ANNONSE

Grå stær, operasjon

Grå stær-operasjon er den eneste behandlingen som fjerner grå stær. Inngrepet er den aller vanligste øyeoperasjonen i Norge, og den vanligste operasjonen på verdensbasis.

Operasjonen tar vanligvis 15-20 minutter, du kan reise hjem samme dag og oftest kan du gå på jobb dagen etter. Dersom du velger spesiallinser, kan det være at du får lite eller ingen bruk for briller etter operasjonen.

Grå stær, operasjon
Illustrasjon: Grå stær, operasjon
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Grå stær, operasjon»

Behandling av grå stær

Den fargede sirkelen i øyet kalles for regnbuehinnen eller iris. Like bak regnbuehinnen ligger linsen. Linsens funksjon er å slippe gjennom lyset fra omverdenen og samtidig samle lyset i ett punkt på netthinnen bakerst i øyet. Slik oppnås et skarpt og klart bilde av omverdenen.

Ved grå stær, eller katarakt på fagspråket, er det oppstått fortetninger i linsen som gjør at lyset ikke slipper gjennom like godt som tidligere. Katarakt er en svært vanlig tilstand som hos de aller fleste oppstår som en del av normal aldring.

Etter hvert som det utvikler stadig flere fortetninger eller fordunklinger i linsen, vil tilstanden kunne begynne å påvirke synet. Typiske symptomer er slørete eller tåkete syn og økt følsomhet for lys fra solen eller møtende biler. Dersom tilstanden gir betydelige synsplager eller hindrer deg i daglige aktiviteter som bilkjøring eller lesing, bør du vurdere behandling. Den eneste egentlige behandlingen er grå stær-operasjon. Dette er den vanligste operasjonen i verden og den vanligste øyeoperasjonen i Norge.

Under operasjonen vil øyelegen fjerne den gamle linsen og erstatte den med en kunstig linse. Dette er en rutineoperasjon som vanligvis tar under 30 minutter. Inngrepet utføres i lokalbedøvelse og du kan reise hjem samme dag. De fleste kan gå på jobb og gjennomføre daglige rutiner allerede dagen etter operasjonen.

Før operasjonen kan det være nyttig å diskutere med øyelegen hvilken linse som passer best for deg. De vanligste linsene er såkalte monofokale, akkomoderende, multifokale og toriske linser. Du finner mer informasjon om de ulike linsene under.

Dersom du har betydelige synsplager, kan det være at du kvalifiserer til operasjon i offentlig regi, i så fall betaler du kun egenandel. Dersom du ikke ønsker å vente på behandling i det offentlige helsevesenet, eller dersom du ikke har tilstrekkelig synspåvirkning til å få dekket operasjonen, kan du utføre den hos privat klinikk. I så fall må du dekke hele inngrepet selv.

(Litteratur)

Hvem egner seg for grå stær-operasjon?

Den eneste behandlingen av grå stær er operasjon hvor kirurgen fjerner den syke linsen og erstatter den med en kunstig linse.

Grå stær er ikke en farlig sykdom, vanligvis vil synet heller ikke ta varig skade dersom du velger å utsette operasjonen, det vil si at operasjonsresultatet oftest blir det samme enten du opereres i tidlig eller senere stadium av sykdommen.

Tilstanden er derimot vanligvis progressiv, det vil si at fortetningene i linsen gjerne forverres gradvis over tid. Faktisk er grå stær den vanligste årsaken til blindhet i verden sett under ett.

Den viktigste grunnen til å operere grå stær er dersom tilstanden gir deg betydelig synssvekkelse. Vanlige symptomer er tåkesyn, økt følsomhet for spesielt lyse omgivelser, dobbeltsyn på ett øye, ringer eller halo rundt lys og nedsatt syn i spesielt mørke omgivelser. Mange kan oppleve vansker med å kjøre bil siden sykdommen gjør at de lettere blir blendet av sterke lyskilder. Andre har vansker med å lese avisen eller teksten på datamaskinen eller følge med på TV-sendinger. Dersom du opplever slike plager, kan grå stær-operasjon være nyttig for deg siden de aller fleste som opereres blir kvitt plagene og gjenvinner et godt syn.

Noe mer uvanlig kan det være at øyelegen anbefaler operasjon av grå stær fordi fordunklingene i øyelinsen gjør det vanskelig for legen å overvåke eller behandle andre øyesykdommer slik som makuladegenerasjon eller diabetes retinopati.

Dersom du vurderer grå stær-operasjon, kan det være nyttig å spørre deg selv:

 • Har du vansker med å lese eller se på TV?
 • Kan du kjøre bil trygt?
 • Forhindrer sykdommen deg i vanlige aktiviteter som matlaging, å gå i trapper eller ulent terreng eller å ta medisinene dine?
 • Gjør grå stær deg mindre uavhengig?
 • Har du betydelige plager med å se godt i skarpt lys, som ved blending i trafikken eller i solskinn?

Dersom du selv, allmennlegen eller optiker mistenker at du kan ha nytte av grå stær-operasjon, bør du utredes nærmere av øyelege. Øyelegen vil undersøke linsen din for å bekrefte diagnosen, og samtidig forsikre seg om at synsplagene dine ikke skyldes andre øyesykdommer i tillegg (i så fall er det ikke sikkert at en grå stær-operasjon vil ha ønsket effekt).

Hvordan foregår grå stær operasjon?

Grå stær-operasjon er en rutineoperasjon som vanligvis tar ca. 15-20 minutter å gjennomføre. Inngrepet utføres på en øyepoliklinikk eller på et sykehus.

Før operasjonen starter vil legen dryppe øynene dine med øyedråper som utvider pupillen. Dette er nødvendig for å få god oversikt inn i øyet, og for å kunne bytte den gamle linsen med en ny. Selve inngrepet utføres med lokalbedøvelse, øyelegen benytter gjerne bedøvende øyedråper eller sprøyter bedøvende medisiner inn i selve øyet. Du trenger altså ikke narkose. Dersom du er spesielt engstelig, kan det være at du får beroligende medisiner som gjør at du slapper mer av. Selve operasjonen gjøres ved hjelp av mikroskop med en kraftig lyskilde, øyet utsettes derfor for sterk belysning under inngrepet, men de fleste venner seg raskt til det intensive lyset.

Hvordan fjernes den gamle linsen?

Det finnes tre metoder øyelegen kan benytte til å fjerne linsen som er rammet av grå stær; ultralyd, laser og kirurgisk verktøy.

Ultralyd. En svært mye brukt metode for å fjerne den gamle linsen er ved hjelp av ultralyd. Øyelegen lager da først et svært lite snitt i overflaten på øyet (hornhinnen eller cornea). Gjennom dette lille snittet fører han eller hun en tynn ultralydprobe inn mot linsen.

Ultralydbølgene overfører energi og bryter ned linsen slik at den kan suges ut i mindre biter ved hjelp av et sug. Ved å bryte ned linsen før den suges ut, kan legen fjerne linsen gjennom et mye mindre snitt i øyet enn om den skulle opereres ut i helhet. Den bakerste delen av linsen, den bakre kapselen, etterlates intakt og fungerer som plassholder for den nye linsen som skal opereres inn. I noen tilfeller benytter øyelegen sting til å tette hullet i hornhinnen, mens i andre tilfeller er snittet så lite at dette ikke er nødvendig.

Laser. Ved laserassistert grå stær-operasjon benytter øyelegen laser både til lage snittet i øyets overflate og til å bryte ned linsen. Ellers fungerer inngrepet på samme måte som med ultralydteknikk.

Kirurgisk verktøy. En mindre brukt metode for å fjerne den syke linsen er ved hjelp av kirurgisk verktøy (kniv). Siden denne metoden ikke innebærer å bryte ned linsen og deretter suge den ut, kreves et større snitt i hornhinnen for å få ut hele linsen. Siden snittet er større, er det nødvendig med sting for å få såret til å gro.

Hvordan setter øyelegen inn den nye linsen?

Etter at øyelegen har fjernet den gamle linsen, erstattes den av en ny linse. De fleste linsene som benyttes i dag kan føres inn i øyet mens de er sammenfoldet, dette gjør at de kan komme gjennom det lille snittet som legen har laget i øyet. Straks linsen er på plass vil den folde seg ut og legge seg til rette i den gamle linsekapselen.

(Tjenester / behandlinger)

Hvilke linser kan settes inn ved grå stær?

Nærmest alle de som opereres for går stær i dag vil få plassert inn en ny, kunstig linse straks at den gamle og syke linsen er fjernet.

Den nye linsen kalles for en intraokulær linse (IOL). Denne linsen vil i motsetning til den syke linsen slippe alt lyset gjennom inn til netthinnen. Den krever ingen form for stell eller vedlikehold og kan ikke kjennes eller føles.

Det finnes i dag en rekke ulike kunstige linser på markedet. De fleste er laget av plastikk, akryl eller silikon. Noen kan også blokkere ut UV lys. De aller fleste kan plasseres inn i øyet mens de er brettet sammen, slik kreves et mindre snitt i øyet for å få operert linsen inn. Når linsen er utfoldet måler den ca. 6 mm i diameter.

Linsene du kan velge mellom

Blant de viktigste egenskapene som skiller de kunstige linsene er i hvilken grad de kan hjelpe deg å se skarpt på nært og/eller langt hold, og om de korrigerer for brytningsfeil som skjeve hornhinner. Linsene som benyttes ved behandling av grå stær inndeles derfor i følgende:

 • Monofokale linser
 • Akkomoderende linser
 • Multifokale linser
 • Toriske linser

Monofokale linser

Monofokale linser er laget slik at de bryter lyset som kommer gjennom linsen like mye uansett hvor lyset treffer linsen. Typisk er linsen stilt inn slik at de gir deg skarpt syn enten på langt hold eller på kort hold.

Dersom du i samråd med øyelegen velger en linse som gir deg godt avstandssyn, vil du typisk trenge briller når du skal lese. Noen som velger monofokale linser får en linse som gir skarpt langsyn på det ene øyet og skarpt nærsyn på det andre øyet. Faktisk vil hjernen oftest venne seg til dette i løpet av en periode på noen uker til et par måneder. Denne metoden gjør at du får mindre behov for briller etter operasjonen. Dersom du derimot har bruk for nærsynet mange timer hver dag, slik som til lesing eller jobbing foran en pc, anbefales det at du benytter briller som er tilpasset de nye linsene i tillegg for å unngå å belaste synet.

Akkomoderende linser

Akkomoderende linser fungerer litt som en naturlig linse ved at den kan endre form som følge av bevegelser i øyemuskulaturen. Slik kan linsen gi skarpt syn både på nært hold og på lengre avstand.

Multifokale linser

Multifokale linser fungerer på mange måter som multifokale eller progressive briller, det vil si at ulike områder av linsen bryter lyset i ulik grad. Noen områder av multifokale linser gir deg derfor skarpt nærsyn, mens andre områder gir skarpt syn på middels eller lang avstand.

Toriske linser

Toriske linser er kunstige linser som er spesialdesignet til å korrigere for skjeve hornhinner. Toriske linser kan være både monofokale og multifokale.

Slipper du briller etter grå stær-operasjon?

Mange vil måtte benytte briller i en eller annen grad etter operasjon for grå stær. Hvilken linsetype du velger vil derimot ha betydning for om du vil måtte bruke briller etter operasjonen, og hvor ofte dette vil bli nødvendig.

Monofokale linser bryter lyset godt bare enten på kort eller lang avstand. Dersom du ikke får en linse som egner seg for nærsyn i det ene øyet og langsyn i det andre øyet, vil du med monofokale linser derfor alltid måtte bruke briller for å se godt i noen situasjoner.

Multifokale og akkomoderende linser kan designes med den hensikt at de bryter lyset tilstrekkelig godt både på nært hold og på langt hold. I noen tilfeller blir du derfor faktisk såkalt "brillefri" etter operasjon med disse typene linser. Selv om øyelegen vil tilstrebe at du blir mest mulig brillefri ved valg av slike linser, kan man ikke garantere resultatet på forhånd.

(Tjenester / behandlinger)

Hvordan er tilhelingen etter operasjonen?

Etter grå stær-operasjon vil synet bli tilstrekkelig godt til at du kan gå på jobb eller utføre daglige rutiner allerede innen 24 timer. Det er derimot ikke uvanlig at synet oppleves som tåkete det første døgnet eller de første dagene. Dersom du har kontorarbeid, vil du oftest ikke trenge sykemelding, siden de fleste får tilbake nærmest normalt syn innen 24 timer. Dersom du har tungt fysisk arbeid, kan det derimot bli nødvendig med sykemelding i 1-2 uker.

Mange opplever lett ubehag og kløe i øyet de første par dagene etter inngrepet. Dette er normalt, men det er viktig at du unngår å gni deg i øyet de første ukene, siden dette kan ødelegge operasjonsresultatet. Det meste av ubehaget forsvinner hos de fleste etter et par dager. Full tilheling tar vanligvis 6-8 uker.

For å beskytte øyet anbefaler gjerne øyelegen at du skal benytte et skjold foran øyet det første døgnet. Det kan også være at du får råd om å benytte skjoldet om natten mens du sover, til øyet er fullt tilhelet.

De første ukene etter operasjonen er det vanlig å benytte øyedråper som bidrar til å hindre infeksjon, redusere betennelse og beholde et normalt trykk i øyet.

De første dagene bør du ta det rolig. Det anbefales vanligvis at du utsetter bilkjøring til et par dager etter operasjonen, dersom du ikke gjenvinner normalt syn bør du utsette kjøringen til det er foretatt en ny synstest.

Hard trening og svømming i basseng bør du utsette minst 3 uker.

Siden grå stær har en tendens til å gjøre fargene mindre skarpe og vanskeligere å skille fra hverandre, er det mange som reagerer på hvor klare og skarpe fargene oppleves etter operasjonen.

Hos de fleste som har grå stær, er begge øynene rammet. Dersom du skal opereres på begge øynene, er det vanlig at øye nummer to behandles når det første øyet er helt tilhelet, det vil si etter 6-8 uker.

Dersom du opplever ett av følgende symptomer, bør du kontakte lege straks:

 • Synstap
 • Økende smerter, eller smerter som vedvarer lengre enn normalt
 • Økende rødhet i øyet
 • Lysglimt eller flytende objekter i øyet

Komplikasjoner til grå stær-operasjon

Grå stær-operasjon er et rutineinngrep med lav risiko for alvorlige komplikasjoner. Ingen inngrep er derimot helt uten risiko. Dersom du har andre sykdommer, slik som diabetes retinopati eller uttalt nærsynthet, kan risikoen være noe høyere enn ellers.

Blant komplikasjonene som kan forekomme ved behandling av grå stær er:

 • Etterstær. Etterstær eller bakre kapsel fortetning (PCO) som tilstanden også kalles, er den vanligste komplikasjonen til grå stær-operasjon. Ved etterstær oppstår det fortetninger i kapselen bak linsen som ble fjernet, disse fortetningene kan gi lignende symptomer som vanlig grå stær. Heldigvis kan etterstær enkelt behandles med en spesiell laser som kalles for YAG laser. Ved hjelp av laseren kan øyelegen lage et hull i kapselen som gjør at lyset igjen slipper gjennom på normalt vis. Etterbehandlingen gar bare 5-10 minutter.
 • Synstap. Fullstendig synstap er den mest dramatiske komplikasjonen til grå stær-operasjon. Heldigvis forekommer synstap svært sjelden, det vil si ved under 1 av 1000 operasjoner.

Andre komplikasjoner forekommer sjeldent. Disse inkluderer:

(Tjenester / behandlinger)

Hvordan er behandlingsresultatet?

De aller fleste (over 95 %) som opereres for grå stær gjenvinner synet de hadde før de fikk synssvekkelse.

Hos noen få vil synet forbli uendret etter operasjonen, dette ses først og fremst dersom synssvekkelsen var forårsaket av andre sykdommer enn grå stær, slik som diabetes retinopati eller makuladegenerasjon.

Dersom du velger spesiallinser, kan det være du bli mer eller mindre brillefri i hverdagen etter inngrepet.

(Litteratur)

Hva koster grå stær-operasjon

Dersom du har tilstrekkelig nedsatt syn som følge av grå stær, kan det være at du kvalifiserer til å gjennomføre grå stær-operasjon i offentlig regi. I så fall trenger du kun å betale for en mindre egenandel for behandlingen.

Personer som ikke har tilstrekkelig synssvekkelse må derimot gjennomføre behandlingen på en privat klinikk. I så fall må man betale for hele operasjonen selv. Det samme gjelder dersom du ønsker å gjennomføre operasjonen uten å vente i helsekø. Priser for grå stær-operasjon på private klinikker, samt pris og ventetid for behandling på offentlige klinikker finner du på HelseSmart.no

Tilleggskostnader ved spesielle linsetyper

Staten dekker kun behandling med monofokale linser. Dersom du ønsker multifokale linser, akkomoderende linser eller linser som korrigerer for skjeve hornhinner (toriske linser), må du betale mellomlegget selv. Dette skyldes at statens oppgave først og fremst er å korrigere sykdommen, ikke å gjøre deg "brillefri". I tillegg koster spesiallinsene mer enn monofokale linser gjør.

ANNONSE