ANNONSE

Brokk

Brokk er en tilstand hvor bukinnholdet presser seg gjennom et svakt punkt i magemuskulaturen eller omgivende støttevev.

Et brokk kan oppstå mange steder. Aller vanligst forekommende er lyskebrokk, mens lårbrokk, navlebrokk, arrbrokk og epigastrisk brokk er litt mindre vanlig.

Brokk
Illustrasjon: Brokk
Sist oppdatert: 23. Okt. 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Hva er brokk?

Et brokk er en utposning av innholdet i buken (fettvev og eventuelt tarm) gjennom et svakt punkt i bukveggen.

Vanligvis er muskulatur og bindevev i bukveggen sterke og stramme nok til å holde innholdet som fett, organer og tarmer på plass inne i buken. I enkelte tilfeller kan det derimot være en svakhet i deler av bukveggen som gjør at bukinnhold kan presses gjennom i dette området, tilstanden kalles et brokk eller hernie på fagspråket. Noen ganger kan denne svakheten utvikles over tid, mens den i andre tilfeller er medfødt.

Det vanligste symptomet ved brokk er at du kan kjenne eller se en kul som buker ut fra bukveggen. Enkelte brokk gir ingen plager, mens andre brokk kan gi smerter eller ubehag.

Den eneste endelige behandlingen ved brokk er operasjon, men ikke absolutt alle brokk trenger behandling.

Inndeling av brokk

Brokk deles gjerne inn etter hvor de oppstår, den vanligste formern er lyskebrokk:

Hvilke symptomer gir brokk?

De vanligste symptomene som oppstår dersom du har fått et brokk er at du kan se og kjenne en bukende kul gjennom bukveggen. Mange opplever også ubehag eller smerter fra brokket. Ofte kjenner man brokket best i situasjoner hvor trykket i bukhulen er økt, slik som når du sitter på toalettet og når du hoster eller nyser.

Komplikasjoner ved brokk

Kulen som buker gjennom bukveggen representerer selve brokket som har presset seg gjennom muskulatur eller bindevevet. Oftest kan du presse kulen forsiktig tilbake på plass, brokket kalles da reponibelt. Dersom brokket ikke lar seg presse tilbake kalles det irreponibelt, i så fall må du straks kontakte lege siden denne tilstanden gir økt risiko for komplikasjoner.

I sjeldne tilfeller vil brokket kunne bli fanget i bukveggen på en slik måte at sirkulasjonen til vevet som er fanget vil opphøre, tilstanden kalles gjerne strangulasjon. Strangulert brokk er en alvorlig tilstand som gir store smerter. Ved mistanke om strangulert brokk må man opereres øyeblikkelig.

Et brokk som presses gjennom bukveggen inneholder gjerne fettvev fra bukhulen, men i tillegg kan også tarm følge med i brokket. I enkelte tilfeller vil passasjen gjennom brokkporten være såpas liten at tarmpassasjen stopper i brokket, i så fall har det oppstått tarmslyng eller ileus. Typiske symptomer vil være kvalme, oppkast og magesmerter i tillegg til smerter lokalt i brokket. Tilstanden krever øyeblikkelig operasjon.

Behandling av brokk

Den eneste endelige behandlingen av brokk er operasjon. I de aller fleste tilfeller vil man også anbefale kirurgi. Hvilken behandling som anbefales vil derimot variere noe avhengig av type brokk, din alder og helsetilstand, og i hvilken grad brokket gir plager.

Brokk som gjerne bør opereres

  • Lyskebrokk hos barn. Dette skyldes at barn har større risiko for komplikasjoner som følge av brokket. Man anbefaler vanligvis derfor operasjon av brokket innen få uker.
  • Brokk hos voksne som gir plager bør opereres.

Brokk som ikke trenger opereres

  • Navlebrokk hos barn vil man gjerne avvente behandling av inntil barnet er 5-6 år, siden brokket i de fleste tilfeller tilbakedannes av seg selv i tidlig alder.
  • Lyskebrokk hos voksne som ikke gir symptomer eller plager trenger ikke alltid opereres siden risikoen for komplikasjoner som strangulasjon eller inneklemming er lav.

Les mer om hver type brokk for å vite mer om behandlingen!

(Tjenester / behandlinger)
ANNONSE