproduksjonen.

Operasjon

Dersom årsaken er tette eller trange tårekanaler, vil ofte den beste behandlingen være å bedre passasjen av tårevæske fra øyet til nesehulen ved en liten operasjon. I noen tilfeller er det tilstrekkelig å gjøre den eksisterende tårekanalen videre, mens man i andre tilfeller må lage en ny tårekanal gjennom et litt større inngrep.

Annen behandling

Dersom årsaken til rennende øyne er allergi eller infeksjon vil behandling av utløsende årsak ofte være tilstrekkelig.

Dersom årsaken er innovervrengte eller utovervrengte øyelokk, vil et lite kirurgiske inngrep på øyelokket gjerne være den mest effektive behandlingen.

(Tjenester / behandlinger)

Mer om tåreapparatet

Tårekjertelen (glandula lacrimalis) ligger oppad i ytre øyekrok. Tårene produseres i tårekjertelen og i små kjerteler i bindehinnen (conjunktiva).

Tårene renner inn i tårepunktene og videre til tåresekken.

Fra tåresekken dreneres tårene gjennom den litt større, slimhinnekledde tårekanalen til nesehulen, hvor tårene tømmes.

(Tjenester / behandlinger)
ANNONSE