ANNONSE

Laseroperasjon øye

Laseroperasjon av øyet er en sikker og effektiv behandling av brytningsfeil som nærsynthet, langsynthet og skjeve hornhinner.

De aller fleste som behandles er godt fornøyd med operasjonen og blir mer eller mindre brillefri etter inngrepet.

Laseroperasjon øye
Illustrasjon: Laseroperasjon øye
Sist oppdatert: 16. Jun. 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Laseroperasjon øye»

Hva er laseroperasjon av øye?

For at vi skal se omverdenen i skarpe og klare bilder er det nødvendig at lyset som kommer inn i øyet fokuseres og samles i ett punkt på netthinnen bakerst i øyet. Denne fokuseringen eller brytningen utføres i hovedsak av hornhinnen og øyelinsen. Hornhinnen eller cornea er den gjennomsiktige kuppelformede hinnen ytterst på øyet og står for omtrent 2/3 av fokuseringen, mens øyelinsen som ligger bak pupillen står for resten.

Dersom lyset brytes for mye, for lite eller brytes skjevt, oppstår henholdsvis nærsynthet, langsynthet og skjeve hornhinner. Brytningsfeilen medfører at lyset ikke samles i ett punkt på netthinnen og resultatet er uskarpt syn.

Laseroperasjon av øyet er en form for øyeoperasjon som utføres for å korrigere brytningsfeil som gjør at du er avhengig av briller eller kontaktlinser i hverdagen. Laseroperasjonen kan behandle de aller fleste former for brytningsfeil, så lenge brytningsfeilen ikke er alt for kraftig eller du har andre øyesykdommer i tillegg.

Selve laseroperasjonen av øyet tar vanligvis bare noen få minutter å utføre og du kan reise hjem samme dag. Ved den vanligste laseroperasjonen (LASIK) vil du oppnå godt syn innen 24 timer og du kan vanligvis gå på jobb allerede dagen etter.

Over 95 % av de som gjennomgår laseroperasjon for å korrigere brytningsfeil er fornøyd med behandlingsresultatet og over 90 % blir mer eller mindre brillefri.

(Tjenester / behandlinger)

Hvorfor laseroperasjon av øyet?

Gjennom laserkirurgi endrer øyelegen i hvor stor grad den ytterste hinnen på øyet ditt, hornhinnen, bryter lyset som passerer inn mot netthinnen (retina). Slik kan legen oppheve eventuelle brytningsfeil. I mange tilfeller trenger du ikke benytte briller etter behandling med laseroperasjon.

Laseroperasjon av øyet kan korrigere de fleste former for brytningsfeil, inkludert:

 • Nærsynthet. Dersom du er nærsynt, ser du godt på nært hold, men mindre godt på lengre avstand. Redusert skarpsyn ved nærsynthet skyldes at lyset som kommer inn i øyet brytes for mye og derfor samles i et punkt like foran netthinnen. Ved laseroperasjon for korringering av nærsynthet vil øyelegen redusere brytningsgraden i hornhinnen slik at lyset fokuseres i ett punkt på netthinnen etter operasjonen. Hensikten med behandlingen er at du skal kunne se skarpe og klare bilder av objekter uavhengig av om de er nærme deg eller lengre unna.
 • Langsynthet. Dersom du er langsynt, ser du godt på langt hold, men ikke så godt på kortere avstand. Dette skyldes at lyset som kommer inn i øyet brytes for lite og derfor samles i et punkt like bak netthinnen. Ved laseroperasjon av langsynte vil øyelegen øke brytningsgraden i hornhinnen slik at lyset samles i ett punkt på netthinnen etter operasjonen.
 • Skjeve hornhinner. Skjeve hornhinner eller astigmatisme er en tilstand hvor krummingen i hornhinnen er ujevn. Tilstanden medfører at lyset som kommer inn i øyet brytes i ulik grad og det kan derfor oppstå uskarpheter i synsfeltet. Ved laseroperasjon av skjeve hornhinner vil øyelegen korrigere ujevnhetene i hornhinnen. Korrigering av skjeve hornhinner kan gjøres alene, eller i kombinasjon med behandling av nærsynthet eller langsynthet.
 • Alderssyn. Alderssyn er en form for langsynthet som gjerne oppstår fra 40 års alder. Tilstanden skyldes at øyelinsen blir mindre elastisk og derfor ikke klarer å bryte lyset like mye som tidligere.

Laseroperasjon egner seg generelt til behandling av lette til moderate synsforstyrrelser. Ved spesielt uttalt nærsynthet, langsynthet eller skjeve hornhinner vil det ofte være mer hensiktmessig med andre former for øyeoperasjon, slik som ICL og RLE.

Hvem egner seg ikke for laseroperasjon?

Laseroperasjon av øyet er en effektiv og trygg behandling som gir godt resultat hos de aller fleste. Dette forutsetter derimot at øyelgen kun velger å behandle de som man kan forvente vil oppleve et bra resultat og samtidig har lav risiko for komplikasjoner.

Generelt anbefales laseroperasjon IKKE dersom du:

 • Er under 18 år gammel
 • Har endret synsstyrke de siste 2 årene
 • Har andre øyesykdommer
 • Har diabetes
 • Har spesielt tynn eller ujevn hornhinne
 • Har svært store brytningsfeil (mer enn -10 eller + 4)
 • Har andre sykdommer som nedsatt immunforsvar eller autoimmune tilstander som leddgikt
 • Er gravid
 • I utgangspunktet har ganske godt syn

Forundersøkelse før operasjonen

Før enhver øyeoperasjon, enten det er laseroperasjon eller linseoperasjon, er det nødvendig at du gjennomgår en full øyeundersøkelse eller såkalt forundersøkelse hos øyelegen som skal behandle deg. Hensikten med forundersøkelsen er å finne ut om du egner deg til øyeoperasjon, og hvilket type inngrep som eventuelt er best for deg og dine øyne.

Øyelegen vil være interessert i å vite om du har sykdommer fra tidligere, og spesielt om du har sykdommer eller plager fra øynene. Øyelegen vil så foreta en test av synsstyrken din, for å finne ut hvor alvorlig synsfeilen din er.

Deretter vil legen foreta en grundig øyeundersøkelse hvor han eller hun blant annet ønsker å utelukke tilstandre som infeksjon, betennelse, tørre øyne, store pupiller, høyt trykk (grønn stær) og andre sykdommer.

Dersom man planlegger laseroperasjon av hornhinnen, vil det foretas en grundig kartlegging av formen på hornhinnen. Hornhinnens form, tykkelse, kontur og eventuelle uregelmessigheter vil vurderes, slik at øyelegen best mulig kan planlegge operasjonen.

Etter at forundersøkelsen er avsluttet, vil øyelegen informere deg om du egner deg til linseoperasjon eller laseroperasjon, eller om det er andre behandlingsalternativer som er bedre for deg.

(Tjenester / behandlinger)

Hvordan foregår laseroperasjon av øyet?

Det finnes en rekke ulike typer laseroperasjoner som utføres får å korrigere brytningsfeil. Grovt sett kan man dele operasjonene inn i to hovedgruper; overflatebehandling av hornhinnen og dypere behandling av hornhinnen. Det endelige resultatet er vist å være mer eller mindre helt likt, så lenge øyelegen velger en metode som er egnet for dine øyne og dine brytningsfeil.

Ved såkalt overflatebehandling utføres endringene av brytningsgraden i hornhinnen i det ytterste laget av hornhinnen. Dette var den første typen laseroperasjon av øyet som kom på markedet, men benyttes fremdeles i dag med god effekt. Spesielt er behandlingen nyttig dersom du har spesielt tynn hornhinne eller dersom du har store synsfeil. De vanligste overflatebehandlingene er PRK og LASEK.

Den vanligste operasjonsmetoden i dag er derimot såkalt dypere behandling eller LASIK. Ved LASIK endrer øyelegen brytningsgraden gjennom å korrigere en dypere del av hornhinnen. Fordelen med LASIK fremfor overflatebehandling er at tilhelingstiden er kortere, du kan gjerne på jobb allerede dagen etter. Kortere tilhelingstid innebærer også mindre smerter og ubehag de første dagene etter operasjonen.

Rask og smertefri behandling

Laseroperasjon av øyet er en rask og smertefri behandling. Hele prosedyren er vanligvis over innen 30 minutter eller kortere. Du ligger på en benk eller bakoverlent stor under inngrepet. Dersom du er urolig, kan det være at du får avslappende medisiner på forhånd. Før operasjonen starter, vil øyelegen dryppe bedøvende øyedråper på øynene dine, slik at du ikke kjenner noe ubehag eller smerter under inngrepet.

Ved LASIK vil øyelegen starte med å løfte en liten flik av det ytterste hornhinnelaget (epitelet) ved hjelp av laser eller kniv. Deretter laserbehandles det dypere laget av hornhinnen med en annen lasertype, før den lille fliken av hornhinnen plasseres tilbake på plass. Ved overflatebehandling (PRK eller LASEK) vil legen derimot først fjerne en del av det ytterste hornhinnelaget med alkohol eller kniv før laserbehandlingen starter. Overflatebehandlingen etterlater seg derfor et lite sår ytterst i hornhinnen, som må gro den påfølgende uken.

Under inngrepet vil du gjerne bli bedt om å fokusere synet i ett punkt, slik at øyet er helt i ro. Det er vanlig å kjenne en distinkt lukt når laseren omformer krummingen på hornhinnen din. Noen opplever lukten som tilsvarende til brent hår, men dette er helt normalt.

Selve laserbehandlingen av hornhinnen tar vanligvis bare noen sekunder til et par minutter. Etter operasjonen er over vil øyelegen gjerne plassere en beskyttende øyelinse eller bandasjelinse over hornhinnen. Du kan reise hjem allerede samme dag.

(Litteratur)

Tilheling etter laseroperasjon

Rett etter operasjonen kan du åpne øynene og se gjennom den beskyttende bandasjelinsen. Umiddelbart er det vanlig at du opplever noe kløe og ubehag i øynene, i tillegg vil øynene vanligvis renne mer enn normalt. Den beskyttende øyelinsen fjernes gjerne på første kontroll etter 2-5 dager.

Etter dypere behandling (LASIK) vil oftest ubehag, svie og irritasjon forsvinne allerede innen samme kvelden. Synet kan være noe tåkete eller uskarpt helt umiddelbart, før det normaliserer seg de neste timene. De aller fleste har godt syn samme kveld og kan gå på jobb allerede dagen etter. De fleste kan kjerø bil etter 1-3 dager. Det kan derimot ta inntil et par måneder før synet stabiliserer seg fullstendig etter behandlingen.

Etter overflatebehandling som PRK og LASEK er det oppstått et sår ytterst i hornhinnen. Siden det vanligvis tar 7-10 dager før overflatelaget på hornhinnen (epitelet) er regenerert, vil du kunne oppleve varierende grad av smerter, lysfølsomhet og rennende øyne i denne perioden. De fleste har god effekt av smertestillende øyedråper og eventuelt lette smertestillende medisiner i tillegg. Synet kan variere noe de første par ukene, men de aller fleste har et godt fungerende syn og kan kjøre bil igjen innen 1 uke. Etter ca. 3 måneder har vanligvis synet stabilisert seg helt.

Hvordan er resultatet etter synsoperasjon?

Over 95 % av de som gjennomgår laseroperasjon av øynene oppgir å være godt fornøyd med behandlingsresultatet. De aller fleste vil oppnå godt skarpsyn etter operasjonen og mer enn 9 av 10 vil slippe å benytte briller eller kontaktlinser i forbindelse med de aller fleste av sine daglige aktivteter.

I noen tilfeller er det nødvendig med kompletterende operasjoner eller "touch ups" for å gjøre deg helt brillefri. Enkelte klinikker inkluderer slike kompletterende operasjoner i prisen, slik at du slipper å betale ekstra dersom det skulle bli nødvendig med tilleggsbehandlinger for å optimalisere synet.

(Litteratur)

Hvilke komplikasjoner kan forekomme ved laseroperasjon?

Laseroperasjon av øyet anses som en trygg og effektiv behandling av brytningsfeil. Behandlingen er blitt utført i svært stort antall i mange år, og legene har derfor god oversikt over fordeler og ulemper med metoden.

Ingen inngrep er derimot helt uten risiko. De vanligste komplikasjonene ved laseroperasjon av øyet inkluderer:

 • Tørre øyne. Behandlingen kan gi en midlertidig nedsatt tåreproduksjon som kan resultere i at øynene føles unormalt tørre. Tilstanden går gjerne tilbake etter noen uker til et par måneder. I noen tilfeller kan det være nødvendig å behandle med kunstige øyedråper inntil tilstanden går over.
 • Skyggeeffekter. I mørket kan det oppstå såkalte skyggeeffekter som halo eller lysringer omkring lysende objekter. Disse skyggeeffektene går gjerne tilbake etter noen få uker.
 • Økt lyssensitivtet. Økt lysfølsomhet er vanlig etter behandlingen, men går gjerne tilbake etter noen få dager til uker.
 • Underkorreksjon. Underkorreksjon er en tilstand hvor øyelegen korrigerer brytningsfeilen litt mindre enn det som er nødvendig for optimalt syn. Spesielt er underkorreksjon vanlig ved behandling av nærsynthet. Tilstanden behandles enkelt med en ny laserbehandling.
 • Overkorreksjon. Ved overkorreksjon har øyelegen korrigert brytningsfeilen for mye. Overkorreksjon er mindre vanlig enn underkorreksjon, men samtidig noe vanskeligere å behandle.
 • Dårlig tilheling på hornhinnen. Tilbakevendende sår eller infeksjon i hornhinnen kan forekomme i noen tilfeller.
 • Nedsatt skarpsyn eller synstap. Nedsatt skarpsyn og spesielt synstap er svært sjeldent forekommende.

De aller fleste komplikasjoner etter laseroperasjon kan behandles og korrigeres, så lenge de fanges i tide på etterkontroll hos øyelegen.

Hva koster laseroperasjon av øyet?

Som hovedregel må du selv dekke utgiftene til laseroperasjon eller andre øyeoperasjoner for korrigering av brytningsfeil. Selv om prisen på slike behandlinger kan oppleves som tildels høy, er det viktig å huske at dette i utgangspunktet er en engangsutgift.

Siden de aller fleste blir mer eller mindre brillefri etter laseroperasjon, og derfor ikke trenger kontaktlinser eller briller, kan du etter en slik behandling spare mange tusen kroner i året i mange år fremover. Dersom du tar faste utgifter til kontaktlinser og/eller briller med i regnestykket, kan det altså være at du kommer frem til at en laseroperasjon faktisk kan være direkte kostnadsbesparende.

Dekket utgifter til behandling av høygradig nærsynthet

Ved høygradig nærsynthet hvor man ikke kommer til mål ved bruk av briller eller linser, kan du i enkelte få tilfeller få dekket behandling med laseroperasjon av det offentlige. Du trenger i så fall henvisning fra øyelege til behandlende institusjon.

Kriterier som må innfris for å få dekket laseroperasjon av det offentlige:

 1. Behandling av hornhinnesykdommer som egner seg for laserbehandling eller behandling av brytningsfeil etter skader eller kirurgiske inngrep (ved operasjon for feks grå stær), men bare dersom briller eller kontaktlinser av medisinske eller yrkesmessige grunner ikke kan benyttes
 2. Brytningsfeil som umuliggjør utøvelse av pasientens yrke, der bruk av briller eller kontaktlinser ikke er mulig eller tillatt.
 3. Brytningsfeil hos pasienter som av andre medisinske grunner ikke kan bære briller eller kontaktlinser, for eksempel ved cerebral parese eller epilepsi.
(Tjenester / behandlinger)
ANNONSE