ANNONSE

LASIK

LASIK og iLASIK er de mest moderne og nøyaktige laserbehandlingene som benyttes for korreksjon av brytningsfeil. De aller fleste blir mer eller mindre brillefri etter operasjonen.

LASIK
Illustrasjon: LASIK
Sist oppdatert: 30. Mai 2018
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Hva er LASIK?

LASIK er en forkortelse for Laser in Situ Keratomileusis. Dette er en laserbehandling som benyttes for å korrigere brytningsfeil som nærsynthet, langsynthet og skjeve hornhinner. LASIK anses som en dypere behandling fordi legen behandler de dypere delene av hornhinnen, i motsetning til ved overflatebehandling som PRK og LASEK.

I dag er LASIK den mest populære og anvendte laserbehandlingen av øyet for synskorreksjon. Dette skyldes at metoden gir en svært nøyaktig synskorreksjon og samtidig medfører svært kort tilhelingstid. De fleste har god syn og opplever ingen ubehag allerede samme kvelden som operasjonen fant sted.

(Tjenester / behandlinger)

Hva er forskjellen på LASIK og iLASIK?

Det finnes i dag to hovedtyper dypere behandling, LASIK og iLASIK.

Under inngrepet vil øyelegen starte med å lage en tynn og liten hengslet lapp fra det ytterste laget av hornhinnen. Denne tynne lappen består av levende hornhinnevev og trenger derfor ikke fjernes, men løftes bare midlertidig til side.

Nå er det klart for selve laserbehandlingen. Laserbehandlingen utføres litt dypere inn i hornhinnen enn ved overflatebehandling. Når laserbehandlingen er ferdig legges lappen med levende hornhinnevev tilbake. Lappen av hornhinnevev suges fast i løpet av kort tid og tilhelingen skjer derfor svært raskt.

Ved LASIK lager kirurgen den hengslede lappen fra hornhinnen ved hjelp av et automatisert knivblad, mens man ved iLASIK benyttes i stedet en spesialisert laser for å gjøre dette (FS-Laser). iLASIK blir sett på som den aller mest nøyaktige av laserbehandlingene.

(Tjenester / behandlinger)

Fordeler ved LASIK

Fordelene med dypere behandling (LASIK og iLASIK) er at såret i hornhinnen gror raskere. Dette gjør at du normalt slipper smerter og ubehag i øyet de første dagene og ukene etter behandlingen, og synet blir raskere bra. Langtidsresultetet ved overflatebehandling og dyperebehandling er derimot relativt lik.

Ulemper ved LASIK

Ikke alle kan behandles med dypere behandling, spesielt gjelder dette personer med tynnere hornhinner. Dette skyldes at den dypere behandlingen naturlig nok foregår litt dypere i hornhinnen, og dersom du har for tynn hornhinne er det risiko for at behandlingen gir en svakhet i hornhinnen.

En annen ulempe ved dypere behandling er at den tradisjonelt er ofte kan være noe dyrere enn overflatebehandling.

ANNONSE