ANNONSE

Tørre øyne

Tørre øyne skyldes for liten tåreproduksjon eller at tårene fordamper raskere enn normalt.

Tilstanden er svært vanlig og ofte kronisk, men de fleste kan avhjelpe plagene med enkle livsstilsendringer og kunstig tårevæske.

Tørre øyne
Illustrasjon: Tørre øyne
Sist oppdatert: 3. Feb. 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Hva er tørre øyne?

Tørre øyne eller keratoconjunctivitis sicca er en tilstand som skyldes for lite tårevæske eller feil sammensetning av tårevæsken. Svært mange plages av tørre øyne, spesielt i den litt eldre delen av befolkningen.

Konsekvensen kan være alt fra lavgradig, men konstant irritasjon eller tørrhetsfølelse i øynene, til betydelig betennelse og til og med arrdannelse på overflaten av øyet (hornhinnen).

I tillegg til følelsen av tørre øyne, er vanlige symptomer følelse av rusk i øynene og at øynene klistrer seg sammen om morgenen. Typisk kan symptomene forverre seg dersom du er ute og flyr, sitter i et rom med aircondition eller etter at du har jobbet foran datamaskinen i flere timer. Vanligvis rammes begge øyne.

Diagnosen tørre øyne stilles hos allmennlege eller optiker, men undersøkelser og utredning hos øyelege kan ofte være nødvendig for å komme nærmere årsaken til tilstanden, og for hjelpe deg å finne den best egnede behandlingen. Dersom det ikke er mulig å kurere den utløsende årsaken, vil øyelegen anbefale behandlingsmetoder som reduserer plagene dine. Spesielt vil egenbehandling, kunstig tårevæske, ulike reseptbelagte øyedråper og tåreplugger kunne gjøre symptomene mindre uttalte.

(Tjenester / behandlinger)

Symptomer på tørre øyne

Tørre øyne er en tilstand som vanligvis rammer begge øynene. Mange som har tørre øyne opplever enkelt og greit at øynene føles tørre. Andre vanlige symptomer ved tørre øyne inkluderer:

 • Brennende eller såre øyne
 • Kløende øyne
 • Økt tretthet i øynene
 • Røde og betente øyne
 • Økt lysfølsomhet (fotofobi)
 • Uklart syn
 • Rennende øyne
 • Andre symptomer som leddplager og tørr munn

Når er plagene ved tørrer øyne størst?

Hos de fleste vil tilstanden være kronisk vedvarende, men ofte vil symptomene forverres i enkelte situasjoner, slik som ved bruk av kontaktlinser, dersom du sitter mange timer foran pc, under flyreiser, utendørs i tørt eller vindfulle omgivelser eller inne i rom med aircondition. Dette skyldes at disse omgivelsene og aktivitetene har en tendens til å tørke ut overflaten på øynene ytterligere.

Hvorfor kan tørre øyne medføre rennende øyne?

Det kan virke litt paradoksalt at et symptom på tørre øyne kan være rennende øyne. Dette litt overraskende fenomenet oppstår fordi den uttørkede overflaten på øynene overstimulerer tåreproduksjonen som gjør øynene rennende. Disse "refleks tårene" blir derimot ikke værende lenge på øynenes overflate, men vil fordampe innen kort tid.

Tørre øyne og leddplager

Hos enkelte som rammes av tørre øyne er årsaken Sjøgrens syndrom. Sjøgrens syndrom er en sykdom hvor betennelse i kroppen ødelegger kjertlene som produserer væske og sekret. Dermed oppstår uttøring både i munnen, øynene, underlivet hos kvinner og i luftveiene. I tillegg er det vanlig å oppleve leddsmerter og nedsatt energi.

Når bør du oppsøke lege eller optiker?

Tørre øyne er en forholdsvis vanlig tilstand, spesielt i den eldre delen av befolkningen. Heldigvis skyldes tørre øyne i de fleste tilfeller ingen alvorlig bakenforliggende sykdom.

Dersom du har vedvarende plager som påvirker deg i hverdagen, eller dersom du har andre symptomer eller plager i tillegg, bør du gjerne kontakte lege for å finne årsaken og eventuelt starte behandling.

(Tjenester / behandlinger)

Hva er årsaken til tørre øyne?

For at øyet skal holde seg friskt og for at du skal kunne se normalt, er det nødvendig med en tilstrekkelig mengde korrekt sammensatt tårevæske som smører overflaten til øyet. Tårene bidrar til å fukte øynenes overflate, vaske bort støv og andre partikler og beskytte med bakterier og virus som kan skade hornhinnen (cornea).

Tårevæsken består normalt av tre hovedingredienser:

 1. Oljeholdig væske. Oljen produseres i såkalte meibombske kjertler som sitter i øyelokket.
 2. Vannaktig væske. Den vannaktige væsken produseres i tårekjertelen som ligger i utkanten av øvre øyelokk.
 3. Slimaktig væske. Den slimaktige mucus-komponenten i tårevæsken produseres av spesielle celler i konjunktiva (slimhinnen som dekker over det hvite i øyet (sclera)

Alle tre komponentene er viktig for at tårevæsken skal fungere normalt og beskytte øyets overflate. For eksempel bidrar den fettaktige oljen til å forhindrer at den vannaktige væsken i tårefilmen fordamper for raskt, mens den slimaktige delen av tårevæsken hjelper å spre tårene jevnt på hele overflaten av øynene.

Hovedårsakene til tørre øyne er at tårefilmen enten har dårlig balanse mellom de ulike ingrediensene over, eller at tårekjertelen produserer for lite væske. Det er viktig at øyelegen finner årsaken til tørre øyne, siden valg av behandling til dels vil avhenge av dette.

Hvem har økt risiko for å utvikle tørre øyne?

Ofte kan man ikke finne én enkeltårsak som forklarer hvorfor du har utviklet tørrre øyne, men det finnes flere risikofaktoreer som alene eller i kombinasjon kan utløse eller forverre tilstanden:

 • Alder. Tåreproduksjonen blir vanligvis redusert etter hvert som man blir eldre. Tørre øyne er derfor vanligere hos eldre mennesker og ses nærmest naturlig som en del av aldringsprosessen. Tilstanden er aller vanligst hos personer eldre enn 50 år.
 • Medisiner. Det er flere medisiner som kan gi tørre øyne som bivirkning. Blant disse er enkelte allergimedisiner (antihistarminer), antidepressive medisiner, betablokkere (blodtrykksmedisin), p-piller og vanndrivende medisiner.
 • Hormonelle endringer. Hormonelle endringer i forbindelse med overgangsalderen gir økt forekomst av tørre øyne hos kvinner. Dette er noe av årsaken til at tørre øyne er vanligere hos kvinner enn menn.
 • Systemsykdommer. Enkelte systemsykdommer, det vil si sykdommer som angriper flere organer i kroppen, som Sjøgrens Syndrom og leddgikt kan også gi tørre øyne.
 • Allergi. Allergi som allgergisk konjunktivitt kan gi tørre øyne.
 • Problemer med øyelokkene. Dersom øyelokkene ikke klarer å lukke seg helt sammen, kan øynene bli svært tørre og det kan oppstå sårdannelser og skader på hornhinnen.
 • Klima. Dersom man oppholder seg i et klima som er enten tørt eller varmt eller hvor det blåser mye, vil tørevæsken fordampe raskere.
 • Røyking. Røyking har en uttørrende effekt på øynene.
 • Flytur. Luften i fly er vanligvis svært tørr. Personer som reiser mye med fly er derfor ekstra disponert for å oppleve tørre øyne.
 • Aircondition. Aircondition skaper et trekk som tørker ut øynene.
 • Jobb foran datamaskin. De fleste blinker sjeldnere eller mer ufullstendig når de jobber foran en datamaskin. Over tid vil dette kunne gjøre øynene tørrere.
 • Kontaktlinser. Det er ikke dokumentert at kontaktlinser faktisk kan utløse tilstanden tørre øyne, men de fleste som rammes av tørre øyne opplever at de blir værre når de benytter kontaktlinser.

Hvordan stilles diagnosen?

Dersom du mistenker at du har tørre øyne, kan du kontakte lege eller optiker for nærmere undersøkelse. Allmennlege eller optiker kan ofte stille diagnosen, men i mange tilfeller vil det være nyttig med nærmere utredning hos øyelege for å finne årsaken og for å optimalisere behandlingen.

Lege eller optiker vil kunne utføre en rekke undersøkelser og tester for å vurdere om du har tørre øyne, hvor uttalte plager du har og hva som kan være årsaken til tilstanden.

Test av tåreproduksjonen

Schirmers test er en undersøkelse hvor legen plasserer en papirstrimmel på det nedre øyelokket ditt. Etter fem minutter kan man måle hvor mye tårevæske papirstrimmelen har fanget opp, og slik få et estimat på tåreproduksjonen din.

Test av tårekvaliteten

Ved å benytte spesielle øyedråper, kan øyelegen vurdere overflaten av øynene dine og se etter flekker på hornhinnen som er tørket ut. Slik kan legen få en oversikt over kvaliteten på tårene dine.

Ved mistanke om systemsykdommer vil man utrede disse for å finne forklaringen på tilstanden.

(Tjenester / behandlinger)

Behandling av tørre øyne

Tørre øyne er en vanlig tilstand som i seg selv i utgangspunktet ikke er veldig farlig. Dersom du har få eller ingen plager, er det derfor ikke alltid nødvendig med behandling.

Dersom du derimot er plaget av tørre øyne, finnes det flere behandlingsalterantiver. Ved milde plager vil det ofte være tilstrekkelig å benytte seg av kunstig tårevæske i form av øyedråper, gjerne i kombinasjon med enkelte livsstilsendringer som å ta hyppige pauser foran datamaskinen og unngår situasjoner eller miljøer med spesielt tørr luft.

I noen tilfeller kan man også gjøre noe med utløsende årsak, slik som å kutte ut medisiner som gir tørre øyne eller behandle tilstander i øyelokket som ektropion.

Dersom du har større plager, kan det derimot bli nødvendig med reseptbelagte medisiner, små kirurgiske inngrep og andre spesialiserte behandlinger hos øyelege. I uttalte tilfeller øker risikoen for utvikling av arrdannelser på hornhinnen, synsplager og øyeinfeksjoner. Under finner du mer om de viktigste behandlingsmetodene mot tørre øyne.

Behandling av utløsende årsak

Dersom det er en annen sykdom eller tilstand som er årsaken til tørre øyne, vil korrekt behandling av denne tilstanden ofte også avhjelpe de tørre øynene. Spesielt kan dette være en effektiv strategi dersom du får tørre øyne som følge av bivirkning av medisiner. Det samme gjelder dersom du har utovervrengt øyelokk. Tørre øyne utløst av leddgikt blir også ofte bedre ved behandling av grunnsykdommen. Dersom kronisk infeksjon med bakterier i øyelokket reduserer tårekvaliteten, kan antibiotikabehandling redusere plagene.

Kunstig tårevæske

Det finnes en rekke ulike former for kunstig tårevæske, både med og uten resept. Noen kan oppleve det som utfordrende å finne ut hvilke produkt som er best egnet for akkurat sine plager. Det som skiller de ulike tårevæskene er i all hovedsak hvor vanndige eller viskøse de er.

Øyedråper med høy vanndighet (og lav viskositet) gir ofte rask effekt på tørre øyne uten å gi synsforstyrrelser når du påfører dem. Ulemepn med vanndige øyedråper er at effekten gjerne er kortvarig, du må derfor ofte benytte dem hyppig for vedvarende effekt.

Øyedråpene med aller høyest viskositet og lavest vanndighet er mer gele-aktige i konsistensen og gir derfor en mer lengevarende fuktig av øynene. Ulempen med disse øyedråpene er at de kan forstyrre synet i flere minutter etter påføring. Slike øyedråper egner seg derfor best til bruk før du skal legge deg.

Dersom du er usikker på hvilke øyedråper som er best for deg, kan du diskuterer dette med øyelegen.

Betennelsesdempende øyedråper

De senere årene har man funnet ut at betennelse i øyet og øyelokkene er en viktig komponent i utviklingen av tørre øyne, også i tilfeller hvor du ikke selv opplever symptomer på betennelse slik som røde øyne.

I tillegg til øyedråper som inneholder den kraftige betennelsesdempende medisinen av type steroider, er det kommet nye øyedråper på markedet som også har en betennelsesdempende effekt og som reduserer plagene ved tørre øyne. Alle betennelsesdempende øyedråper er reseptbelagte.

Tåreplugger

Tåreplugger er små kunstige propper som kan plasseres i de åpningene i nedre øyelokket som drenerer tårevæsken bort fra øyet og inn i tårekanalen, tårepunktene. Behandlingen vil medføre at tårevæsken blir liggende lengre på øyet før den blir vasket bort, og kan derfor være en effektiv behandlingsmetode for dem som rammes av tørre øyne. Innsetting av tåreplugger utføres hos øyelege.

Pluggene kan fjernes ved behov, og er derfor ikke en permanent behandling. Dersom man ønsker en vedvarende reduksjon i drenasjen av tårevæske, kan tårepunktene lukkes med varme (kauterisering).

Varme omslag og massasje av øyelokket

Kjertlene som produserer fettinnholdet i tårevæsken (de meibomske kjertlene) kan i noen tilfeller tettes igjen slik at de ikke får skilt ut sekretet sitt. Spesielt ser man en økende tendens til dette hos den eldre delen av befolkningen. Tette kjertler medfører nedsatt fettinnhold i tårevæsken, noe som gjør at tårene fordamper raskere enn normalt.

Varme omslag over øyelokkene et par ganger daglig kan bidra til å åpne opp tette kjertler og frigjøre det oljeaktige innholdet som er viktig for normalt fungerende tårevæske. Lett massasje av øyeloket vil bidra til å mobilisere ut innholdet i kjertlene.

LipiFlow

LipiFlow er et spesialinstrument som varmer opp øyelokkene på samme måte som varme omslag, og som i tillegg utøver et masserende ttrykk på de meibomske kjertlene som gjør at de lettere åpnes opp igjen. Dette er spesialisert utstyr som fås hos enkelte øyeklinikker.

Spesielle kontaktlinser

Noen kan ha nytte av spesielle kontaktlinser som bidrar til å holde på fuktigheten til øyet. Disse linsene kalles for sklerale kontaktlinser eller bandasjelinser.

(Tjenester / behandlinger)

Hva kan du gjøre selv?

Dersom du lider av tørre øyne, kan du ved hjelp av enkle livsstilsendringer redusere plagene dine. Hensikten er å unngå situasjoner eller aktiviteter som tørker øynene ut raskere.

 • Unngå vind som blåser mot øynene. Hold deg unna vind fra aircondition og varmeanlegg i biler.
 • Tilfør fuktighet til luften. Spesielt om vinteren, kan en luftfukter hjemme øke luftfuktigheten og hindre at øynene tørker ut like raskt.
 • Beskyttende briller. Briller som omslutter øynene totalt kan beskytte øynene når du er utendørs i vindfullt eller tørt klima.
 • La øynene få pauser. Dersom du leser eller jobber foran datamaskinen, er det viktig å ta regelmessige pauser slik at øynene dine får hvile. Ofte glemmer man å blunke like ofte eller like fullstendig når man leser.
 • Tenk over miljøet du opphører deg i. Dersom du oppholder deg i spesielt tørre omgivelser, slik som inne i et fly eller ute i et tørt eller vindfullt klima, kan det være lurt å lukke øynene i noen minutter innimellom for å hindre at øynene tørkes ut.
 • Korrekt posisjon av dataskjermen. Dersom datamaskinen er plassert i høyde med eller ovenfor øynene, må du åpne øynene i større grad enn dersom skjermen er plassert under øyenivå. Jo mer øynene er åpne, jo raskere tørker de ut. Ved å plassere datamaskinen i underkant av øynene vil du derfor kunne motvirke uttørking av øynene.
 • Unngå røyk. Både aktiv og passiv røyking har en uttørkende effekt på øynene og bør unngås.
 • Bruk kunstig tårevæske. Kunstig tårevæske er basisbehandingen for alle med tørre øyne, og bør benyttes regelmessig. Det finnes flere kunstige tårevæsker som du kan kjøpe på apoteket uten resept.
 • God hygiene. Dersom det oppstår infeksjon i øyelokket (blefaritt), vil dette kunne gi tørre øyne. Blefaritt kan behandles med antibiotika.
(Litteratur)
ANNONSE