ANNONSE

Allergivaksine (allergisprøyte)

Allergivaksine eller allergisprøyte er en behandling som kan redusere eller kurere en allergisk sykdom.

Behandlingen kan være nyttig hos personer med allergi som har plager til tross for vanlige allergidempende medisiner.

Spesielt benyttes allergivaksinasjon ved allergi mot gress og bjørk, samt ved livstruende allergisk reaksjon mot vepsestikk og biestikk.

Allergivaksine (allergisprøyte)
Illustrasjon: Allergivaksine (allergisprøyte)
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Allergivaksine (allergisprøyte)»

Hva er allergivaksinasjon?

Allergivaksinasjon kalles også for hyposensibilisering og allergenspesifikk immunoterapi og er en behandlingsmetode hvor man venner kroppen til stoffet man er allergisk mot, slik at den allergiske reaksjonen avtar eller forsvinner helt.

Sjekk pris og ventetid for allergiutredning hos spesialist!

Hvem er egnet for behandling med allergivaksinasjon?

Allergivaksinasjon anses som en egnet behandling først og fremst hos personer med en kjent allergi hvor annen behandling ikke gir tilfredsstillende god effekt.

Generelt vil behandling av allergi inndeles i følgende behandlingsalternativer:

  1. Unngå å komme i kontakt med stoffet du er allergisk mot (allergenet)
  2. Symptomdempende medisiner slik som antihistaminer (Cyrtec etc.)
  3. Allergivaksinasjon

Dersom du ikke kan unngå å komme i kontakt med stoffet du er allergisk mot, og dersom symptomdempende medisiner ikke har god nok effekt (eller dersom du får bivirkninger av disse medisinene), vil allergivaksinasjon kunne være en god behandling.

Legen vil i tillegg vanligvis forutsette at du har hatt positivt utslag på prikktest og / eller blodprøve. Vanligvis vil man også utføre lungefunksjonstest (spirometri).

Hvem er ikke egnet for allergivaksinasjon?

  • gravide
  • personer med alvorlig astma
  • personer med alvorlig hjerte og karsykdom
(Litteratur)

Hvordan foregår behandlingen med allergisprøyte?

Allergivaksinasjon gis vanligvis av spesialister innen øre nese hals medisin, lungemedisin, hudlege og barneleger.

Behandlingen med allergisprøyte kan inndeles i to faser, en oppdoseringsfase og en vedlikeholdsfase:

  • Oppdoseringsfasen innebærer behandling en gang per uke i ca 7-9 uker. Du får da sprøytet inn en lav dose under huden med stoffet du er allergisk mot (allergenet). Hver gang vil mengden av allergenet øke, slik at kroppen din venner seg til stoffet uten at du trenger å reagere med en allergisk reaksjon.
  • I vedlikeholdsfasen vil du få en sprøyte med allergenet ca hver 6-8. uke i en periode over 3 år.

Som et alternativ til vaksinasjon med sprøyte finnes det nå en tablettbasert allergivaksinasjon som kalles Grazax. Ved behandling med Grazax tar du en tablett daglig i en periode på tre år.

(Tjenester / behandlinger)

Hvilke stoffer kan du allergivaksineres mot?

Allergivaksinasjon kan i prinsippet benyttes mot mange former for allergier.

Vanligvis benyttes behandlingen ved allergi mot bjørkepollen og gresspollen (timotei).

Hos personer som har alvorlige allergiske reaksjoner mot vepsestikk og bistikk, kalt anafylaktisk reaksjon, kan allergivaksinasjon være aktuelt. Denne vaksinasjonen utføres oftest på sykehus.

I tillegg kan allergivaksinasjon i enkelt tilfeller benyttes ved allergi mot hest, katt og hud, men dette er ofte mest aktuelt hos personer som er eksponert for disse allergenene i forbindelse med yrke, slik som hos veterinærer.

Hvilken effekt kan man forvente av allergivaksinasjon?

Allergivaksinasjon kan redusere allergiplager, redusere behovet for bruk av andre allergimedisiner og gi bedre livskvalitet for den som er rammet av allergi. I tillegg kan behandlingen redusere risikoen for utvikling av andre allergier, og for å utvikle astma hos barn som har høysnue.

Likevel vil ikke absolutt alle som behandles med allergivaksinasjon ha like god effekt av behandlingen, og det er ikke mulig å på forhånd plukke ut hvem som vil ha god effekt og hvem som vil ha mindre god effekt av allergivaksinasjonen.

ANNONSE