ANNONSE

Brokk, operasjon

Brokk er en tilstand hvor bukinnholdet presser seg gjennom et svakt punkt i bukveggen.

Et brokk kan oppstå mange steder. Aller vanligst forekommende er lyskebrokk, mens lårbrokk, navlebrokk, arrbrokk og epigastrisk brokk er litt mindre vanlig.

Det vanligste symptomet ved brokk er at du kan kjenne eller se en kul som buker ut fra bukveggen. Enkelte brokk gir ingen plager, mens andre brokk kan gi smerter eller ubehag.

Den eneste endelige behandlingen ved brokk er operasjon, men ikke alle brokk trenger behandling.

Brokk, operasjon
Illustrasjon: Brokk, operasjon
Sist oppdatert: 24. Okt. 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Brokk, operasjon»

Les mer om brokk her!

Behandling av brokk

Den eneste endelige behandlingen av brokk er operasjon. I de aller fleste tilfeller vil man også anbefale kirurgi. Hvilken behandling som anbefales vil derimot variere noe avhengig av type brokk, din alder og helsetilstand og i hvilken grad brokket gir plager.

Brokk som gjerne bør opereres

  • Lyskebrokk hos barn. Dette skyldes at barn har større risiko for komplikasjoner som følge av brokket. Man anbefaler vanligvis derfor operasjon av brokket innen få uker.
  • Brokk hos voksne som gir plager bør opereres.

Brokk som ikke trenger opereres

  • Navlebrokk hos barn vil man gjerne avvente behandling av inntil barnet er 5-6 år, siden brokket i de fleste tilfeller tilbakedannes av seg selv i tidlig alder.
  • Lyskebrokk hos voksne som ikke gir symptomer eller plager trenger ikke alltid opereres siden risikoen for komplikasjoner som strangulasjon eller inneklemming er lav.

Les mer mer om hver type brokk for å vite mer om behandlingen:

(Tjenester / behandlinger)
ANNONSE