ANNONSE

Skjeve hornhinner

Ved skjeve hornhinner er øyeoverflaten litt ugjevn eller den har ikke den optimale kuleformen. Dette gjør at brytningen av lysstrålene ikke blir optimal noe som medfører uklart eller uskarpt syn.

Skjeve hornhinner
Illustrasjon: Skjeve hornhinner
Sist oppdatert: 3. Feb. 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Hva er skjeve hornhinner?

Skjeve hornhinner eller astigmatisme er en tilstand hvor lyset som kommer inn i øyet ikke fokuseres eller brytest optimalt som følge av ujevnheter i hornhinnens overflate.

Resultatet av ujevn bryting av lyset er uskarpt eller uklart syn. Skjeve hornhinner kan forekomme isolert eller samtidig med andre brytningsfeil som nærsynthet og langsynthet.

Den vanligste behandlingen av skjeve hornhinner er synskorreksjon med kontaktlinser eller briller. Noen velger øyeoperasjon med laser eller linser, og slipper derfor i mange tilfeller å bruke briller eller linser i hverdagen.

(Litteratur)

Symptomer ved skjeve hornhinner (astigmatisme)

Typiske symptomer ved skjeve hornhinner

  • Uklart syn
  • Hodepine
  • Skjeling
  • Tåkesyn
  • Forvrengt synsbilde hvor rette linjer kan oppfattes som om de er kurvede
(Litteratur)

Hva skyldes skjeve hornhinner?

Astigmatisme skyldes i de aller fleste tilfeller en uregelmessighet i enten hornhinnen eller linsen. Uregelmessigheter i hornhinnen som gir astigmatisme kalles skjeve hornhinner.

Hornhinnen er det ytterste, gjennomsiktige laget i øyet. Hornhinnen tar seg av den første brytningen av lysstrålene slik at de skal samles i ett punkt på netthinnen, dette er nødvendig for at man skal kunne se klart.

Linsen i øyet ligger bak hornhinnen og utfører sammen med hornhinnen lysbrytningen i øyet slik at man skal kunne se klart. Linsen kan tilpasse brytningen avhengig om man skal se på langt eller nært hold, dette kalles akkomodasjon.

Ved uklarheter i overflaten på hornhinnen eller øyelinsen vil dette medføre astigmatisme.

(Tjenester / behandlinger)

Utredning ved skjeve hornhinner

Diagnosen skjeve hornhinner stilles ved en vanlig synstest. Det finnes også spesifikke tester for å vurdere graden av skjeve hornhinner.

(Tjenester / behandlinger)

Behandling av skjeve hornhinner

De aller fleste tilfellene av skjeve hornhinner er såpas beskjedne at de ikke trenger noen form for behandling.

I litt mer uttalte tilfeller av skjeve hornhinner kan det være aktuelt med behandling enten med briller, kontaktlinser, laseroperasjon eller behandling med linseoperasjon eller implantat.

Briller og kontaktlinser

Ved både både briller og kontaktlinser legger man en linse foran øyet som hjelper øyet å bryte lysstrålene tilstrekkelig slik at de kan samles i ett punkt på netthinnen både når man ser på langt hold og nært hold.

Laseroperasjon

Ved laseroperasjoner endrer øyelegen overflaten på hornhinnen din ved hjelp av laser og korrigerer slik for skjeve hornhinner. Dersom du er langsynt eller nærsynt kan man korrigere for dette samtidig.

Den mest brukte laserbehandlingen i dag er såkalt LASIK og iLASIK behandling (dypre behandling). Den nest mest brukte behandlingen er PRK (overflatebehandling). Hvilken type behandling som er best for deg kan du diskutere med øyelegen.

Linseoperasjoner og implantater

Dersom du har veldig skjeve hornhinner, og ved enkelte andre tilstander kan du ikke gjennomgå laseroperasjon. I slike tilfeller må man benytte seg av andre behandlinger som briller eller kontaktlinser, eller behandling med ulike typer linseoperasjoner.

Ved linseoperasjoner kan øyelegen enten bytte ut den naturlige linsen i øyet med en ny, kunstig linse som bryter lyset oprimalt og slik korrigerer skjevheten i hornhinnene. Denne behandlingen kalles RLE eller linsebytte.

Et annet behandlingsalternativ er ICL, hvor øyelegen i stede for å bytte ut den naturlige linsen setter inn en kunstig linse foran den naturlige linsen, for å optimalisere brytningen og korrigere synsfeilen.

Et tredje behandlingsalternativ er å legge inn en slags tynn skive i selve hornhinnen som hjelper øyet å bryte lyset oprimalt for deg og slik korrigere synsfeilen din. Denne prosedyren kalles KAMRA inlay.

Resultater av ulike behandlinger for nærsyntet

De fleste som behandles med laseroperasjon eller ulike varianter av linseoperasjoner eller implantater er fornøyde med behandlingen. Mange blir "brillefrie", det vil si at de kan se godt både på nært og langt hold, uten bruk av briller eller linser.

Enkelte må fremdeles bruke briller eller linser ved enkelte gjøremål eller aktiviteter, for optimalt syn.

Ulempen ved inngrep som laseroperasjoner og linseoperasjoner er risikoen for komplikasjoner som alltid er forbundet med invasive inngrep. Risikoen er derimot generelt lav som følge av stadig bedre behandlingsmetoder.

ANNONSE