ANNONSE

Netthinneløsning

Netthinneløsning er en tilstand hvor netthinnen løsner fra den bakre delen av øyet.

Når netthinnen løsner kan det oppstå permanente skader på synet, umiddelbar utredning og rask behandling er derfor svært viktig.

Netthinneløsning
Illustrasjon: Netthinneløsning
Sist oppdatert: 3. Feb. 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Hva er netthinneløsning?

Netthinnen eller retina er en tynn hinne helt bakerst i øyet som består av spesialiserte sanseceller som kalles for staver og tapper. Funksjonen til disse sansecellene er å fange opp lyssignalene fra omverdenen, og å overføre disse signalene via synsnerven til hjernen. Det er altså netthinnens evne til å registrere lyset omkring oss som gjør oss i stand til å se omgivelsene våre.

Øyets kuleaktige form opprettholdes blant annet som følge av glasslegemet eller corpus vitreum. Glasslegemet fyller hele øyet fra bak linsen og videre helt bak til netthinnen med en gelekatig, gjennomsiktig masse. Like bak netthinnen ligger årehinnen eller choroid. Årehinnen sin funksjon er å forsyne netthinnen med oksygenrikt blod og næring.

Dersom glasslegemet i forbindelse med aldring mister noe av volumet sitt, og derfor i steden for å presse netthinnen ut mot veggen av øyet heller begynner å trekke og dra i netthinnen, kan netthinnen løsne fra årehinnen. Det samme kan skje dersom det oppstår en rift i netthinnen som gjør at det kommer væske mellom netthinnen og årehinnen. Siden netthinnen er avhengig av blodtilførselen fra årehinnen, vil funksjonen til sansecellene i netthinnen straks begynne å avta under en netthinneløsning.

Typiske symptomer ved denne tilstanden er flytende prikker i synsfeltet (flytere), blinkende lys og bortfall av synsfeltet som ofte beskrives som en gardins om trekkes ned foran det ene øyet.

Netthinneløsning er en tilstand som krever øyeblikkelig utredning og behandling, hvis ikke vil du bli helt blind på øyet som er rammet. Dersom det bare er oppstått en mindre rift i netthinnen, kan denne gjerne repareres med laser. Ved større løsning, er det derimot nødvendig med operasjon.

(Tjenester / behandlinger)

Hvilke symptomer gir netthinneløsning?

Netthinneløsning oppstår gjerne plutselig, men hos de fleste vil det oppstå forvarsler før netthinnen løsner.

Slike varsler på netthinneløsning kan være:

 • Lysglimt
 • Flytere (prikker, streker eller ringer som svever rundt i synsfeltet på det ene øyet)
 • Blinkende lys

Netthinneløsningen oppstår oftest i utkanten av netthinnen, før den gradvis beveger seg mot sentrum hvor den gule flekken befinner seg. Utkanten av netthinnen er ansvarlig for sidesynet, mens den gule flekken (makula) er ansvarlig for skarpsynet.

De fleste som rammes av netthinneløsning opplever derfor at det oppstår en mørk skygge i utkanten av synsfeltet som beveger seg mot midten. Mange beskriver det som en gardin som rulles ned over synsfeltet. Dersom du opplever uskarpt eller tåkete syn, kan dette bety at netthinnen også har løsnet der hvor den gule flekken sitter.

Netthinneløsning gir ingen smerter eller rødhet i øyet. Tilstanden rammer gjerne bare ett øye, men dersom du har hatt netthinneløsning på det ene øyet, er risikoen økt for at også det andre øyet kan rammes på et senere tidspunkt.

Når bør du kontakte lege?

Netthinneløsning er en tilstand som krever øyeblikkelig utredning og behandling for å unngå at du mister synet helt på det ene øyet.

Dersom du opplever symptomer som kan mistanke om netthinneløsning, slik som flytende objekter i synsfeltet, lysglimt eller at deler av synsfeltet begynner å bli svart, bør du derfor kontakte lege straks.

(Tjenester / behandlinger)

Hva skyldes netthinneløsning?

Netthinneløsning kan oppstå som følge av aldersforandringer i øyet, i tillegg til en rekke ulike sykdommer og skader.

Prinsipielt vil man skille mellom tre ulike typer netthinneløsning:

 • Rhematogen. Rhematogen netthinneløsning er den aller vanligste typen. Tilstanden skyldes da aldersbetinget svekkelse i netthinnen som gjør at det etter hvert kan oppstå en liten sprekk eller en rift i den tynne hinnen. Gjennom denne riften kan etter hvert væske fra glasslegemet presse seg inn mellom netthinnen og den bakenforliggende årehinnen, og slik separere det to hinnene.
 • Traksjonsbetinget. Traksjonsbetinget netthinneløsning er den nest vanligste varianten. Netthinneløsning av denne typen skyldes at arrvev i glasslegemet drar og trekker i netthinnen, og slik sliter den løs fra årehinnen.
 • Eksudativ. Eksudativ netthinneløsning er forårsaket av utvikling av væske like bak netthinnen. Slik væskeoppbygging kan ses blant annet som følge av betennelser i øyet eller på grunn av svulster.

Risikofaktorer for å utvikle netthinneløsning inkluderer:

 • Alder. Netthinneløsning forekommer hyppigere med økende alder. Dette skyldes blant annet at netthinnen fortynnes og svekkes med økende alder, slik at det lettere oppstår rifter i netthinnen.
 • Tidligere netthinneløsning. Netthinneløsning forekommer vanligvis bare på ett øye, men dersom du allerede har vært rammet på det ene øyet, er også risikoen større for at det andre øyet rammes.
 • Uttalt nærsynthet. Uttalt nærsynthet skyldes ofte at øyet er noe lengre enn hos normalsynte og langsynte personer. Dette medfører også at netthinnen gjerne er noe tynnere og mer sårbar hos dem som er spesielt nærsynte.
 • Tidligere øyeoperasjon. Behandlinger slik som grå stær-operasjon og andre synsoperasjoner øker risikoen for netthinneløsning.
 • Arv. Dersom noen i familien har hatt netthinnelsøning, er risikoen noe høyere for at også du skal rammes.
 • Tidligere alvorlig øyeskade
 • Andre øyesykdommer

Hvordan stilles diagnosen?

Diagnosen netthinneløsning stilles i hovedsak hos øyelege. Dersom allmennlegen på bakgrunn av symptomer eller funn ved undersøkelse av øyet mistenker at du har denne tilstanden, vil han eller hun henvise deg til øyespesialist, vanligvis samme dag.

Øyelegen stiller diagnosen netthinneløsning ved hjelp av ulike undersøkelser og tester av synet ditt. Ved å undersøke øyet med et oftalmoskop (et forstørrelsesglass med en lyskilde), kan øyelegen se bak mot netthinnen din og eventuelt påvise selve netthinneløsningen.

I enkelte tilfeller vil øyelegen utføre ultralyd av øyet, dette gjelder spesielt dersom det har oppstått en blødning inne i øyet som gjør det vanskelig for legen å se inn til netthinnen ved hjelp av oftalmoskopet.

(Litteratur)

Behandling av netthinneløsning og netthinnerift

Hensikten med behandling av netthinneløsning er å reparere et eventuelt hull eller skade i netthinnen, og så raskt som mulig få netthinnen tilbake på plass slik at den gjenvinner blodforsyningen fra årehinnen. Ved rask diagnose og behandling, er mulighetene for å redde hele eller store deler av synet ditt gode. Ubehandlet vil netthinneløsning medføre blindhet på det affiserte øyet.

Behandling av netthinneløsning avhenger av flere faktorer. Spesielt vil behandlingen være forskjellig for små rifter i netthinnen og fullstendig netthinneløsning.

Behandling av rift i netthinnen

Den vanligste årsaken til netthinneløsning er utvikling av en rift eller et hull i netthinnen. Gjennom slike rifter kan det presse seg væske inn bak netthinnen, som etter hvert vil medføre utvikling av netthinneløsning. Dersom man kan diagnostisere og behandle slike rifter i netthinnen før det utvikler seg en fullstendig løsning, er resultatet gjerne svært godt.

Netthinnerifter behandles enten med laser eller frysing.

 • Laserbehandling. Ved laserbehandling av rift i netthinnen benytter øyelegen laseren til å brenne (eller sveise) sammen riften i netthinnen slik at den lukkes.
 • Frysebehandling (cryopexi). Frysebehandlingen fungerer mye på samme måten, ved at nedkjølingen danner et arr som lukker hullet i netthinnen.

Begge behandlingene gjøres poliklinisk, det vil si at du kan reise hjem allerede samme dag. Vanligvis vil du anbefales å ta det rolig de første ukene, inntil tilstanden er stabilisert.

Behandling av netthinneløsning

Dersom netthinnen er løsnet fra den underliggende årehinnen, er det nødvendig med en operasjon for å få den tilbake på plass. For å unngå permanent skade på sansecellene i netthinnen, er det viktig at behandlingen finner sted så raskt som mulig.

Det finnes flere behandlingsalternativer ved netthinneløsning. Hensikten med behandlingen er å fjerne eventuelle utløsende årsaker slik som arrvev eller drag i netthinnen, lukke eventuelle rifter i netthinnen, og å holde netthinnen på plass inntil årehinnen frem til den er fullstendig tilhelet.

Operasjonen tar vanligvis 1-3 timer og du kan i de fleste tilfeller reise hjem allerede samme dag.

De to vanligste behandlingsmetodene inkluderer:

 • Fjerning av glasslegemet. Dersom arrvev fra glasslegemet trekker og drar i netthinnen, kan det være nødvendig at øyelegen opererer ut glasslegemet, et inngrep som kalles for vitrektomi. Under operasjonen fjernes glasslegemet og tråder av arrvev som drar på netthinnen. Etterpå fylles tomrommet med gass. Gassboblene tas gradvis opp av vevet i øyet i løpet av noen få uker, men inntil da vil de bidra til å presse netthinnen på plass inntil årehinnen.
 • Utvendig netthinneoperasjon. Såkalt utvendig netthinneopeasjon er et inngrep hvor øyelegen syr fast et silikonbånd rundt øyet slik at øyeveggen presses innover i det området hvor netthinneløsningen befinner seg. Slik motvirker man noe av draget på netthinnen i dette området, og tillater netthinnen å komme tilbake på plass. Samtidig vil øyelegen gjerne frysebehandle eventuelle rifter i netthinnen som har utløst netthinneløsningen. I noen tilfeller kombineres utvendig netthinneoperasjon med vitrektomi.
(Tjenester / behandlinger)

Tilheling etter behandlingen

Etter operasjon for netthinneløsning er det viktig at du ikke utfører tungt fysisk arbeid de første 4-6 ukene etter behandlingen. De aller fleste vil også sykemeldes i denne perioden.

Du bør ikke bade i basseng eller ute de 2 første ukene, siden bading kan øke risikoen for infeksjon i øyet.

Etter behandlingen kan du oppleve at synet blir gradvis bedre i en periode på flere måneder.

Hvordan er langtidsutsiktene etter netthinneløsning?

Ubehandlet netthinneløsning vil medføre total blindhet på det syke øyet.

Med rask diagnose og operasjon, vil de fleste derimot kunne redde synet. Omtrent 85 % av de som opereres trenger bare én behandling, mens ca. 15 % trenger flere operasjoner. Bare hos ca. 5-10 % er det ikke mulig å få netthinnen tilbake på plass.

Til tross for vellykket operasjon, er det ikke alle som gjenvinner like godt syn som før netthinneløsningen. Noen vil også miste synet fullstendig på det affiserte øyet, men dette gjelder spesielt dersom du har kommet sent til behandling. Dersom du kommer raskt til behandling og den gule flekken ikke er blitt skadet, kan synet bli like bra som før du ble syk.

ANNONSE