ANNONSE

Bukplastikk

Bukplastikk eller mageplastikk er et inngrep hvor kirurgen fjerner overflødig hud og fett på magen, og strammer opp bukmuskulaturen.

Inngrepet inndeles i full bukplastikk eller liten bukplastikk, avhengig av hvor mye hud og fett som skal fjernes.

Bukplastikk
Illustrasjon: Bukplastikk
Sist oppdatert: 26. Mar. 2018
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Bukplastikk»

Hvorfor bukplastikk eller mageplastikk?

Hensikten med bukplastikk eller mageplastikk er å stramme opp og fjerne evetuelt hudoverskudd, og å stramme opp bukveggen og bukmuskulatur.

Stramme opp hud omkring magen

Som en del av aldringsprosessen vil huden miste noe av sin elastisitet og styrke. I mageregionen gjør disse aldersendringene seg synlig ved at huden blir slappere og det utvikler seg "overskuddshud". Spesielt utsatt er kvinner som opplever vektendringer og økt bukomfang i forbindelse med svangerskap. Men også menn som gjennomgår større vektendringer er disponert for å utvikle et hudoverskudd på magen.

Dersom du går ned i vekt, slankes fettvevet på magen og andre steder i kroppen bort. Hudoverskuddet som oppstår i forbindelse med aldersendringer og vektnedgang er det derimot ikke mulig å trene eller slanke bort. Dersom man ønsker å fjerne dette hudoverskuddet, er operasjon den eneste effektive behandlingen.

Stramme opp bukveggen

Bukveggen med muskulatur og bindevev (fascia) holder bukorganene på plass og gir mageregionen en stram og fin fasong. Dessverre er også bindevev og muskulatur i bukveggen er utsatt for aldersendringer og større svingninger i kroppsvekt.

I tillegg til at selve bukveggen kan miste noe av sin elastisitet og styrke, opplever også mange at det kan oppstå større avstand mellom muskulaturen på midten av magen. Denne tilstanden kalles for rectus diastase på fagspråket og kan ligne på et brokk. Mange velger å stramme opp bukmuskulaturen og eventuelt separasjon av bukmusklene i forbindelse med bukplastikk.

(Tjenester / behandlinger)

Hvem egner seg til behandling med bukplastikk?

De som egner seg aller best til bukplastikk er menn eller kvinner som plages av

 • hudoverskudd på magen
 • hudoverskudd og lett fettoverskudd på magen
 • slapphet i bukveggen
 • separasjon i bukmusklene

Bukplastikk vil også kunne gi gode resultater dersom du plages av overskuddshud eller slapphet i bukmusklene, selv om du har noe gjenværende fettvev i mageregionen. I så fall vil kirurgen gjerne kunne fjerne gjenværende fettvev i samme seanse, ved hjelp av fettsuging.

Hvem egner seg ikke for bukplastikk?

 • Kronisk sykdom. Bukplastikk er generelt en trygg operasjon med lav risiko for alvorlige komplikasjoner. Det er likevel viktig at du har god fysisk og psykisk helse for at operasjonsresultatet skal bli bra og risikoen for komplikasjoner skal være lav. Spesielt bør du helst ikke ha kronisk sykdom som diabetes eller hjerte og karsykdom.
 • Røykere. Røyking hemmer tilhelingen og øker risikoen for komplikasjoner. I det minste bør du ikke røyke de siste ukene før inngrepet og inntil tilhelingen er komplett etter operasjonen.
 • Bukplastikk er ikke en slankeoperasjon. Dersom du har betydelig overvekt og ikke lykkes med varig vektreduksjon gjennom diett og trening, kan slankeoperasjon være et egnet alternativ. Dersom du er lettere overvektig og først og fremst plages av for mye fett i mageregionen, kan fettsuging alene i stede for bukplastikk i noen tilfeller være egnet.

Når bør du utsette bukplastikk?

Effekten og varigheten av bukplastikk er størst dersom du har en stabil vekt etter inngrepet. Dersom det er sannsynlig at du vil gjennomgå større vektendringer i fremtiden, bør du derfor utsette operasjonen. Spesielt gjelder dette dersom du:

 • planlegger å bli gravid
 • planlegger å gå mye ned i vekt

Liten eller full bukplastikk?

Bukplastikk eller mageplastikk deles gjerne inn tre hovedbehandlinger

Liten bukplastikk

Liten bukplastikk er den beste metoden dersom du er plaget av overflødig hud først og fremst i nedre del av magen, det vil si fra navlen og nedover. Ved liten bukplastikk vil kirurgen lage et snitt i huden i nedre del av magen, og man trenger ikke flytte på lokalisasjonen til navlen under inngrepet.

Full bukplastikk

Full bukplastikk er den mest egnede metoden dersom du er plaget med overflødig hud både over og under navlen. Ved full bukplastikk lager kiirurgen gjerne et lengre snitt i huden i nedre del av magen, ofte legges snittet fra hofte til hofte på tvers av nedre del av magen. Mot slutten av operasjonen løsnes navlen og settes inn på nytt sted for best mulig kosmetisk resultat.

Fleur de Lis

Ved spesielt stort hudoverskudd etter betydelig vektendringer som for eksempel ses etter slankeoperasjoner, gjøres en spesiell variant av bukplastikk. Se her for mer informasjon om Fleur de lis.

(Tjenester / behandlinger)

Hvilke tilleggsbehandlinger er vanlig ved bukplastikk?

I forbindelse med bukplastikk er det vanlig at kirurgen ikke bare strammer opp og fjerner overflødig hud, men også utfører plastisk kirurgi på muskulaturen i bukveggen og fjerner eventuelt gjenværende fettvev. Mange klinikker tar ekstra betalt for å utføre disse tilleggstjenestene.

Oppstramming av bukmuskulatur

Ved full bukplastikk er det vanlig at kirurgen ikke bare strammer huden på magen, men også bukmuskulaturen. Denne behandlingen gir en strammere mage, slankere midje og generelt en mer ungdommelig form. Dersom du har utviklet større avstand i muskulaturen på midten av magen (rektus diastase), vil kirurgen gjerne også dra musklene tetter sammen.

Fettsuging av magen

Uavhengig av om du skal ha liten eller full bukplastikk vil operasjonen ofte innledes med fettsuging for å fjerne overfldig fettvev i mageregionen. Fettsugingen gjør at magen får et strammere og slankere utseende og et bedre kosmetisk resultat.

(Litteratur)

Hvordan foregår operasjonen?

Bukplastikk gjøres i narkose, det vil si at du sover under inngrepet. Varigheten av operasjonen er vanligvis fra 1-5 timer, spesielt avhengig av om du skal gjennomgå full bukplastikk eller liten bukplastikk, samt av eventuelle tilleggsbehandlinger som oppstramming av bukmusulatur og fettsuging.

Stor bukplastikk

Stor bukplastikk tar gjerne 2-5 timer. Plastikkirurgen lager først et snitt i huden fra hoftekam til hoftekam, nedenfor bikinilinjen. Gjennom dette snittet kan kirurgen så fjerne overflødig hud og resterende hud strammes opp. Ofte vil han eller hun også stramme opp bukmuskulaturen for å gjøre fasongen og styrken i bukveggen best mulig. Dersom du har overflødige fettansamlinger på magen, fjernes gjerne disse gjennom fettsuging i samme seanse. Under inngrepet vil navlen flyttes på slik at den bevarer sin normale posisjon.

Liten bukplastikk

Liten bukplastikk tar vanligvis 1-2 timer. Kirurgen lager gjerne et mindre snitt i huden i nedre del av magen. Gjennom dette snittet fjernes overflødig hud og resterende hud strammes opp. Det er ikke mulig å stramme opp bukmuskulaturen ved liten bukplastikk. Ved behov kan kirurgen fjerne fettansamlinger ved fettsuging.

Mot slutten av inngrepet plasserer kirurgen i enkelte tilfeller tynne plastrør under huden. Disse rørene skal drenere eventuelle væskeansamlinger som blodrester og vevsvæske. Til sist sys huden sammen igjen og magen støttes av en komprimerende bandasje.

Etter bukplastikk

Bukplastikk regnes som et relativt omfattende kirurgisk inngrep og kan være en ganske stor belastning på kroppen din. Det er vanlig å bli utskrevet etter alt fra noen få timer til et par dager etter operasjonen, blant annet avhengig av operasjonsmetode og eventuelle tilleggsbehandlinger.

For å oppnå best mulig operasjonsresultat, og for å unngå risiko for komplikasjoner, er det viktig at du følger rådene fra kirurgen som har operert deg.

Når operasjonen går mot slutten vil kirurgen sy sammen snittene i huden og legge på bandasje som komprimerer og støtter magen. Hensikten med den komprimerende bandasjen er å unngå unødig hevelse etter operasjonen, og å redusere risikoen for blødning. Bandasjen fjernes normalt et par dager etter operasjonen. Etter dette er det vanlig at du vil gå med et støttende magebelte inntil kroppen her helt tilhelet, det vil si i 1-3 måneder.

Vanligvis vil du frarådes å utøve hard fysisk aktivitet de første 1-2 månedene. Dersom kirurgen har strammet opp eller behandlet magemusklene under inngrepet, anbefales du gjerne å vente i 3 måneder før du begynner å trene igjen.

Hevelse i mageregionen er størst de første dagene og ukene, men kan vedvare i varierende grad helt inntil 1-1,5 år etter operasjonen i sjeldne tilfeller. Arrene etter inngrepet er mest fremtredende den første tiden operasjonen og vil gjerne blekes av etter hvert. Dersom arrene er mer tydelige enn normalt, kan de avblekes og skjules ved hjelp av laserbehandling eller kortisoninjeksjon.

For å gjøre arrene minst mulig synlig, er det også lurt om du unngår å eksponere arrene for unødig sollys det første året etter operasjonen.

(Tjenester / behandlinger)

Hvilke komplikasjoner kan oppstå etter bukplastikk?

Bukplastikk er et relativt stort inngrep, men risikoen for alvorlige komplikasjoner er likevel lav. De vanligste komplikasjonen som kan forekomme etter bukplastikk er:

 • Nummenhet i huden i magen. Under inngrepet vil kirurgen kutte over små nerver som forsyner huden på magen. De første ukene til månedene er det derfor vanlig at du opplever nedsatt følelse eller nummenhet i deler av huden på magen. I noen tilfeller kan denne nedsatte følelsen derimot bli permanent.
 • Arrdannelse. Under inngrepet lager kirurgen snitt i nedre del av magen, under bikinilinjen. Kirurgen benytter teknikker som gjør at arret skal bli minst mulig iøynefallende. Like etter inngrepet er arret gjerne godt synlig, mens det er vanlig at det blekner av og blir mindre synlig etter hvert. I noen tilfeller kan det være nyttig med laserbehandling eller kortisoninjeksjon for å gjøre arret mindre iøynefallende.
 • Stramhet i huden. Under bukpalstikk strammer og fjerner kirurgen deler av huden på magen. I noen tilfeller kan huden i etterkant oppleves som noe stram og stiv.
 • Væskeansamling under huden (serom). Etter operasjonen er det vanlig at det samler seg litt vevsvæske og blodrester under huden. De første 1-2 dagene vil kirurgen gjerne drenere ut denne væsken gjennom små plastrør som plasseres på slutten av operasjonen. Dersom væsken kommer tilbake etter denne perioden, kan det i noen tilfeller være nødvendig å tømme den ved hjelp av en tynn sprøyte.

I tillegg til komplikasjonene over, finnes det en viss risiko for generelle komplikasjoner som kan forekomme ved enhver operasjon. Dette inkluderer blant annet allergisk reaksjon på bedøvelsen, infeksjon, blødning og blodpropp.

(Litteratur)

Hvor lenge varer effekten av bukplastikk?

Bukplastikk gir en permanent oppstramming og fjerning av overflødig hud, og en vedvarende oppstramming av bukveggen. Eventuelt fett som fjernes under fettsuging blir også fjernet permanent.

Selv om "aldersklokken" for bukveggen settes tilbake, vil magen som resten av kroppen likevel kunne endre seg etter som tiden går. Hvor raskt disse endringene skjer varierer fra person til person, men er også avhengig av fysisk aktivitet, livsstil, kosthold, røyking og alkoholforbruk. Dersom du har en sunn livsstil og unngår store vektendringer, er forutsetningene gode for mest mulig vedvarende effekt av bukplastikken.

(Tjenester / behandlinger)

Kan man få dekket behandlingen av det offentlige?

Bukplastikk kan dekkes av det offentlige helsevesenet dersom du etter betydelig vektnedgang har store mengder hud som henger og gir deg plager som eksem, soppdannelse og sårdannelse. Du må i så fall henvises av lege til en klinikk med offentlig avtale (refusjon).

Dersom kriteriene over ikke er innfridd, eller dersom du ønsker å gjennomføre bukplastikk av hovedsakelig kosmetiske årsaker, må du betale for hele operasjonen selv.

(Tjenester / behandlinger)
ANNONSE