ANNONSE

PRK og LASEK

PRK og LASEK er to ulike laserbehandlinger som benyttes for korreksjon av brytningsfeil som nærsynthet, langsynthet og skjeve hornhinner.

Behandlingene er spesielt aktuelt dersom du har svært tynne hornhinner eller store brytningsfeil, hvis ikke velger mange heller dypere behandling (LASIK).

PRK og LASEK
Illustrasjon: PRK og LASEK
Sist oppdatert: 30. Mai 2018
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Hva er PRK og LASEK

PRK og LASEK er to typer laseroperasjon av øyet som benyttes til behandling av brytningsfeil som skjeve hornhinner, nærsynthet og langsynthet.

Laseroperasjoner av øyet inndeles gjerne i såkalte overflatebehandlinger hvor øyelegen utfører korreksjonen i det helt ytterste laget av hornhinnen, og dypere behandlinger hvor de midtre delene av hornhinnen korrigeres.

PRK og LASEK er de to mest anvendte overflatebehandlingene som benyttes for korreksjon av brytningsfeil. LASIK er den aller mest moderne og populære laserbehandlingen i dag.

(Tjenester / behandlinger)

Hva er forskjellen på PRK og LASEK?

Ved overflatebehandlinger laserbehandler øyelegen bare de helt overfladiske delene av hornhinnen. Denne behandlingen er spesielt egnet dersom du har tynnere hornhinne eller spesielt store brytningsfeil.

Det finnes i hovedsak to typer overflatebehandlinger; PRK og LASEK.

PRK

PRK er en forkortelse for PhotoRefractive Keratectomy. PRK var den første typen laseroperasjon for å behandle synsfeil og har blitt benyttet i flere tiår verden over.

Ved PRK fjerner kirurgen den helt ytterste delen av hornhinnen med en liten mekanisk børste, med alkohol eller med laser. Hornhinnen er nå klar for å bli behandlet med laseren. Etter at laseren har endret overflaten til hornhinnen for å korrigere brytningsfeilen, dekkes sårflaten på hornhinnen med en beskyttende bandasjelinsen inntil det lille såret på overflaten av hornhinnen er grodd.

LASEK

LASEK er en forkortelse for Laser ASsisted Epithelial Keratectomy og er en annen form for overflatebehandling enn PRK. Forskjellen på PRK og LASEK er at ved sistnevnte laseroperasjon fjernes det ytterste epitel laget av hornhinnen bare for å legges tilbake oppå hornhinnen etter at laseren har redusert brytningsfeilene.

Fordeler ved PRK og LASEK

Hovedfordelen med overflatebehandling fremfor dypere behandling er at man som navnet tilsier kun behandler den overfladiske delen av hornhinnen ved PRK og LASEK. Enkelte personer har tynnere hornhinner enn andre og dypere behandling vil derfor ikke egne seg for dypere behandling. Også personer som tidligere har blitt behandlet med dypere behandling vil være best egnet til overflatebehandling ved eventuelt senere behandlinger.

I tillegg er overflatebehandling tradisjonelt billigere enn dypere behandling.

(Litteratur)

Ulemper ved PRK og LASEK

Ved både PRK og LASEK vil det ta noen dager til et par uker før overflatesåret i hornhinnen gror. I denne perioden vil man kunne oppleve ubehag eller smerter i øyet, synsforstyrrelser og tåreflod. Flere studier tyder på at disse plagene er noe større ved LASEK enn PRK, de fleste som tilbyr overflatebehandling tilbyr derfor PRK fremfor LASEK.

ANNONSE