ANNONSE

Øyeoperasjon

Øyeoperasjon er ulike laseroperasjoner og linseoperasjoner som korrigerer brytningsfeil som langsynthet, nærsynthet, alderssyn og skjeve hornhinner.

Gjennom øyeoperasjon får du muligheten til å gjøre hverdagen lettere ved å kunne bli mer eller mindre "brillefri". Behandlingene egner seg best for voksne hvor synet er stabilt.

Øyeoperasjon
Illustrasjon: Øyeoperasjon
Sist oppdatert: 16. Jun. 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Øyeoperasjon»

Hvorfor øyeoperasjon?

Vanlige årsaker til nedsatt syn er såkalte brytningsfeil hvor linsen i øyet bryter lysstrålene enten for mye eller for lite. Dette gjør at lysstrålene ikke fokuseres eller samles i ett punkt på netthinnen (retina) bakerst i øyet. Synsinntrykket blir derfor uklart eller uskarpt.

De vanligste typene for brytningsfeil er:

De fleste former for brytingsfeil er små eller kan korrigeres ved hjelp av kontaktlinser eller briller. Enkelte opplever derimot at bruk av briller eller kontaktlinser kan være hemmende i hverdagen og kan gjøre fritidsaktiviteter eller arbeid vanskeligere enn ønskelig.

Synskorrigering ved laseroperasjon eller linseoperasjon (RLE eller ICL) vil i mange tilfeller resultere i at du ikke trenger å benytte deg av briller eller kontaktlinser etter behandlingen.

Selv om utgiftene til en øyeoperasjon kan utgjøre en gaske stor egangskostnad, vil mange kunne oppleve at behandlingen over tid lønner seg når man kan kutte ut faste utgifter til linser og briller.

Hvilke behandlinger finnes mot brytningsfeil?

De vanligste behandlingsalternativene for synsfeil inkluderer:

  • Briller
  • Kontaktlinser
  • Laseroperasjon
  • Linseoperasjoner og implantater

Under finner du mer informasjon om fordeler og ulemper ved de ulike behandlingsalternativene.

Briller og kontaktlinser

Briller og kontaktlinser er den vanligste behandlingen ved brytningsfeil.

Briller

Briller er en enkel behandlingsmetode ved brytningsfeil. I brillene ligger det en linse som samler eller bryter lysstrålene i passelig grad for å korrigere synsforstyrrelsen. Brillene hjelper øyet med å fokusere lysstrålene i ett punkt på netthinnen slik at du kan se klart, både på nært og langt hold.

Kontaktlinser

Kontaktlinser fungerer på mange måter slik som briller, ved å tilføre en ekstra linse som hjelper øyet å fokusere lysstrålene slik at de samles i ett punkt på netthinnen.

Fordelene med kontaktlinser fremfor briller er at de sitter bedre fast på øyet, er nærmest usynlig og mye mer anvendelig enn briller i mange situasjoner.

Det finnes ulike typer kontaktlinser, noen må byttes hver dag, mens andre desifiseres etter en dags bruk og kan brukes på nytt dagen etter.

(Tjenester / behandlinger)

Laseroperasjon av øyet

Ved laseroperasjon av øyet endrer øyelegen overflaten på hornhinnen din ved hjelp av laser og gir slik en permanent korrigering av brytningsfeilen. Laseroperasjon kan behandle alle typer brytningsfeil.

Den mest brukte laserbehandlingen i dag er såkalt LASIK og iLASIK, også kalt dypere behandling laserbehandling. Fordelen med LASIK og iLASIK er at du har normalt syn allerede dagen etter behandlingen og at ubehag og smerter gjerne forsvinner innen få timer.

I noen tilfeller, spesielt dersom du har tynne hornhinner eller store brytningsfeil, kan du være bedre egnet til overflatebehandling som PRK eller LASEK. Hvilken type behandling som er best for deg kan du diskutere med øyelegen.

(Tjenester / behandlinger)

Linseoperasjoner og implantater

I noen tilfeller, slik som dersom du har uttalt brytningsfeil med behov for stor brillestyrke, vil ikke laseroperasjon være den beste behandlingen for deg. Dersom du likevel ønsker å bli brillefri eller redusere behovet for briller eller kontaktlinser i hverdagen, må du i så fall gjennomgå en linseoperasjon.

Det finnes ulike typer linseoperasjoner, de mest vanlige er RLE og ICL:

  • RLE linsebytte. Ved RLE linseoperasjon vil øyelegen bytte ut den naturlige linsen i øyet med en ny, kunstig linse som bryter lyset optimalt og slik korrigerer brytningsfeilen. Denne behandlingen kalles også for linsebytte.
  • ICL linseoperasjon. Et annet behandlingsalternativ er ICL linseoperasjon, hvor øyelegen i stede for å bytte ut den naturlige linsen, setter inn en kunstig linse like foran den naturlige linsen. Slik optimaliseres brytningen og synsfeilen korrigeres.
  • KAMRA inlay. Et tredje behandlingsalternativ er å legge inn en slags tynn skive i selve hornhinnen som hjelper øyet å bryte lyset oprimalt og slik korrigere synsfeilen din. Denne prosedyren kalles KAMRA inlay.

Behandlingsresultat med laseropersjon eller linseoperasjon

De fleste som behandles med laseroperasjon eller ulike varianter av linseoperasjoner eller implantater er fornøyde med behandlingen. Faktisk er så mange som over 95 % av de som gjennomgår laseroperasjon er fornøyde med behandlingsresultaet.

Mange blir "brillefrie", det vil si at de kan se godt både på nært og langt hold, uten bruk av briller eller linser. Over 90 % av de som gjennomgår laseroperasjon blir brillefri, mens ca. 80 % av de som gjennomgår linseoperasjon blir brillefri. Enkelte må altså fremdeles bruke briller eller linser ved enkelte gjøremål eller aktiviteter, for optimalt syn.

Ulempen ved inngrep som laseroperasjoner og linseoperasjoner er risikoen for komplikasjoner som alltid er forbundet med invasive inngrep. Risikoen er derimot generelt lav som følge av stadig bedre behandlingsmetoder.

(Litteratur)

Forundersøkelse før operasjonen

Før enhver øyeoperasjon, enten det er laseroperasjon eller linseoperasjon, er det nødvendig at du gjennomgår en full øyeundersøkelse eller såkalt forundersøkelse hos øyelegen som skal behandle deg. Hensikten med forundersøkelsen er å finne ut om du egner deg til øyeoperasjon, og hvilket type inngrep som eventuelt er best for deg og dine øyne.

Øyelegen vil være interessert i å vite om du har sykdommer fra tidligere, og spesielt om du har sykdommer eller plager fra øynene. Øyelegen vil så foreta en test av synsstyrken din, for å finne ut hvor alvorlig synsfeilen din er.

Deretter vil legen foreta en grundig øyeundersøkelse hvor han eller hun blant annet ønsker å utelukke tilstandre som infeksjon, betennelse, tørre øyne, store pupiller, høyt trykk (grønn stær) og andre sykdommer.

Dersom man planlegger laseroperasjon av hornhinnen, vil det foretas en grundig kartlegging av formen på hornhinnen. Hornhinnens form, tykkelse, kontur og eventuelle uregelmessigheter vil vurderes, slik at øyelegen best mulig kan planlegge operasjonen.

Etter at forundersøkelsen er avsluttet, vil øyelegen informere deg om du egner deg til linseoperasjon eller laseroperasjon, eller om det er andre behandlingsalternativer som er bedre for deg.

ANNONSE