ANNONSE

Prikktest

En prikktest er en undersøkelse som benyttes for å finne ut om du er allergisk mot ulike stoffer (allergener). Allergenene påføres huden i små dråper, testresultatet kan leses av allerede etter 15 minutter.

Prikktest
Illustrasjon: Prikktest
Sist oppdatert: 23. Nov. 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Hva er en prikktest?

En prikktest er en undersøkelse som benyttes til å undersøke om du har allergi mot ulike stoffer.

(Litteratur)

Hvem utfører prikktest?

Prikktest kan utføres av enkelte allmennleger, men ofte henvises du til spesialist ved behov for allergiutredning med blant annet prikktest. Du henvises i så fall til hudlege, øre nese hals lege eller lungelege, som har spesialkompetanse innen utredning og behandling av allergi.

Før undersøkelsen

Det er viktigat du ikke benytter allergimedisinene dine de siste 72 timene før undersøkelsen, siden disse medisinene kan forstyrre testresultatet. Dersom du har astmamedisiner, kan disse brukes som vanlig.

Hvordan foregår undersøkelsen?

Legen eller sykepleier vil legge på små dråper som inneholder stoffene (allergenene) som du skal allergitestes for. Ved siden av hver dråpe med allergener dryppes det også en dråpe med saltvann. Saltvannsdråpen er ment som en kontroll, siden du ikke er allergisk mot saltvann.

Etter at dråpene er påført vil det stikkes et lite hull gjennom dråpene og inn i huden. Stikket er svært overfladisk og gjør sjelden vondt. Til sist må man vente i 15 minutter før testresultatene leses av. Dersom du er allergisk mot ett eller flere av stoffene vil det oppstå en hevelse på plassen hvor dråpen var påført. Legen kan slik enkelt lese av hvilke stoffer du reagerer på.

Hvor sikker er en prikktest?

Prikktesten har såkalt høy negativ predikativ verdi, det vil si at dersom testen ikke slår ut mot et stoff er det svært usannsynlig at du er allergisk mot dette stoffet.

Prikktesten har derimot ikke like høy positiv predikativ verdi, det vil si at selv om prikktesten viser utslag mot et stoff, så betyr det ikke at du opplever noen allergisk reaksjon når du kommer i kontakt med stoffet i hverdagen. Det er altså ikke sikkert at du oppfatter deg som allergisk mot alle stoffene som gir utslag på prikktesten.

Jo større hevelse som oppstår omkring dråpen, jo mer sannsynlig er det derimot at du er allergisk mot stoffet i dråpen (bjørk, midd etc).

ANNONSE