Øyelege

*) Kun tilgjengelig ved refusjon og henvisning fra lege.

Øyelegen er lege og spesialist i øyesykdommer og har inngående kunnskap om øyets normale anatomi og funksjon, og akutte og kroniske sykdommer som rammer øyet.

Øyelegen har spesialkompetanse om selve øyet, øyelokk og tårebaner, men også omgivelsene omkring øyet og synsbaner i hjernen.

Vanlige tilstander som utredes og behandles av øyelege

Blant de vanligste tilstandene som utredes og behandles hos øyelege er

 • Øyekatarr
 • Sti på øyet
 • Grå stær
 • Grønn stær
 • Brytningsfeil
 • Tørre øyne
 • Blodpropp i øyet
 • Rennende øyne
 • Netthinneløsning
 • Operasjoner på øyelokket
 • Diabetes retinopati
 • Aldersrelatert makuladegenerasjon

Under finner du litt mer informasjon om de vanligste tilstandene som øyelegen behandler og utreder.

Øyekatarr (øyebetennelse)

Øyekatarr eller konjunktivitt er en betennelse i slimhinnen som dekker innsiden av øyelokket og det hvite på utsiden av øyet. Øyekatarr kan skyldes infeksjon med bakterier eller virus eller skyldes allergi. Øyebetennelse som følge av bakterier behandles med antibiotika øyedråper eller salve.

Sti på øyet (hordeolum)

Sti på øyet er en kul på innsiden eller utsiden av øyelokket som gjør vondt. Sti på øyet oppstår som følge av en infeksjon i kjertlene på øyelokket som skyldes bakterier. Tilstanden går oftest over ved hjelp av egenbehandling, men må i noen tilfeller behandles av lege. 

Grå stær (katarakt)

Grå stær er en sykdom hvor linsen i øyet blir mindre klar og gjennomtrengelig for lys. Grå stær utvikles nærmest som en normal del av aldringsprosessen og medfører gradvis synssvekkelse og tåkesyn. Grå stær behandles med operasjon hvor man ersstatter øyelinsen med en ny kunstig linse. 

 

Grønn stær (glaukom)

Grønn stær er en sykdom hvor økt trykk inne i øyet skader synsnerven som forbinder øyet med hjernen. Ubehandlet vil grønn stær skade synet og kan føre til blindhet. Ved tidlige stadier av sykdommen merker man ofte få eller ingen symptomer. Ved langtkommet sykdom vil man bare kunne se det som er rett foran seg, dette kalles tunnel syn. 

Behandling av brytninsfeil (langsynt, nærsynt, alderssyn og skjeve hornhinner)

Brytningsfeil som nærsynthet, langsynthet, alderssyn og skjeve hornhinner behandles ofte med kontaktlinser eller briller. I enkelte tilfeller velger man i stede å behandle brytningsfeil enten med laseroperasjon eller linseoperasjon.

Laseroperasjon er et mye brukt behandlingsalternativ til briller og kontaktlinser ved brytningsfeil. Laseroperasjonene utføres gjerne av egne øyøklinikker som spesialiserer seg på behandling av brytningsfeil.

Brytninsfeil kan også behandles med ulike varianter av linseoperasjoner som bidrar til korrekt brytningsgrad og godt skrapsyn.

Blodpropp i øyet

"Blodpropp i øyet" er en akutt tilstand hvor det oppstår en tilstopping av en eller flere av blodårene i øyet som gir plutselig synsnedsettelse enten i løpet av sekunder eller i løpet av få timer, avhengig av hvilke blodåre(r) som er påvirket. Blodpropp i øyet må utredes og behandles hos lege straks. 

Tørre øyne

Tørre øyne er en vanlig forekommende tilstand, spesielt hos eldre. Opplevelsen av tørre øyne skyldes at tårekjertlene produserer for lite tårevæske, eller at tårene som ligger på øyets overflate fordamper raskere enn normalt. Tørre øyne gir typisk plager i form av irritasjon og ubehag på øyet og følelse av at det er et rusk på øyet.

Rennende øyne

Rennende øyne er en forholdsvis vanlig tilstand som oppstår dersom tårekjertlene lager for mye tårevæske eller dersom tårene ikke dreneres unna gjennom tåreveiene slik de skal.

Netthinneløsning og netthinnerift

Netthinnen bakerst i øyet og består av sanseceller som omgjør lysstrålene fra omverdenen til elektriske signaler som sendes til hjernen. Ved netthinneløsning løsner dette sanselaget fra blodårene som skal forsyne netthinnen, noe som kan medføre at sansecellene dør. Symptomer ved netthinneløsning er at man får en skygge som brer seg over synsfeltet. Rask behandling er viktig.

Operasjoner på øyelokket

Øyelegen utfører en rekke operasjoner på og nære øyelokkene. Dette inkluderer små inngrep som fjerning av vorter og føflekker på eller nære øyelokket til litt større inngrep som operasjon ved "tunge øyelokk".

Diabetes retinopati

Diabetes er en sykdom som påvirker alle organer i kroppen, også øynene, og kan gi flere ulike øyekomplikasjoner, deriblant diabetes retinopati.

Diabetes retinopati er en av de vanligste årsakene til nedsatt syn og blindhet hos voksne i den vestlige verden. Regelmessig kontroll av øynene er derfor viktig for deg som har diabetes. 

Aldersrelatert makuladegenerasjon

Aldersrelatert makuladegenerasjon eller AMD er en sykdom hvor det foregår en svekkelse av den gule flekken i øyet. Det er makula eller den gule flekken som gir oss skarpsynet. AMD er en sykdom som gir nedsatt skarpsyn.

Øyelegens bakgrunn og utdanning

Øyelegen har generell legeutdanning og fem års videreutdanning innen øyemedisin, hvorav minst 1,5 av de fem årene med videreutdanning gjennomføres på et universitetssykehus.

Øyelegen har inngående kjennskap om øyets normale funksjon og om sykdommer i selve øyet og i strukturene omkring øyet.

Øyelegen er spesialist i utredning og behandling av sykdommer i øynene, øyelokkene, tåreveiene, synsbanene og synssentrene, samt øyets omgivelser.

Øyelege, konsultasjon AMD, aldersrelatert makula degenerasjon Brytningsfeil Diabetes retinopati Grønn stær, Øyelege Grå stær Keratokonus Makulahull Netthinneløsning og netthinnerift Skjeling Tørre øyne, rennende øyne Venetrombose (blodpropp) i øyet Øyebetennelse, Øyelege Øyelokkskirurgi
Hjem