ANNONSE

Lyskebrokk

Lyskebrokk er en tilstand hvor deler av bukinnholdet presser seg gjennom et svakt punkt i bukhinnen, nærmere bestemt gjennom lyskekanalen.

Typiske symptomer ved lyskebrokk er en hevelse eller kul i lysken. Tilstanden kan være tosidig, det vil si at du kan ha brokk i begge lysker. Noen opplever også smerter eller ubehag fra brokket.

Lyskebrokk behandles oftest med operasjon, spesielt dersom brokket gir deg plager.

Lyskebrokk
Illustrasjon: Lyskebrokk
Sist oppdatert: 23. Okt. 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Hva er lyskebrokk?

Lyskebrokk er den vanligste formen for brokk og oppstår når deler av bukinnholdet presser seg gjennom et svakt punkt i bukveggen i lysken.

Tilstanden er mye hyppigere hos menn enn hos kvinner. Dette skyldes at testiklene i fosterlivet vandrer gjennom lyskekanalen fra magen og ned i pungen. Hos mange menn forblir det derfor en svakhet i bukveggen i selve lyskekanalen og dette øker risikoen for utvikling av brokk.

Lyskebrokk kan i likhet med andre brokk inneholder fettvev og tarm fra bukhulen. Dersom brokket presser seg gjennom hele lyskekanalen vil det kunne gi hevelse på den ene siden av pungen, tilstanden kalles da for pungbrokk.

Andre former for brokk inkluderer lårbrokk, navlebrokk, arrbrokk og midtlinjebrokk.

Symptomer ved lyskebrokk

De to vanligste symptomene ved lyskebrokk er en kul eller hevelse, og ubehag i lysken.

Mange kan se eller kjenne kulen i lysken. Spesielt blir hevelsen tydeligere i situasjoner hvor du øker trykket i bukhulen, slik som når du trykker på toalettet, hoster eller nyser eller når du sitter sammenhengende over lengre tid. Ved økt trykk i bukhulen vil brokket lettere kunne presses ned gjennom lyskekanalen.

Ikke sjelden gir brokket også et vist ubehag eller smerter. Enkelte kjenner ikke så godt selve kulen fra brokket, men opplever bare ubehag i lysken som kommer og går. Ubehaget kjennes gjerne best når brokket presses inn i lyskekanalen, altså i situasjoner hvor det oppstår økt trykk i bukhulen (se over).

Komplikasjoner ved lyskebrokk

Som ved andre brokk kan det oppstå komplikasjoner også ved lyskebrokk

Ved strangulasjon klemmes sirkulasjonen til brokket av. Dette gjør at vevet i brokket kan dø og det kan oppstå akutt tarmskade. Ved strangulert lyskebrokk oppstår det gjerne akutte og kraftige smerter i magen og i lysken. Tilstanden krever øyeblikkelig operasjon.

Inneklemt lyskebrokk innebærer at brokket setter seg fast i brokkporten. Også inneklemt lyskebrokk gir typisk smerter og ubehag i lysken. Inneklemt brokk behandles øyeblikkelig med operasjon.

Når bør du oppsøke lege?

Dersom du har lyskebrokk som ikke gir deg smerter eller plager må du ikke oppsøke lege samme dag, men det kan være lurt å oppsøke lege innen rimelig tid for å få bekreftet diagnosen og for å planlegge eventuell videre behandling.

Dersom du opplever akutte eller kraftige smerter fra brokket må du oppsøke lege straks for øyeblikkelig utredning og eventuelt behandling med operasjon.

Brokk hos barn må alltid utredes og ofte behandles innen kort tid.

(Tjenester / behandlinger)

Hvordan stilles diagnosen?

I de aller fleste tilfeller vil legen på bakgrunn av samtale med deg og vanlig klinisk undersøkelse av lysken kunne stille diagnosen lyskebrokk med høy sikkerhet.

I enkelte tilfeller er derimot legen usikker på diagnosen og vil derfor anbefale videre utredning med ultralyd. Ultralyd kan påvise selve brokket og stille diagnosen med svært høy sikkerhet. I noen tilfeller gjøres også CT av magen / lysken.

(Tjenester / behandlinger)

Behandling av lyskebrokk

Lyskebrokk behandles med operasjon, spesielt dersom brokket gir deg plager eller ubehag. Små brokk som ikke har vedvart over tid vil i enkelte tilfeller kunne behandles bare ved at kirurgen fjerner brokksekken og syr igjen brokket, uten innsetting av nett. Større brokk må derimot gjerne forsterkes med innsetting av et nett som forhindrer tilbakefall.

Det finnes to hovedtyper operasjon for lyskebrokk, vanlig åpen operasjon og kikkhullsoperasjon.

Åpen operasjon

Åpen operasjon av lyskebrokk gjøres gjerne i lokalbedøvelse eller med ryggmargsbedøvelse, kun i sjeldne tilfeller anvendes narkose som gjør at du sover under operasjonen.

Kirurgen (gastrokirurg eller generell kirurg) lager et snitt i huden, vanligvis ca 6-8 cm lang. Gjennom snittet i huden får man oversikt over brokket, som trykkes på plass inn i bukhulen. Deretter legger kirurgen et nett mot bukveggen som forhindrer at brokket skal klare å presse seg gjennom lyskekanalen etter operasjonen.

Kikkhullsoperasjon

Killhullsoperasjon gjøres gjerne i narkose, det vil si at du sover under inngrepet. Kirurgen lager gjerne 3 små snitt i huden i stede for ett stort snitt. Gjennom disse små snittene fører legen inn tynne rør med kamera og instrumenter som benyttes til å reparere brokket. Også ved kikkhullsoperasjon vil kirurgen gjerne forsterke brokkporten med et nett.

Hvilken operasjonsmetode er best?

Både vanlig åpen operasjon og kikkhullsoperasjon er gode operasjonsmetoder for lyskebrokk. Fordelen med kikkhullsoperasjon er at man ofte opplever mindre smerter etter operasjonen, det blir mindre arrvev både i huden og i muskulaturen, og man kommer seg gjerne raskere til hektene.

Risikoen for komplikasjoner er derimot noe større ved kikkhullsoperasjon enn åpen operasjon.

Vanligvis anbefales kikkhullsoperasjon hos personer som:

  • har blitt operert for lyskebrokk tidligere
  • har lyskebrokk på begge sider

Etter operasjonen

Vanligvis kan du reise hjem allerede samme dag eller etter 1-3 dager etter operasjonen. Du vil gjerne være relativt smertefri allerede få dager etter operasjonen og kan i mange tilfeller være tilbake på jobb allerede etter 10 dager, men dette kommer noe an på hvilket arbeid du har.

Komplikasjoner

Lyskebrokkoperasjon er en realtivt liten operasjon med lav risiko for større komplikasjoner.

Enkelte opplever derimot kroniske smerter i lysken etter operasjon, trolig som følge av skade av nerver i operasjonsområdet eller at arrvev etter operasjonen trykker på nerver.

Sårinfeksjon eller blødning i operasjonsområdet forekommer sjelden.

(Tjenester / behandlinger)
ANNONSE