VENUS FREEZE

Venus Freeze er et av de aller mest populære kosmetiske behandlinger som benytter radiofrekvens teknologi. Venus Freeze gir strammere, mer elastisk hud, reduserer cellulitter og bidrar til figurforming.

Venus Freeze benytter i tillegg til en flerpolet radiofrekvens teknologi, også et pulserende magnetfelt. Venus Freeze er uten ubehag og man kan gå på jobb og fortsette daglige aktiviteter rett etter behandlingen. 

Hvordan virker radiofrekvens behandling?

Radiofrekvens behandling benytter bølger i radiofrekvens området til å behandle huden og underhuden. Effekten av behandlingen er blant annet økt produksjon av bindevevsproteinene kollagen og elastin, som gjør vevet og huden mer elastisk og spenstig.

Ved hudoppstraming ved RF behandling stimulerer man til økt mengde kollagen som gjør vevet mer elastisk og strammere og gir huden et mer ungdommelig preg. Man opplever gjerne strammere hud allerede umiddelbart etter behandlingen, men den endelige effekten ser man først etter noen måneder når kollagen mengden i huden er økt.

Radiofrekvens bølgene kan også stilles inn til å behandle de dypere lagene av huden for å stimulere til økt omsetning av fettcellene, noe som benyttes ved figurforming ved hjelp av RF.

Venus Freeze benytter i tillegg til radiofrekvens behandling også en et pulserende magnetfelt for best mulig effekt på hudoppstramming, figurforming og fjerning av cellulitter.

Radiofrekvens behandling kan også benyttes til skin resurfacing (rynkebehandling) og til å fjerne føflekker og vorter / utvekster på huden.

Hva kan behandles med Venus Freeze?

Venus Freeze egner seg til figurforming, behandling av slapp hud og mindre rynker, og til behandling av cellulitter.

  • RF brukes hovedsakelig til å behandle områder med lett til moderat slapphet og rynker i huden, vanligvis hos personer mellom 30 - 50 år. Blant de vanligste områdene å behandle er ansiktet, hals, over brystene (decolletage) og kroppen.
  • Radiofrekvens behandling kan også benyttes til å redusere cellulitt forandringer og strekkmerker i huden.
  • RF energien kan avsettes like under huden, i fettlaget, og stimulere til økt nedbrytning av lokalle fettansamlinger. Slik bidrar Venus Freeze også til ønsket figurforming.

Hvor mange behandlinger trenger man ved radiofrekvens behandling?

Antall behandlinger som anbefales for å oppnå ønsket resultat varierer avhengig av hvilke resultat man ønsker å oppnå og hva som skal behandles, men er også avhengig av hvilke apparat som benyttes.

Vanligvis anbefales ca 6 behandlinger for ansikt og hals og ca 8-12 behandlinger for kropp.

Den endelige effekten av behandlingen ses gjerne etter 3-6 måneder, etter som det tar noe tid for kroppen å øke kollagen styrken i vevet.

Behandlingene utføres ofte med ca 1 ukes mellomrom. Hver behandling tar ca 30-40 minutter.

Er behandlingen med Venus Freeze smertefull?

Behandlingen med Venus Freeze er i praksisk uten ubehag. Klinikkene som tilbyr behandling med Venus Freeze opplever derimot ofte at pasienten sovner under behandlingen.

Må behandlingen gjentas?

Det er vanlig å repetere behandlingen ca 4 ganger i året for å beholde ønsket effekt.

Hvilke bivirkninger ses ved radiofrekvensbehandling?

Kosmetisk radiofrekvensbehandling er en mild behandlingsform med få bivirkninger og kort tilhelingstid. Dersom man ønsker å redusere rynker og slapp hud og ikke ønsker tid borte fra jobben eller å gjennomgå en operasjon, kan radiofrekvens behandling være et alternativ.

Det er ikke uvanlig med lett hevelse og rødme i huden like etter behandlingen, men dette går tilbake i løpet av få timer.