ANNONSE

Rift i netthinnen, behandling

Rift i netthinnen er en akutt tilstand som kan medføre netthinneløsning. Rask diagnose og behandling er derfor nødvendig.

Typiske symptomer er svarte prikker og lysglimt i synsfeltet. Tilstanden behandles vanligvis med laser.

Rift i netthinnen, behandling
Illustrasjon: Rift i netthinnen, behandling
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Rift i netthinnen, behandling»

Hva er rift i netthinnen?

Netthinnen eller retina er en tynn hinne med sanseceller som ligger helt bakerst i øyet. Lyset som kommer inn i øyet fokuseres på netthinnen, registreres av sansecellene og videresendes via synsnerven til hjernen. God funksjon i netthinnen er derfor helt avgjørende for at vi skal kunne se omverdenen rundt oss.

I noen tilfeller kan det oppstå en liten skade eller rift i netthinnen, oftest skyldes dette fortynning av netthinnen i forbindelse med økende alder. Slike rifter kan gjøre at det kommer seg væske gjennom riften og bak netthinnen, og slik medføre at netthinnen løsner fra underlaget sitt. I så fall oppstår det en netthinneløsning.

Siden netthinneløsning er en svært akutt og alvorlig tilstand som kan medføre blindhet på det affiserte øyet, er det svært viktig å diagnostisere og behandle netthinnerifter før netthinnen løsner.

Symptomer som kan type på rift i netthinnen er flytende objekter i synsfeltet, lysglimt og blinkende lys. Diagnosen stilles hos øyelege.

Behandling av rift i netthinnen er enklere enn dersom det er oppstått en netthinneløsning. Riften kan gjerne lukkes med laserbehandling som på sett og vis sveiser riften sammen. Frysebehandling har lignende effekt som laserbehandling.

(Litteratur)

Hva er årsaken til rift i netthinnen?

Rift i netthinnen kan forårsakes av en rekke sykdommer og tilstander:

  • Økende alder. Etter som vi blir eldre blir netthinnen tynnere og svakere. Både netthinnerift og netthinneløsning oppstår derfor hyppigst hos personer eldre enn 60 år.
  • Arrdannelser og drag i netthinnen fra glasslegemet. Glasslegemet (corpus vitreum) ligger foran netthinnen. Dersom glasslegemet krymper inn og drar i netthinnen, kan det oppstå hull eller rifter.
  • Skade mot øyet. Skader mot øyet kan i noen tilfeller medføre direkte skade på netthinnen.
  • Uttalt nærsynthet. Uttalt nærsynthet skyldes i mange tilfeller at øyet er lengre enn normalt, i så fall er gjerne netthinnen tynnere og mer sårbar.

Årsakene til rift i netthinnen er i hovedsak de samme som årsakene til netthinneløsning.

(Litteratur)

Symptomer ved rift i netthinnen

Symptomer ved rift i netthinnen inkluderer:

  • Flytere i synsfeltet. Flytere er svarte prikker, ringer eller streker som dukker opp i synsfeltet på det ene øyet.
  • Lysglimt
  • Blinkende lys.

Dersom netthinneriften videreutvikles til netthinneløsning, merker man typisk en skygge i synsfeltet som etter hvert vil bre seg og dekke et stadig større område av synsfeltet.

(Tjenester / behandlinger)

Hvordan stilles diagnosen?

Dersom lege eller optiker har mistanke om at du kan ha utviklet en rift i netthinnen, henvises du direkte til øyelege for nærmere undersøkelse. Øyelegen kan påvise riften i netthinnen ved hjelp av spesialiserte undersøkelser av øyet ditt.

Behandling av rift i netthinnen

Behandling av rift i netthinnen er enklere og gir bedre prognose enn dersom netthinnen har begynt å løsne fra den underliggende årehinnen.

Rifter i netthinnen behandles enten med laser eller frysebehandling. Begge behandlingsmetodene utføres poliklinisk, det vil si at du kan reise hjem samme dag. Inngrepene gjøres med lokalbedøvelse.

Både laserbehandlingen og frysebehandlingen skaper små arrdannelser omkring riften i netthinnen. Hensikten er at arrvevet effektivt lukker riften og hindrer at den videreutvikles til en netthinneløsning.

Dersom tilstanden utvikels til netthinneløsning, er det nødvendig med operasjon, vanligvis innebærer dette at glasslegemet fjernes (vitrektomi).

(Tjenester / behandlinger)
ANNONSE