ANNONSE

Blodpropp i øyet

Ved blodpropp i øyet er en av blodårene i øyet blitt tilstoppet som følge av at blodet har klumpet seg sammen (koagulert).

Symptomene på blodpropp i øyet er avhengig av hvor stor og viktig den tilstoppede blodåren er, og om det er en arterie eller vene.

Ved mistanke om blodpropp i øyet må du ta kontakt med lege straks for utredning og behandling.

Blodpropp i øyet
Illustrasjon: Blodpropp i øyet
Sist oppdatert: 4. Feb. 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Hva er blodpropp i øyet?

Blodpropp er en propp som oppstår i en blodåre som følge av at blodet klumper seg sammen (koagulerer). Symptomene som oppstår er avhengig av hvor stor blodåre som tettes igjen, og om det er en arterie eller en vene som tilstoppes.

Blodpropp i arterie til øyet

Arterier er blodårene som frakter oksygenrikt og næringsrikt blod fra hjertet til resten av kroppen. Arterien som forsyner netthinnen (retina) med oksygenrikt blod kalles for arteria retina.

Dersom denne arterien eller en av dens forgreninger tettes igjen, vil deler av netthinnen miste blodforsyningen sin. Sansecellene som sitter i denne delen av netthinnen vil da dø i løpet av 1-2 timer, dersom ikke blodtilførselen gjenopprettes.

Blodpropp i vene fra øyet

Venene er blodårene i kroppen som frakter oksygenfattig blod fra vevene og tilbake til hjertet og lungene. Retina venen og dens grener frakter blodet fra netthinnen og tilbake til hjertet.

En okklusjon eller tilstopping av netthine venen eller noen av dens grener vil gjøre at blodet "hoper seg opp" og ikke klarer å forlate netthinnen. Dette skaper økt trykk i blodårene og kan medføre lekkasje av blodprodukter og væske. Dersom tilstoppingen er alvorlig, kan den også gå ut over oksygentilførselen til cellene i deler av netthinnen, som kan dø.

(Tjenester / behandlinger)

Hvilke symptomer gir blodpropp i øyet?

Symptomene ved blodpropp i øyet avhenger av hvor stor blodåren som tettes igjen er, og om det er venen eller arterien til netthinnen som er tilstoppet.

Symptomer ved blodpropp på arterien i øyet

Det vanligste symptomet ved okklusjon av arterien til netthinnen eller en av dens grener er plutselig synstap uten samtidig smerter. Dersom det er hovedgrenen som er gjentettet er synstapet gjerne uttalt, mens dersom det bare er en svært liten gren av arterien som er tett, kan det være at man ikke opplever noen symptomer overhodet.

Symptomer ved blodpropp på venen i øyet

Ved okklusjon av venen som fører blodet fra netthinnen, er det vanligste symptomet gradvis dårligere syn som forverres over timer. Mange opplever også tåkesyn. Okklusjon av venen i øyet gir vanligvis ikke smerter, kun dersom det samtidig oppstår komplikasjoner som akutt grønn stær (glaukom).

(Litteratur)

Når bør du oppsøke lege?

Ved synsforstyrrelser eller synsvekkelser som inntreffer plutselig, bør du kontakte lege straks. Spesielt okklusjon av arterien til netthinnen på øyet må behandles innen få timer dersom behandlingen skal kunne ha effekt og man skal kunne redde sansecellene på netthinnen fra å dø. Sanseceller som allerede er døde kan ikke erstattes, og medfører derfor et permanent synstap.

(Tjenester / behandlinger)

Hvordan stiles diagnosen blodpropp i øyet?

Mistanke om blodpropp i arterien eller venen i øyet skal utredes øyeblikkelig.

Ved mistanke om arteriell okklusjon blir du gjerne sendt på sykehus for videre utredning, både hos øyelege og for å gjøre undersøkelser av hjertet og blodårene på halsen som CT angiografi og ultralyd halskar.

Ved mistanke om blodpropp på venen til netthinnen i øyet vil øyelegen foreta en nærmere undersøkelse av øyet og netthinnen.

Hvordan behandles blodpropp i øyet?

Behandling av blodpropp i øyet er avhengig av om det er en arterie eller en vene som er tilstoppet.

Behandling ved arteriell blodpropp på øyet

Ved arteriell okklusjon er det viktig at eventuell behandling iverksettes raskt. Sansecellene på netthinnen kan trolig ikke leve uten tilførsel av oksygen lengre enn inntil ca 100 minutter, så blodtilførselen må gjenopprettes innen den tid dersom man skal unngå permanent skade.

Dersom du kommer tidsnok til behandling, vil legen ofte forsøke å gjenåpne den tilstoppede arterien ved å gi blodproppoppløsende medisiner. Dersom det kun er en liten grenarterie som er tilstoppet, vil det gjerne ikke være nødvendig med slik behandling, siden de fleste med slike okklusjoner får tilbake et normalt syn uten behandling.

Behandling ved blodpropp på venen fra øyet

Ved okklusjon av venen i øyet retter behandlingen seg mot å unngå videre komplikasjoner til okklusjonen, nemlig utvikling av grønn stær og ødem eller hevelse på netthinnen.

I noen tilfeller kan det danne seg nye blodårer på netthinnen, såkalt karnydannelse. Dersom dette skulle oppstå kan man fjerne disse blodårene med laser og man kan forebygge ytterligere karnydannelse ved å injisere medisiner som hemmer karnydannelsen.

Forebyggende behandling

Ved begge former for blodpropp i øyet er det svært viktig at man fokuserer på behandling for å redusere den generelle risikoen for hjerte og karsykdom. Dette innebærer røykeslutt dersom man røyker, å normalisere kolesterolet og blodtrykket og sørge for god kontroll av blodsukkeret dersom du har diabetes.

(Litteratur)
ANNONSE